Supra Clan

#9VU8G2

53 688

50 / 50

Bienvenidos a Supra Clan 🎖Req: PB: 4600 🏅 CW:30 wins🏆 DG:+12 wins🥇 wsp 📲 Go to top🏆🥇

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 53 688
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader Gono
Phạm vi chiến tích 4 380 – 5 754
Thông tin hội
Vị trí Peru
Đóng Góp Mỗi Tuần 10 590
Elder 14
Co-leaders 17
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
Rufoncio
#8VQCJP9R0
13 5 754
2019-10-17 04:11:26
100
280
2 Co-leader
Onlykan0n
#GURGR90Y
13 5 748
2019-10-16 23:27:10
116
240
3
23
Elder
JoanDelgado
#28PV0LVQ0
13 5 631
2019-10-17 06:38:35
200
240
4 Co-leader
⭐TPT-Visorr⭐
#8LJ9RJG8Q
13 5 608
2019-10-17 03:57:33
424
280
5 Co-leader
❄Ice man❄
#UL88PY8P
13 5 591
2019-10-17 04:08:06
291
400
6
3
Co-leader
Man31416
#GLVJPPJU
13 5 554
2019-10-17 07:25:47
861
320
7
1
Elder
Tengo Lag
#22UVPVQYG
13 5 385
2019-10-16 23:51:28
343
280
8
10
Prince
#2QPRYVL9
12 5 379
2019-10-17 01:40:45
0
200
9
2
Co-leader
Victor
#U009JURQ
13 5 370
2019-10-17 05:02:04
138
280
10
4
Elder
Expertu
#8LJJCYRR
13 5 365
2019-10-17 00:07:12
222
240
11
2
Co-leader
G4B0
#2RQ0P8RPV
13 5 363
2019-10-17 01:49:00
136
320
12
6
Elder
Gato
#8YVLPGYL2
13 5 346
2019-10-17 06:17:09
700
360
13
10
Co-leader
KingOfWar
#8L2L2JLUL
13 5 343
2019-10-17 08:54:32
652
400
14
5
neta neta
#P8J9L0888
12 5 340
2019-10-17 02:31:58
398
280
15
4
Elder
...Sir Leo...
#9GY8R90QP
13 5 338
2019-10-17 05:49:13
279
360
16
4
Co-leader
FaZe_Wos
#JUPCPR
13 5 328
2019-10-17 06:46:44
393
360
17
7
Perdí-mi-cuenta
#P29PP2Q2C
12 5 328
2019-10-17 03:10:54
354
320
18
5
Co-leader
Golem
#J9UY90YP
13 5 323
2019-10-17 03:32:12
734
320
19
4
Co-leader
JB-S117
#8UQ0U0QJ
13 5 275
2019-10-17 05:16:14
290
280
20
4
Co-leader
3ln0ch1
#P0Y8VVQL
13 5 270
2019-10-16 20:04:03
266
200
21
4
IIjeferII
#2CVYLYV0L
12 5 268
2019-10-16 22:36:44
382
280
22
2
Elder
Exotico
#2P9VPL2VU
12 5 255
2019-10-16 23:22:03
30
200
23
1
Co-leader
Blood_War
#VLVPR00
13 5 219
2019-10-17 02:57:39
220
160
24
3
Leader
Gono
#RPU8P0R
13 5 201
2019-10-16 18:01:10
258
240
25 Zadem
#8RCPY89YV
12 5 196
2019-10-15 22:06:47
16
80
26
2
Co-leader
⭐MrDanger⭐
#8P2CYRPQ9
12 5 172
2019-10-17 02:15:18
297
280
27
4
Aldo
#80CRU2QV8
12 5 148
2019-10-17 10:34:35
160
240
28
1
Edledas
#2RCYCP28R
12 5 143
2019-10-17 07:38:17
128
80
29
6
Co-leader
Lukarians
#J28YLC20
12 5 119
2019-10-17 00:54:34
430
240
30
1
Co-leader
Executor!
#88L0LRGCU
13 5 113
2019-10-17 02:53:02
104
120
31
3
Cristhian
#QVQY8JVU
12 5 104
2019-10-16 23:42:14
166
160
32
2
Elder
SasheX
#8Q9GLJLCC
12 5 097
2019-10-17 05:42:28
256
320
33 Elder
Vrujah
#2GJU0GYRY
12 5 075
2019-10-17 06:17:15
112
320
34 Edilson
#8RJR9YC0C
12 5 048
2019-10-17 04:39:54
10
40
35
3
Elder
Êl çhêmâ dîušąn
#8J2L0GQRP
12 5 043
2019-10-17 05:16:18
95
120
36
2
iGODLess
#8LV2LCURR
12 5 032
2019-10-17 05:45:34
217
280
37
1
手田水
#R8RPP2G0
12 5 024
2019-10-16 06:39:18
118
200
38 Elder
DEATH
#89Q822U90
13 5 016
2019-10-17 05:32:25
322
200
39
2
Co-leader
The Viper
#2P29JJRJG
13 5 011
2019-10-17 04:04:26
76
270
40
1
xJameShiitoOx
#2C2R28QRJ
12 4 962
2019-10-17 01:01:30
10
0
41
1
valentin!!!!
#2RR0VYV22
13 4 959
2019-10-17 01:48:21
126
160
42
1
⚡ʀᴇᴅ ʙᴜʟʟ™⚡
#PR0GPU9V
12 4 940
2019-10-10 16:58:31
0
0
43
1
Co-leader
l3ryanPaulCG
#2Q9VPRLP2
12 4 914
2019-10-16 00:37:36
0
40
44
1
Elder
B.L.A.S.T.E.R
#8V20CV8
12 4 891
2019-10-16 18:36:48
88
120
45
1
Elder
MC-15
#P8RYUC8LG
11 4 868
2019-10-17 05:03:06
14
320
46
1
•☆the turtle•☆
#2Q0Q8Y8YR
12 4 814
2019-10-16 00:55:25
48
80
47
1
Elder
Druwis SP
#VQ28GJLQ
13 4 802
2019-10-14 16:24:03
0
40
48
1
SloowTrack
#2V9URVVQU
12 4 748
2019-10-12 22:38:27
0
0
49
1
Jomaxse
#YLRGQ8PY
11 4 695
2019-10-14 20:41:38
10
40
50
1
shadow
#829YJ0CR8
11 4 380
2019-10-04 03:44:27
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord