Metropolis Clan

#9YC8L9G

55 226

50 / 50

Queremos gente activa y que participe en las Guerras. record 58703🏆

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 55 226
Chiến Tích Cần Có 5 500
Clan Leader Cubas
Phạm vi chiến tích 4 713 – 5 971
Thông tin hội
Vị trí Tây Ban Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 27 090
Elder 21
Co-leaders 14
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Leader
Cubas
#2RG2QJP82
13 5 971
2019-06-16 00:19:44
936
720
2
1
Co-leader
Outblast
#80808GVQ
13 5 915
2019-06-16 00:15:21
615
720
3 Elder
armandxv
#88VYGJJ9
13 5 867
2019-06-15 23:21:38
760
600
4 Co-leader
ElChicha_Ytube
#89P9GQY
13 5 755
2019-06-16 00:26:08
620
630
5
5
Co-leader
mate
#PYG8P8L8
13 5 741
2019-06-15 23:56:39
609
600
6 Co-leader
fanegas
#UQQ089RJ
13 5 712
2019-06-15 23:15:11
1881
720
7
1
Co-leader
Mauri
#2PCRCYLJ8
13 5 661
2019-06-16 02:32:37
1196
720
8
1
Co-leader
JoniGB82
#8JLV88CY
13 5 588
2019-06-15 20:16:18
812
720
9
4
Elder
JosemiSFC7
#8YLY9V09L
12 5 569
2019-06-16 00:09:49
474
280
10
3
Elder
bokitapiñon
#LJ2CRPRY
13 5 553
2019-06-15 10:43:13
904
600
11
3
Elder
Balhrog
#8GLUQLQ0
13 5 526
2019-06-16 01:16:32
748
720
12
5
Co-leader
Pheldda
#22QY9PUPY
13 5 500
2019-06-16 01:54:48
754
720
13
2
Elder
DejuX
#20G9Q80UQ
13 5 500
2019-06-15 21:50:10
890
640
14
3
Co-leader
ParthBree
#282VGCQU9
13 5 498
2019-06-15 18:50:29
308
440
15
3
Elder
KoMbI
#2222RGYYL
13 5 494
2019-06-16 01:11:31
330
520
16 Co-leader
Fakinamo
#222PQRV0Q
13 5 488
2019-06-16 01:45:26
652
600
17
2
Dany276
#200UPLV8C
13 5 478
2019-06-16 02:14:01
870
680
18
1
Elder
Paezinho
#2RJ0LY02C
13 5 456
2019-06-16 00:30:58
398
640
19
1
Co-leader
Sir Vil Dique
#P0C8L2L2
13 5 440
2019-06-15 22:23:36
727
480
20
1
Elder
ismmon1980
#2J0C9RG9
13 5 392
2019-06-15 21:13:38
724
560
21
1
Duckman 22
#LVUUQ9P8
13 5 388
2019-06-15 19:06:51
624
440
22
1
Elder
F3rtx0
#2CQQY8CGY
13 5 383
2019-06-16 00:46:39
1192
720
23
1
Co-leader
Alfalfa
#2R020RJCR
13 5 382
2019-06-15 13:02:30
304
510
24
1
Elder
Sancho
#J2229C2
13 5 256
2019-06-15 14:02:01
334
520
25
2
Co-leader
Rubeng7
#RR0Q99LC
13 5 223
2019-06-15 19:57:32
516
640
26
2
sergiakas
#820PRJ2RG
12 5 212
2019-06-15 23:02:20
430
560
27
1
Elder
Ainalite
#L2JGJUY2
13 5 195
2019-06-15 20:27:21
128
480
28
1
sergiodiezc
#CVLLVJVU
13 5 179
2019-06-15 09:03:18
476
480
29
1
Elder
tasel
#2LPJ2G0U
13 5 175
2019-06-16 00:50:26
332
440
30
1
Obito LR
#2JPCY8V8
12 5 169
2019-06-16 03:06:46
520
560
31
1
alesanco
#8R228R9UJ
12 5 162
2019-06-15 20:39:39
204
640
32
6
Elder
FrancisKan
#2LPLVPLGG
13 5 154
2019-06-15 22:52:08
763
560
33
13
Elder
Arbeo
#2Y8GCQ2UG
13 5 147
2019-06-16 02:19:19
26
40
34
3
Elder
vilcot
#8JVGQV2QP
12 5 132
2019-06-16 03:22:03
458
540
35
1
edumerlin
#8Q2LPLQ8Q
12 5 114
2019-06-16 01:44:01
206
520
36
3
Elder
SHINGEKY92
#89UPJ20V9
13 5 096
2019-06-15 20:37:48
166
680
37
2
Pablo
#2UP28JJ9R
12 5 085
2019-06-15 22:12:31
0
0
38 Galdevk
#2R2UPP202
13 5 064
2019-06-15 21:49:37
120
440
39
5
die
#PRYPU9QC9
11 5 062
2019-06-15 21:15:26
420
640
40
1
Co-leader
CHaPuZaS
#298Y2C9QG
13 5 054
2019-06-15 22:24:28
411
720
41 Gigi
#J92RQR0U
12 5 040
2019-06-15 08:47:56
144
360
42
2
Elder
mir
#LGJG0LLQ
13 5 040
2019-06-15 23:37:33
1462
720
43
2
Elder
Peloduro
#8YGUQLJL
12 5 019
2019-06-15 23:24:54
602
720
44
1
medranoguns
#CPYCQPGR
13 4 963
2019-06-14 07:51:27
146
360
45
3
Elder
Akun
#PJ920JPP
12 4 959
2019-06-15 23:52:59
108
280
46
2
Co-leader
dikon
#820CVRGCY
13 4 936
2019-06-15 18:36:58
690
640
47 piltrafen
#9UU29LPP
13 4 912
2019-06-15 23:33:11
532
610
48
2
iCh3n
#VGUPP88
12 4 745
2019-06-15 23:22:18
184
320
49
1
Elder
morrazo
#28QJYJQUU
13 4 734
2019-06-15 20:50:51
308
360
50
1
Elder
Ivra
#YV0YJQRP
12 4 713
2019-06-15 12:43:10
76
280

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord