Olympus Gods

#9VRV9GYU

51 998

44 / 50

Clan donador y activo en guerra 😎 Más que un clan, somos una familia. ❤ Líderes. Panda y León. 🙃 Bienvenidos! Clan Top !!🔝

Nhận Vào Hội
Thành viên 44 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 51 998
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader ElReyLeón
Phạm vi chiến tích 4 001 – 6 347
Thông tin hội
Vị trí Mexico
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 820
Elder 8
Co-leaders 14
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Pcasta18
#JRLPVR8V
13 6 347
2019-10-23 06:27:11
204
210
2 Co-leader
Tupac Amaru
#8982CUQ2
13 6 307
2019-10-23 03:03:05
304
210
3 Co-leader
Spastisch Aapjê
#2UP220RYJ
13 5 974
2019-10-23 01:30:55
38
40
4 Leader
ElReyLeón
#80JG2VG2L
13 5 718
2019-10-23 04:58:40
226
200
5 Co-leader
EMANUELITO
#2RJGGU88
12 5 382
2019-10-20 21:25:13
0
0
6 YEXREY
#YVGJ0QQJ
11 5 333
2019-10-23 03:47:25
10
160
7 afganistan
#2LUUUPY2C
12 5 303
2019-10-22 00:35:59
152
80
8
4
Co-leader
Tortero
#VJCCUPP
12 5 280
2019-10-23 07:58:53
37
130
9
1
Elder
DCO
#9JQYV2RCU
11 5 270
2019-10-23 03:13:12
212
200
10
2
Co-leader
ElPoderosoPanda
#2UGLPQ8
13 5 266
2019-10-21 03:18:13
86
10
11
2
Elder
Diego Martz
#8CL2YU99
13 5 249
2019-10-23 03:28:40
300
240
12
1
Leandro
#2RR22GL2Q
13 5 221
2019-10-23 00:17:00
94
40
13
1
JudasdeNerak
#99J9Y9CR0
12 5 212
2019-10-23 03:56:42
91
80
14
1
TUPAC
#P0G2J9UYC
11 5 196
2019-10-23 03:02:14
76
240
15 Giovanny
#2LVG8JC0G
11 5 112
2019-10-23 03:19:52
124
160
16
3
El chico poia
#2JV9JPPC0
12 5 074
2019-10-22 23:31:54
92
0
17 Yesi
#CQ0V0RPJ
12 5 073
2019-10-23 02:52:59
10
40
18
2
Oscar
#2PUV2L0C
13 5 059
2019-10-23 03:00:36
126
120
19
2
Co-leader
jorgeriondaa
#9UL8CCU92
11 5 048
2019-10-22 22:32:30
0
0
20
2
Jordanpr
#80J0CVC8V
12 5 035
2019-10-22 13:21:41
98
50
21
1
Co-leader
Herchi
#99CC0QVPQ
11 5 007
2019-10-23 01:35:47
69
120
22
1
Co-leader
Zorro
#C9JYPLG
12 5 001
2019-10-22 01:01:18
28
0
23
1
Elder
kylethekrusher
#9RC8JG9RC
11 4 980
2019-10-23 07:42:57
228
150
24
1
graffos_mr
#82RUY990C
12 4 977
2019-10-17 20:38:27
0
0
25
1
Elder
Pelly
#8CP929QYC
12 4 973
2019-10-23 05:57:14
184
270
26
1
Co-leader
LuckyStrike
#28CURRLL0
12 4 946
2019-10-09 02:51:02
0
0
27
3
nano999
#QV20GURR
13 4 934
2019-10-23 08:07:15
126
240
28
1
cris
#8Q2LUVR8
11 4 932
2019-10-22 14:00:52
126
80
29
1
Centurión
#8QJVJJCGP
9 4 900
2019-10-23 01:30:14
10
80
30
1
Arce
#PPQG8JQ8
13 4 837
2019-10-23 04:16:27
210
120
31
2
Co-leader
Leo1314
#80QRY2VGV
11 4 821
2019-10-17 13:38:29
0
0
32
2
Elder
Drew
#8Y8Y9QPQV
10 4 820
2019-10-22 22:40:36
28
80
33
1
Co-leader
MysticPotato :v
#P8U28YP
12 4 728
2019-10-09 15:38:28
0
0
34
1
Emex
#R02UQCJ8
12 4 726
2019-10-21 21:40:45
74
0
35
1
Co-leader
EdgarBel9
#LG0YR0G
12 4 632
2019-10-22 14:15:11
91
70
36
1
ToXiC_B00M
#2JJGJRUG
13 4 632
2019-10-13 09:39:11
0
0
37
1
Roberto
#2JRU2829Y
12 4 629
2019-10-19 06:35:31
0
0
38
1
Gerard
#YC0J0J9QG
8 4 584
2019-10-23 02:33:56
162
120
39
1
Elder
Xenophobia
#8QQ2C22VY
12 4 539
2019-10-22 15:09:15
118
80
40
1
isratricker
#8P8UVL8
12 4 539
2019-10-22 17:55:20
86
80
41
1
Co-leader
Jahdaí
#Y92029P8Q
9 4 462
2019-10-23 09:24:28
0
80
42
1
✓JPcas✓™
#2PJG8UJP8
12 4 202
2019-10-22 08:04:02
0
40
43
1
Elder
PowerRangerRed
#80YYJGLCP
10 4 011
2019-10-03 04:41:15
0
0
44
1
Elder
kenshin559
#2LC99RR2J
11 4 001
2019-08-08 03:00:31
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord