Dz.force

#9VVV0P8Q

47 689

44 / 50

مرحبا بكم معنا .عليك باحترام الخطوات التالية: الاحترام الدعم النشاط و المشاركة في حرب القبيلة الترقية تمنح ولا تطلب😉👍👌💪

Collecting cards! Ends: 2019-10-23 14:01:56
Trận đấu 18 + 21
Participation 14 / 44
Người chơi Trận đấu Cards Collected
Barbarian 1 / 3 297
taher 1 + 1 / 3 840
merikhi 3 / 3 891
Aziz 3 / 3 891
D.C-26 1 + 2 / 3 1120
D.G.A.P.R dz 1 + 2 / 3 1120
Merikhi 2 1 + 2 / 3 1189
DanieL Chinoui 1 + 2 / 3 1189
Storia 2 + 1 / 3 1400
Adem Dz 2 + 1 / 3 1400
خالد 2 + 1 / 3 1400
sassi 2 + 1 / 3 1487
Merikhi 3 2 + 1 / 3 1487
mm28 3 / 3 1680

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord