Apex Fury

#9VU0GP0U

40 816

30 / 50

wars all week⭐️participation optional⭐️use all attacks⭐️have fun💥💥

Nhận Vào Hội
Thành viên 30 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 40 816
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader Jeffrey
Phạm vi chiến tích 3 743 – 5 693
Thông tin hội
Vị trí Bắc Mỹ
Đóng Góp Mỗi Tuần 800
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
jyPoz
#2YVRVCUJP
13 5 693
2019-10-15 04:48:48
114
90
2 Co-leader
46predator
#82URJVJ
12 5 292
2019-10-15 00:40:31
66
40
3
1
渡邊隼人
#29GLQPY80
11 5 010
2019-10-15 05:09:51
0
0
4
2
Nova I Peque
#2GGJ0PGYY
13 4 985
2019-10-15 07:19:44
38
80
5
2
Co-leader
Nightshade
#29RLJPYV
13 4 971
2019-10-15 05:31:32
10
0
6
1
Co-leader
khutulun
#9QRQ0GLQ
11 4 889
2019-10-14 17:34:07
0
40
7
2
fabio win
#8CYQULV89
10 4 814
2019-10-15 02:01:47
54
80
8 Tahsin shifan
#P2RY2209R
10 4 806
2019-10-14 15:16:55
38
30
9
1
Ripe Banana
#88R2QG0UV
12 4 738
2019-10-15 02:11:48
26
40
10
1
oakes
#GL0PRLYJ
10 4 689
2019-10-13 23:42:03
0
0
11
1
Co-leader
(c4)qwmafig
#PLLY9CYLV
11 4 659
2019-10-15 04:22:21
106
64
12
1
Leader
Jeffrey
#RLRVUCLR
12 4 651
2019-10-14 22:28:54
92
110
13
1
Co-leader
xx.Ronnie.xx
#PJ0UJ8Q9R
11 4 651
2019-10-14 23:14:23
8
40
14
1
window
#92PP992G
10 4 627
2019-10-15 01:25:22
38
0
15
1
jr the conquer
#QC0U8J9
11 4 622
2019-10-15 02:39:33
0
0
16
1
Tempest
#JGRLY02
11 4 452
2019-10-15 03:59:10
0
0
17
1
ahmad
#Y89QQC8Q9
9 4 243
2019-10-15 05:24:46
10
0
18
1
PTFM
#QLCYJLQR
10 4 203
2019-10-13 07:44:20
0
0
19
1
PeytonH19
#PGCJ9P2VR
9 4 198
2019-10-15 00:52:13
26
0
20
1
xavier
#Y00UQPVV
10 4 083
2019-10-13 21:59:52
0
0
21
2
afnan
#9UPRURYY9
8 4 070
2019-10-15 07:38:16
72
60
22 Co-leader
you got no swaz
#22PLRQV
11 4 060
2019-10-14 17:26:21
0
0
23
1
MrFuzzyballz
#20L9RLCJC
10 4 004
2019-09-27 22:42:53
0
0
24
1
groesbomber
#QUV09LQG
11 4 003
2019-09-24 06:26:12
0
0
25
1
Dan with a plan
#9V8YG99Y
11 4 002
2019-10-06 17:40:17
0
0
26
1
死神
#2L8VRYV8Q
9 4 002
2019-10-03 10:17:08
0
0
27
1
swaglish
#2P2QPLU0Y
10 4 002
2019-09-11 21:39:33
0
0
28
1
BeatByA12YrOld
#P8UULUVU
12 4 001
2019-09-25 13:28:42
0
0
29
1
מלך
#Y0LCRCVCL
9 4 000
2019-10-15 08:41:44
38
16
30
1
Đấu trường 12 A1v2nC
#8ULR80UQ8
9 3 743
2019-10-14 22:20:51
10
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord