Zion FireSkull

#9YGJC8LU

57 826

45 / 50

🌟Nova Esports Official Clan🌟Israel Branch🌟www.novaesports.com🌟 ⚠️Take War Seriously ⚠️ PB:6100 (:

At war! 11 / 27 battles remaining! Ends: 2019-02-24 18:14:30
Remaining Left Trận thắng Crowns
Zion FireSkull
#9YGJC8LU
11 15
(26)
28
(39–61)
Tactical Push
#2UCJYUCJ
13 10
(23)
13
(26–52)
鴉の蔵
#9C0VPG8L
13 6
(19)
8
(21–47)
GALICIA TOP
#JJ8UCC0
14 5
(19)
8
(22–50)
adultes actifs
#8YPQ2U82
19 3
(22)
4
(23–61)
Naughty Trận đấu Cards Collected
⚜aͥɭeͣxͫ⚜ 1 1870 2/3
LucasXGamer CR 1 990 1/3
Nova I Lucas 0 990 1/3
⚡ŤÃBÃÇMÃŇ⚡ 0 495 1/3
Remaining Trận đấu Cards Collected
⭐Ñèpţùñę⭐ 0 2337
Samuel Bassotto 0 2337
jerry 0 2337
⭐️Luca⭐️ 0 1980
Furuchan 0 1952
Isaac⚡Dz 0 1869
Ladyguard 0 1760
Royal 0 1401
⚡MÎÑÎ-ŤĀBÁÇ⚡ 0 1320
Nova I Lucas 0 990 1/3
⚡ŤÃBÃÇMÃŇ⚡ 0 495 1/3
Losers Trận đấu Cards Collected
ORION⭐️IGOR 1 1869
Winners Trận đấu Cards Collected
ミトコンドリア 1 2970
Anthony 1 2805
Nova I xp1d 1 2475
Nova I Coca 1 2475
alXplode 1 2475
Harvey 1 2337
Nova I Itai 1 2337
:) plasma :( 1 1980
⚜aͥɭeͣxͫ⚜ 1 1870 2/3
Lazar 1 1869
Velocity Goblin 1 1869
Nova l Roi 1 1869
⚡Mystery⚡ 1 1869
BARGAIN 1 1869
LucasXGamer CR 1 990 1/3

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord