Illuminati

#9YGURQUL

54 361

43 / 50

欢迎加入光明会,我们是一个神秘的组织.部落分部:Illuminati2、友间客栈、少年爱看球,欢迎所有满级号主加入,Wechat:ALONE-rele、935773259.

At war! 5 / 22 battles remaining! Ends: 2019-02-19 14:39:48
Remaining Left Trận thắng Crowns
Illuminati
#9YGURQUL
5 14
(19)
30
(35–45)
Mumbai Stars
#80RGY2QL
2 12
(14)
23
(25–29)
烏合之眾分堂
#GRPGRPY
7 7
(14)
9
(16–30)
Arcangels
#2LUURPP
5 5
(10)
11
(16–26)
ForzaQ8
#LRLJYJ
10 4
(14)
8
(18–38)
Naughty Trận đấu Cards Collected
童邪与阿琉的だんご大家族✨ 1 935 1/3
R-V星星V的小号 0 934 2/3
Remaining Trận đấu Cards Collected
Zangado 0 2640
Ilum丨林鑫✨ 0 2337
lkjhpoiu 0 1869
超级战皇S 0 1401
R-V星星V的小号 0 934 2/3
Losers Trận đấu Cards Collected
宁静一颗心 1 2805
Bluefeeling 1 2337
童邪与阿琉的だんご大家族✨ 1 935 1/3

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord