AVANGERS™

#9VYRRCG2

46 784

49 / 50

New clan.. ❤🔥let's be helpful to create an awsome teame. We have simple rules : be active 💀play your war battles 💀donation 💀

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 46 784
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader DaRkNeSS
Phạm vi chiến tích 3 603 – 5 309
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 28
Elder 4
Co-leaders 1
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Elder
Falcon
#8P2V9CU8V
12 5 309
2019-09-16 00:57:33
0
8
2
1
sasuke uchiha
#20PJ0P0RP
11 5 298
2019-09-15 20:56:31
0
0
3 THE WINNER
#22YCRPYLU
11 5 124
2019-09-14 01:14:01
0
0
4 BachLord
#88LCL88UR
11 5 008
2019-09-16 07:22:58
28
0
5
1
Akatsuki
#VUUVQ8UC
12 4 988
2019-09-14 21:01:43
0
0
6
1
Co-leader
oMaR<TN>
#99LY9J0YG
12 4 969
2019-09-14 12:45:52
0
0
7
1
ala
#8Q92RPQPC
11 4 850
2019-09-14 00:52:49
0
0
8
1
Leader
DaRkNeSS
#P9CLPUL8G
11 4 846
2019-09-14 07:35:18
0
0
9
1
gaston
#G00QG009
12 4 839
2019-09-15 18:21:56
0
0
10
1
Ami Ne
#8GL9GJYQR
10 4 783
2019-09-14 10:38:54
0
0
11
1
kadhemrengo
#8RYPP9PLC
12 4 780
2019-09-09 21:22:00
0
0
12
1
HENIIIC
#2YJR9PQUV
11 4 716
2019-09-14 12:16:12
0
0
13
1
AYOUB ESSAFI
#GRGLP0RR
12 4 656
2019-09-13 23:28:53
0
0
14
1
VOLROD63
#9QGGQRL2P
11 4 603
2019-09-15 22:18:49
0
10
15
1
seifgg
#PQLJJR8V0
9 4 572
2019-09-15 21:46:37
0
10
16
1
Ice Wizard
#9U2JYRJV2
10 4 556
2019-09-11 13:52:32
0
0
17
1
hk
#8URPUC9GR
10 4 550
2019-09-15 09:26:23
0
0
18
1
Sidi Ghassen
#8QQ8P9J28
12 4 533
2019-09-06 14:55:19
0
0
19
1
FLAVIA E Duda
#PURGRVQU8
10 4 527
2019-09-06 17:35:10
0
0
20
1
andolsi
#UCV88YGU
11 4 392
2019-09-11 14:27:59
0
0
21
1
Fourat
#2YY08RQGY
11 4 391
2019-09-14 22:17:49
0
0
22
1
wajih"bhi"
#8YP8980L2
10 4 365
2019-09-11 08:05:18
0
0
23
1
the destructive
#9YP2PGC9J
10 4 357
2019-09-08 11:41:18
0
0
24
1
helmi eroi
#9QQ0L9VPU
11 4 347
2019-09-02 12:22:26
0
0
25
1
ghassen
#9PL20LJVJ
10 4 315
2019-09-03 02:01:05
0
0
26
1
ralyas
#PQYLPGJP
11 4 284
2019-08-18 14:13:27
0
0
27
1
wajih hammami
#2GQVYVPP0
10 4 275
2019-09-04 15:27:30
0
0
28
1
roploplo :3
#8G8QLQ8RC
10 4 255
2019-09-13 23:59:03
0
0
29
1
Aziz
#2CU8VJPR
11 4 220
2019-08-24 10:39:58
0
0
30
1
E.M.F.
#8YUGUUP2V
11 4 219
2019-09-09 12:18:24
0
0
31
1
bewareIT
#RJ0RPQPR
12 4 146
2019-08-26 10:38:05
0
0
32
1
المرعب
#9R8P00J0Q
9 4 135
2019-08-21 09:11:55
0
0
33
1
Firas
#9L8JPYR2G
10 4 115
2019-08-31 20:56:24
0
0
34
1
äymënAD
#2C9G080QP
11 4 105
2019-08-08 11:32:35
0
0
35
1
achref d'h
#8VCJJQPQC
10 4 102
2019-08-06 15:14:21
0
0
36
1
wiouw 69
#8J2UV92UU
10 4 094
2019-07-31 10:00:46
0
0
37
1
Elder
mester brown
#2RLVVYJV0
10 4 091
2019-08-13 12:54:16
0
0
38
1
Elder
moughaffal 2.0
#PP9QUVLR
11 4 066
2019-07-24 22:24:44
0
0
39
1
المبيد
#92820R209
12 4 043
2019-08-05 17:48:58
0
0
40
1
mikami
#29QRVY9P2
11 4 028
2019-07-06 16:18:25
0
0
41
1
TheBigShield
#99Q0JQ2R2
10 4 025
2019-07-27 09:14:52
0
0
42
1
RäMBøò
#89RPV99RQ
10 4 018
2019-06-20 14:20:14
0
0
43
1
dali
#8GL22C0UL
9 4 017
2019-07-14 08:11:03
0
0
44
1
ghaysen007m
#QUJ9QPC9
11 4 006
2019-06-08 19:56:51
0
0
45
1
『Ṧᵀ』️༻سنجوب༺
#9J20VUC9
11 4 002
2019-05-10 14:58:58
0
0
46
1
SKTT1DRAG
#8RGL0U9G9
11 4 001
2019-07-02 07:47:30
0
0
47
1
thekiller h
#9PP9UQPUY
10 4 001
2019-06-25 09:47:46
0
0
48
1
Đấu trường 12 Elder
omar
#2LU9PGYVY
11 3 882
2019-03-25 15:45:59
0
0
49
1
Đấu trường 12 zarga mc
#29GV2YQJ
11 3 603
2019-05-24 06:35:04
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord