DANSKE RUGBRØD

#9VVU0C

50 441

48 / 50

Hejsa dette er en hyggelig Clan, hvor vi har det rart. Inaktivitet = kick, spil 4/4 i war, og ha' det godt! Hyggehejsa. 👍

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 441
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader HEJSA
Phạm vi chiến tích 4 282 – 5 964
Thông tin hội
Vị trí Đan mạch
Đóng Góp Mỗi Tuần 10 780
Elder 12
Co-leaders 1
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
HEJSA
#P0L88UP
13 5 964
2019-10-19 14:34:16
796
380
2 Kongen
#2Y99Q0CGL
12 5 361
2019-10-19 09:20:18
229
360
3 Elder
Alexandersh2805
#2RUQ82C8P
12 5 319
2019-10-19 12:22:15
207
440
4
1
Chubby1
#89UCQLLVP
12 5 238
2019-10-19 07:22:06
11
40
5
1
Løget
#LQCCY0QP
13 5 231
2019-10-19 14:51:55
780
540
6
6
Sebbe Sørensen
#U9U8P8L
11 5 157
2019-10-19 15:18:55
466
280
7 Elder
Blundingen
#2Q020JPQ8
12 5 150
2019-10-19 14:57:35
420
360
8
2
Elder
Præsidenten
#9QVJ890V
13 5 118
2019-10-19 11:32:50
810
470
9
1
Elder
hr. rasmussen
#P288VCL
12 5 115
2019-10-19 07:16:20
199
400
10
1
Elder
Jimmi
#PL8JCRQP
12 5 071
2019-10-19 14:57:17
203
360
11
1
Heidi
#VLJ9P0PU
12 5 065
2019-10-19 08:56:55
277
240
12
3
Elder
black22
#9JJ02Q99U
11 5 061
2019-10-19 11:24:27
224
0
13
2
Elder
Ice-Viking
#JG89JQJU
12 5 025
2019-10-19 15:01:07
166
280
14
1
Ice Golem
#8JJLGVUC
11 4 990
2019-10-19 12:13:49
162
200
15
6
Nikkelhorn
#V2YG298
11 4 973
2019-10-19 11:55:52
74
120
16
18
Elder
not him=
#LJJQQQ02
12 4 967
2019-10-19 01:58:35
258
80
17
2
OtheProw
#Q0VUPVJ
12 4 962
2019-10-18 23:12:18
62
150
18
4
Elder
Excalibur
#8ULC8YR
12 4 948
2019-10-19 13:29:40
268
320
19
3
Co-leader
BB
#G8Q9GULC
11 4 945
2019-10-19 13:56:12
154
320
20 Elder
katoven
#2GPY8QC92
12 4 939
2019-10-19 05:35:49
233
240
21
4
Lothar
#2000U0U2Q
12 4 937
2019-10-18 09:17:09
78
120
22 Nemt
#2GJV8GVLG
10 4 896
2019-10-18 19:52:43
106
200
23 Hoppen80
#28C09U0R
12 4 894
2019-10-18 21:11:12
328
360
24
6
Grandmaster
#P9CRP9802
11 4 879
2019-10-19 09:31:57
239
440
25 Torbinator
#902P2P2JL
12 4 875
2019-10-19 15:06:39
524
600
26
2
ezpzlmnsq
#9CGGR2YGR
11 4 866
2019-10-19 13:03:36
602
480
27 Hannibalistic
#P0QU9CV
10 4 843
2019-10-19 13:56:20
144
40
28 bullerMadsen
#9098Y80VV
12 4 830
2019-10-17 22:35:56
88
200
29 Magnus
#2RGCPU2YP
10 4 830
2019-10-19 13:21:39
670
440
30 August og far
#9PLCLYRY
11 4 825
2019-10-18 07:53:16
64
120
31
5
ullu
#2JC0YJ202
11 4 796
2019-10-19 07:23:46
334
200
32
6
AlexD
#2JYJQYY0
12 4 791
2019-10-19 15:25:35
208
360
33
2
ALGU
#9VLQVU0U
11 4 763
2019-10-19 13:53:27
28
80
34
2
Hassan
#92RR0CPRJ
10 4 760
2019-10-19 01:44:41
58
0
35
2
Ged
#28U2QJVC
11 4 758
2019-10-14 22:18:06
50
80
36
1
[email protected][email protected]
#82V8GUUPY
12 4 722
2019-10-19 11:46:42
136
240
37
2
låsekus
#8JU0GPPCG
11 4 721
2019-10-19 13:55:05
132
80
38
2
P.E.K.K.A
#2UUP9Y8PU
11 4 715
2019-10-13 09:07:30
0
0
39
2
Sveske
#2L22RUCLC
11 4 712
2019-10-19 12:22:37
78
120
40 Elder
you again
#8CLC2RUVQ
12 4 569
2019-10-19 08:06:11
156
240
41 AdamBisse
#L2C8PGQ
12 4 516
2019-10-12 12:36:01
0
0
42 Hald
#9G8LLP0
10 4 458
2019-10-13 08:54:26
0
0
43 LFDANIEL
#Y2UPCVRPP
10 4 458
2019-10-18 02:16:47
134
200
44 mandenMedHat
#PC8Q82G08
10 4 425
2019-10-17 16:15:53
0
120
45 Elder
Emil B.P
#YURLPYJ
12 4 386
2019-10-19 12:15:08
38
80
46 Green
#202VU2CY
12 4 383
2019-10-18 15:44:14
0
0
47 FEW
#8LRQL9P2G
10 4 348
2019-10-19 11:04:40
476
360
48 lil krads
#YG2UJ9L0V
10 4 282
2019-10-19 10:35:17
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord