NoMercy

#9YU88922

52 047

47 / 50

♦️NoMercy♦️Torneos y Sorteos Sab/Dom♦️Grupo de WhatsApp♦️ No agarrar trades con nombre♦️No somos Hotel ni tienda hacer su guerra

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 52 047
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader NM l Chiteado⚡️
Phạm vi chiến tích 4 029 – 5 772
Thông tin hội
Vị trí Mexico
Đóng Góp Mỗi Tuần 14 908
Elder 5
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
NM l Chiteado⚡️
#892YQJVLL
13 5 772
2019-12-15 03:05:40
914
680
2 YoSoyBrandyy—yt
#8CURV9J8L
13 5 606
2019-12-15 04:14:10
504
240
3
1
Co-leader
NM I Rob ⚡
#CL2CPQ9U
13 5 557
2019-12-15 06:38:00
1736
720
4
1
Co-leader
NM I DonChingón
#LJ9GGJ2V
13 5 550
2019-12-15 05:09:50
378
400
5
3
JuanGinerSantos
#98R8CCJVU
13 5 427
2019-12-15 06:35:58
807
560
6 Angel Fallen
#802LLUYVL
12 5 387
2019-12-14 17:50:46
376
360
7
2
Elder
kherman
#9YLQGP88V
12 5 385
2019-12-15 05:40:59
370
520
8
1
Ricopapi
#CPJJPRGV
12 5 368
2019-12-15 02:32:15
150
200
9
7
NATA-©®
#9Q8GYGC
12 5 322
2019-12-15 02:36:08
38
80
10
1
Co-leader
NM I Mítico™️✨
#8Y9JQ2CG8
13 5 249
2019-12-15 04:13:53
532
470
11
1
iMagickSkilz
#88CPRPVQR
12 5 242
2019-12-15 02:31:09
520
440
12
3
Co-leader
NM I g9 ⚡️
#892PQUGJC
13 5 230
2019-12-14 22:47:01
424
520
13
6
DÅNŃY SÄRĄY
#8VQRP8RL9
12 5 226
2019-12-15 03:24:47
667
360
14
4
Elder
creed
#8CLG9P9U9
13 5 224
2019-12-14 18:02:07
440
480
15
4
casede
#LV9RYRP2
12 5 214
2019-12-15 01:45:07
130
410
16
3
Jose Arath
#829LV8RLR
12 5 209
2019-12-15 08:06:00
238
330
17
3
SyaoranOz
#8V8PGPRQL
12 5 165
2019-12-15 06:20:58
90
520
18 Co-leader
NM l MWnLuffy⚡️
#8JLYQGV00
13 5 140
2019-12-15 02:34:33
411
440
19
2
Kirkjoe
#8PVYC2V0Y
11 5 065
2019-12-15 00:57:51
20
160
20
2
Lic Robi
#P8JCC09L
12 5 022
2019-12-15 07:47:17
212
310
21
3
kratos C. >:V
#99J9R9Y02
11 5 022
2019-12-15 05:26:55
76
120
22
1
☆Santïago BJ☆
#9098J8RU8
11 5 016
2019-12-14 21:39:23
20
80
23
9
brian :3
#89R22Q90P
11 5 015
2019-12-15 07:35:05
254
290
24
5
Elmo
#9P8VYCJG2
12 5 014
2019-12-15 04:03:33
152
470
25
2
jugador
#2RRJCL80C
12 5 012
2019-12-15 06:35:34
216
440
26
1
ShiroDemon
#8UP88PYG9
12 5 011
2019-12-14 02:42:51
0
40
27
1
Antrax
#P0CQUGPV
13 5 006
2019-12-15 04:44:28
338
310
28 AntonioArellano
#8GRLUJL2R
11 5 000
2019-12-15 08:06:48
139
680
29
9
Elder
Juanca
#2ULYCJQP
12 4 994
2019-12-15 01:17:49
252
80
30 x12y312x
#P09QQ0QGP
11 4 982
2019-12-14 23:54:47
334
480
31 Elder
NM I ByHRS
#82JR0YQYR
12 4 980
2019-12-14 20:40:41
238
360
32
1
Joaco
#8PCVJ0QR
13 4 954
2019-12-15 02:31:41
614
240
33
2
alex
#2V9JGYR9P
11 4 948
2019-12-15 05:17:02
328
360
34
3
Adán XD
#980GVVR2G
12 4 944
2019-12-15 06:53:50
676
480
35
1
JOSÈ LION
#88YPLPYYY
11 4 923
2019-12-15 07:13:29
200
140
36 JONYTRO
#2VY8LQRLL
11 4 911
2019-12-13 21:07:00
130
160
37
4
Psyco-Tec
#9QUGVGYPQ
11 4 846
2019-12-15 00:55:06
68
40
38 刘远航
#PLVPJ0J0P
10 4 801
2019-12-10 10:01:44
8
80
39 Co-leader
A-bandita
#9QJU9VCVG
11 4 799
2019-12-15 04:33:17
420
560
40 David03
#2JJ8Q9G8R
11 4 768
2019-12-13 22:40:43
64
160
41
1
Co-leader
NM l Scorween
#928R2RGUY
11 4 687
2019-12-09 20:12:16
8
40
42
1
Co-leader
NM I Peter
#2JY8UCRY
13 4 612
2019-12-12 06:09:07
0
0
43
1
Elder
Wanheda
#P92CVRPQY
11 4 557
2019-12-04 19:55:27
0
0
44
1
juan daniel
#8C2V8RYJY
11 4 503
2019-12-14 21:44:14
0
0
45
1
RU83N
#2RY9090RQ
13 4 341
2019-12-09 07:05:13
10
40
46
1
Co-leader
NM l ItzMStyleS
#8JUQGJJU2
12 4 074
2019-12-07 19:01:39
0
0
47
1
Co-leader
NM l Logbait ⚡️
#2PLL0LJGG
11 4 029
2019-12-09 20:24:56
8
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord

Deck Shop survey!

Help me make Deck Shop better in 2020 by filling out this survey. (English only)