Kingdom

#C0829Q

54 221

48 / 50

카드 나눔이 모토인 KingDom Clan 입니다. Rank: 40위권 / 카드지원율 : 🌎5위권 ⭐️클랜원 : 300 / 장로 : 500 / 공대 : 1,000⭐️🆘️매주 월요일 00:00 체크후 승급 및 방출 진행!

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 54 221
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader KING Arthur
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 842
Thông tin hội
Vị trí Hàn Quốc
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 230
Elder 21
Co-leaders 11
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
만돌님
#8QG002R0V
13 5 842
2019-10-22 14:07:17
196
200
2
1
Co-leader
kcw
#YQYVGCRY
13 5 764
2019-10-22 14:51:50
302
200
3 Elder
배고프다
#2GCJLQ8V8
12 5 673
2019-10-22 06:49:19
30
0
4
4
Co-leader
Benedictus
#8PRLRVLC
13 5 654
2019-10-22 10:53:13
76
120
5 scorpion
#2VGYCUQR0
13 5 651
2019-10-22 14:53:40
236
200
6 Co-leader
맥스타이어
#P8VR2GV9
13 5 640
2019-10-22 10:18:28
60
150
7 Elder
이현욱
#2LUUCCQJ2
12 5 599
2019-10-21 10:30:39
38
40
8
4
Co-leader
또라ol
#PPJ9RQLP
13 5 566
2019-10-22 15:18:36
408
180
9
1
Elder
테메레르
#2J0CUJ88
13 5 504
2019-10-22 16:09:13
208
200
10
1
소돼지말닭개
#8ULRGULU
13 5 479
2019-10-22 15:02:00
178
200
11 Donald Trump
#PGR020QJ
13 5 470
2019-10-22 15:04:28
10
80
12
2
Elder
육고기먹으샤
#2PUGLG2Q
13 5 469
2019-10-22 11:48:13
98
150
13
2
Co-leader
Jeck
#9C9QY08J
13 5 462
2019-10-22 14:00:43
292
160
14
2
Elder
퐈니퐈니
#8Q8LP0Q0
13 5 440
2019-10-21 12:02:24
0
80
15
8
Leader
KING Arthur
#2GY8GLUR
13 5 419
2019-10-22 12:25:45
106
40
16 Elder
닉네임
#G0PPLQUG
12 5 414
2019-10-22 13:41:17
68
160
17
3
tRipWire
#G9RCCR2J
12 5 388
2019-10-22 12:49:29
40
80
18
6
Elder
김형
#8UR2RVV8
13 5 387
2019-10-22 11:50:38
116
0
19
2
Elder
Zㅐ원
#QCGRR8Y9
13 5 363
2019-10-22 16:01:18
230
160
20
7
Elder
looclooc
#8VJ98LYP9
13 5 352
2019-10-22 15:31:31
450
200
21
3
Co-leader
zaRa
#V8GL2R8R
13 5 350
2019-10-22 15:27:30
94
120
22
3
Elder
땅크돈
#82UJUYPLG
12 5 334
2019-10-22 10:01:56
196
120
23
2
Elder
마티 교관
#2Y2Y89GU2
12 5 315
2019-10-22 10:37:34
80
120
24
2
Elder
승준
#8J22V0P0
12 5 267
2019-10-22 08:28:49
40
80
25
3
아빠
#20RL09998
12 5 267
2019-10-22 13:14:19
65
120
26
4
Co-leader
홍과장님
#QPCCURVR
13 5 261
2019-10-22 11:39:40
78
120
27 Co-leader
홍양
#98YRLPVQ
13 5 247
2019-10-22 13:23:46
270
160
28
1
Elder
김희찬
#LJJY8G0J
12 5 211
2019-10-19 11:24:37
0
0
29
1
Elder
이름
#9PVUPLCLR
11 5 208
2019-10-22 15:56:33
128
160
30
1
Elder
KOREA
#RLUGJY82
13 5 195
2019-10-20 14:29:27
0
0
31
1
Elder
nestia
#CUQ20PQ0
12 5 193
2019-10-22 14:07:55
99
120
32
9
Co-leader
shark
#80GG0L8YV
13 5 182
2019-10-22 12:42:17
118
200
33
8
Co-leader
와이즈먼
#VGJ0VYVL
13 5 172
2019-10-22 14:19:39
178
200
34
1
Elder
딱한자로군
#C2CG89JG
11 5 161
2019-10-22 15:00:51
30
40
35
2
팟지제작자
#8VVYVCLV2
11 5 156
2019-10-22 15:33:43
30
40
36
2
현월린
#2JQLJGL9L
12 5 145
2019-10-21 10:22:54
16
40
37 망고
#L2C8G2J9
12 5 141
2019-10-22 14:07:47
70
40
38
2
Elder
홀맨
#Q2LQQUJ0
12 5 108
2019-10-22 16:02:52
174
190
39
1
루나틱슷하
#9YVCJCJRC
12 5 075
2019-10-22 13:14:38
0
0
40
1
Elder
키야
#8L29R002
13 5 035
2019-10-21 05:19:25
0
0
41
1
Elder
국산쭈꾸미
#8PCGPGU2P
10 4 917
2019-10-22 01:33:23
88
80
42
1
champ슈퍼스타
#UVUQC292
12 4 908
2019-10-22 15:57:03
30
200
43
1
pyy
#JRJ2CCV8
11 4 714
2019-10-22 07:27:40
0
40
44
1
땡회의원
#8R00Q2UPL
10 4 580
2019-10-22 08:01:21
50
120
45
1
Co-leader
기사마스터
#2JPYVC2PQ
13 4 029
2019-10-22 11:16:14
86
120
46
1
Elder
오스만
#2L2CQ0G9
13 4 001
2019-10-22 12:56:02
98
160
47
1
졸림
#2URUCLQ0P
12 4 001
2019-09-23 08:38:34
0
0
48
1
지구s달
#LYL0GJPU
12 4 001
2019-09-29 12:01:22
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord