Titanes e-Sport

#9Y08PUPQ

47 829

49 / 50

Guerras todos los días, full donaciones

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 47 829
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader kaka
Phạm vi chiến tích 3 744 – 5 250
Thông tin hội
Vị trí Venezuela
Đóng Góp Mỗi Tuần 9 353
Elder 10
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
kaka
#8URLJVVU
13 5 250
2019-12-06 02:04:40
902
440
2 Co-leader
charlesv
#8GYR9UG0R
13 5 094
2019-12-06 04:43:25
549
360
3
1
Co-leader
Dio
#8P2QJ9YG
13 5 084
2019-12-05 21:04:49
184
210
4
1
elvis
#2CCPQLRCP
12 5 010
2019-12-05 10:25:07
479
440
5
1
Co-leader
Paracetamol90
#2RRR0QRJR
13 4 943
2019-12-05 18:39:22
196
240
6
1
☠Ɲ๏ƔȺ✨Ɗ๏մⓂ️αƦ☃️
#LYCU2Y08
12 4 926
2019-12-05 02:24:20
126
240
7 julius
#20PYLYC
13 4 915
2019-12-06 03:50:39
259
120
8 mango
#9YYV9P8QU
12 4 895
2019-12-06 02:22:39
314
360
9
1
Felice
#PRVRR0C
13 4 877
2019-12-06 02:09:54
294
280
10
6
arkham
#8LCL8QLYU
11 4 835
2019-12-06 01:19:55
259
240
11
2
Ukö
#9LYUV9QR
12 4 835
2019-12-05 22:22:22
322
360
12
1
Co-leader
jean95
#908RYURQ
13 4 826
2019-12-06 05:12:37
486
280
13
1
Elder
El Bolichico
#YR0G8PYJ
13 4 808
2019-12-06 04:52:15
568
320
14
5
liomaury_vzla
#YC9CJJCQ
12 4 802
2019-12-06 02:16:37
326
280
15
1
elsan
#8YPQJQCQQ
12 4 762
2019-12-05 01:32:04
129
120
16
6
Elder
TheNicoGamer714
#29QRPVPPL
12 4 761
2019-12-06 03:16:50
240
160
17
2
SandroP
#2YRGLYUP2
12 4 726
2019-12-06 03:20:21
132
40
18
2
destructorJ
#89JGCV98
10 4 701
2019-12-06 00:17:44
16
520
19 Darko
#20LV8PYLL
12 4 697
2019-12-05 19:47:46
470
320
20
2
Co-leader
juanfes
#8J2LG22CQ
11 4 696
2019-12-05 21:22:13
0
40
21
3
Elder
louis
#P0VPQ0LYC
10 4 693
2019-12-06 05:09:32
193
280
22
5
gerardodavi3496
#RJ8UGCG9
12 4 654
2019-12-05 20:37:33
274
176
23
2
yusiel
#9YUC9C8QC
11 4 644
2019-12-05 01:37:01
36
40
24
2
FranElche
#YL8RYLCU
12 4 643
2019-12-05 06:54:04
98
170
25
2
Elder
Minnie Mouse
#2VPLCUCU9
12 4 631
2019-12-04 23:25:54
128
200
26
1
thor
#P8PLGCPG2
10 4 616
2019-12-05 01:38:33
26
40
27
1
Raúl
#P8YYGJ8PG
10 4 611
2019-12-06 02:12:32
108
0
28
14
MiniLancexD
#PGYQQPVR2
10 4 596
2019-12-06 01:13:24
36
40
29
2
SMAUG
#PQ0LYVG2
12 4 576
2019-12-06 01:47:42
44
360
30
1
Co-leader
El_Barbosa
#8JCURRGJV
11 4 484
2019-12-05 07:40:49
46
200
31
1
gabriel 777
#8JVC22VRY
9 4 482
2019-12-05 23:57:04
233
360
32
1
dalmation16
#U2U2VV0
10 4 480
2019-12-05 23:08:58
84
168
33
1
Elder
gladiador 128₩
#Y80QV8L90
10 4 460
2019-12-05 17:38:04
106
119
34
2
its'ilie12
#2RU899P0
12 4 459
2019-12-04 15:25:06
66
40
35
2
Daniel
#229LL8CL0
11 4 430
2019-12-05 22:50:48
58
110
36 Elder
ALEX
#YR9JPJURY
10 4 413
2019-12-05 18:37:24
118
200
37
2
Elder
ALITADEPOLLO
#2P88RC90R
10 4 401
2019-12-06 00:47:31
96
80
38
1
aaa
#YPR8VCGYY
10 4 361
2019-12-05 12:12:30
142
120
39
1
Alejandro
#YVQLL9P0V
9 4 314
2019-12-05 20:34:22
110
200
40
1
Elder
AlexGoni
#YLJ28VJUG
10 4 276
2019-12-05 23:04:13
220
320
41
1
Leiva79
#YPUVPQ9PJ
9 4 166
2019-12-05 23:05:12
510
440
42
1
sebasalvarezv
#2UQ2990C
12 4 047
2019-12-04 05:54:22
0
0
43 王者之神
#PC09UC90Y
9 4 037
2019-12-05 23:22:42
206
160
44 Thecoleman
#Y8QRQQCRY
9 4 023
2019-12-02 02:09:44
0
0
45 puñitos de gato
#900Y8R0R
10 4 021
2019-11-24 16:25:59
0
0
46 Miguel
#YG9RVGLLV
9 4 015
2019-11-27 11:05:10
0
0
47 Elder
jhonnygaman
#22GPL9L20
10 4 014
2019-11-27 12:09:07
0
0
48 willjr()
#900RVC9Y
13 4 001
2019-11-18 19:07:04
0
0
49 Đấu trường 12 Elder
alita87
#PY0QJC8LV
9 3 744
2019-11-24 21:51:40
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord