Dz.force

#9VVV0P8Q

39 348

27 / 50

مرحبا بكم معنا .عليك باحترام الخطوات التالية: الاحترام الدعم النشاط و المشاركة في حرب القبيلة الترقية تمنح ولا تطلب😉👍👌💪

Nhận Vào Hội
Thành viên 27 / 50
Loại Đóng
Điểm của hội 39 348
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader Billel g
Phạm vi chiến tích 728 – 5 348
Thông tin hội
Vị trí Algeria
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 200
Elder 9
Co-leaders 8
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
merikhi
#PYY0RRGPY
11 5 348
2019-06-26 16:51:19
45
150
2
1
Co-leader
bra Ghr
#8YY20LYQV
11 5 316
2019-06-26 19:28:41
115
200
3 Elder
mouhmeri
#PG9V0L0UQ
11 5 314
2019-06-26 16:41:31
258
150
4 Co-leader
zinoe porsh
#9JV9R8P8R
11 5 167
2019-06-26 13:16:12
306
80
5 Elder
⚡.zinou amg.⚡✌
#88C29CUPR
11 5 109
2019-06-26 15:34:03
203
0
6 Elder
KDR TFK
#8UVU2LR9G
11 5 064
2019-06-26 00:29:22
82
80
7 Co-leader
Aziz
#8U8RYUUV0
11 5 026
2019-06-26 17:57:42
160
80
8 x.ghano.x
#9GCU90RV9
11 5 019
2019-06-24 14:00:28
0
40
9 Elder
taher
#9Q8LUVJ09
11 5 017
2019-06-26 19:10:14
96
140
10 Co-leader
jakop
#9YV0CPURL
11 5 006
2019-06-22 22:50:59
0
0
11 Co-leader
DanieL Chinoui
#P0UC8V2Y0
11 4 920
2019-06-25 22:42:38
178
120
12 Co-leader
ŘÂ ŹÏĶÕ
#PQG8JJ089
10 4 892
2019-06-23 20:42:24
0
0
13
1
Co-leader
MAHMOUD DZ
#P2U0JC2Q8
10 4 854
2019-06-26 18:28:33
70
210
14
1
Elder
محمد
#PPV8UU892
10 4 845
2019-06-26 17:28:46
64
180
15 Elder
hamid
#P9YVCQ90G
10 4 544
2019-06-26 20:07:30
5
80
16 Elder
toutou
#9G90Y2C02
10 4 543
2019-06-26 18:37:57
40
110
17 Elder
Storia
#PP9VGUCG0
10 4 447
2019-06-25 22:04:59
120
140
18 ☠️yousef☠️
#9V8LRJQUP
9 4 305
2019-06-24 14:28:16
20
40
19 Elder
D.C-26
#PC8JGR980
10 4 244
2019-06-25 22:20:34
102
120
20 Leader
Billel g
#2PYY98UVJ
12 4 009
2019-05-17 20:20:48
0
0
21 Đấu trường 12 zinou
#8LYJC2L02
10 3 936
2019-04-14 20:46:37
0
0
22 Đấu trường 12 Adem Dz
#PCYUGYCLG
9 3 786
2019-06-26 18:26:20
20
120
23 Đấu trường 11 Mendoksai
#8PV22CYP9
9 3 527
2019-05-06 22:04:37
0
0
24 Đấu trường 11 kdr/abdo
#9RC0VP2GY
10 3 351
2019-04-10 18:04:31
0
0
25 Đấu trường 8 خبرمفحلز
#PPRQJRL8Q
8 2 459
2019-06-26 17:26:34
266
120
26 Đấu trường 4 ghezlene
#PP9U9JC90
7 1 053
2019-06-25 18:26:53
50
0
27 Đấu trường 3 audi rs7
#Y0YQU2JUP
5 728
2019-06-06 19:42:40
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord