The Recruits 2

#9YPGG9PP

14 108

7 / 50

فرع معتمد ل كلان 🔥 The Recruits 📍 الدعم 300 وفوق 📍 التفاعل بالحروب 3 هجمات للتجميع و الهجمه النهائية 📍انتصارات الحرب 40+

Nhận Vào Hội
Thành viên 7 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 14 108
Chiến Tích Cần Có 3 800
Clan Leader ⚔️ ReVeNgEr ⚔️
Phạm vi chiến tích 4 001 – 4 093
Thông tin hội
Vị trí Kuwait
Đóng Góp Mỗi Tuần 0
Elder 2
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1 super cell
#99RG9RGP
12 4 093
2 046
0
0
2 ALGHAIS3000
#80PYPYJL
12 4 077
2 038
0
0
3 Gòtén
#220YGG8Y
11 4 048
2 024
0
0
4 Elder
ahmed
#JPPRPG
12 4 001
2 000
0
0
5 Elder
OsaMa_518
#V2PL88QV
11 4 001
2 000
0
0
6 Yousef
#8V0L2L2V
12 4 001
2 000
0
0
7 Leader
⚔️ ReVeNgEr ⚔️
#22Q0P0Q9Q
12 4 001
2 000
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord