⤴New Flow⤵

#9Y9VLC9Q

48 185

40 / 50

Welcome to New Flow♨️

Collecting cards! Ends: 2019-02-20 23:06:14
Trận đấu 27 + 19
Participation 17 / 40
Người chơi Trận đấu Cards Collected
Sir.Andre 1 / 3 440
DeC457 1 / 3 880
✨®️îç Lûį✨™️ 2 / 3 1760
Dan 3 / 3 1320
MisaelCruz 3 / 3 1401
☣️NF I OBED☣️ 1 + 2 / 3 1760
Nova Tsugumi 1 + 2 / 3 1869
Rom€o❤️ 1 + 2 / 3 1869
TUNG 1 + 2 / 3 1869
NF I ✨Fred⚡ 2 + 1 / 3 2200
dagma93 2 + 1 / 3 2200
NF I Queen♥️ 2 + 1 / 3 2337
NF I SOFIA ❤️ 2 + 1 / 3 2337
pollero_•fl;v 3 / 3 2640
⤴Deztrave⤵ 3 / 3 2640
Gui 3 / 3 2805
Nova I Javi14 3 / 3 2805

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord