tunisia army 6

#9VRPCG2C

48 357

46 / 50

6th part of TUNISIA ARMY empire🇹🇳.rules📝:donation > 50🌶always participate in clan wars🌶being polite to get others respect🌶

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 48 357
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader Bacèm
Phạm vi chiến tích 4 006 – 5 236
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 578
Elder 16
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Yossri
#9LRCLYU8C
11 5 236
2019-09-17 07:41:29
260
120
2 Elder
tree
#P8C0GUJRG
11 5 091
2019-09-17 13:02:59
200
120
3
1
Elder
OCB
#282PY2U80
11 5 088
2019-09-17 13:00:21
58
50
4
1
Elder
khalil
#9RQLVVQ8Y
10 5 026
2019-09-16 10:36:27
10
40
5
1
Elder
bou7a
#R22PQCUU
12 5 019
2019-09-17 10:14:46
211
120
6
1
BOB
#2LR89LVCP
11 5 012
2019-09-17 12:11:54
0
0
7
4
semah ben ahmed
#8GJGQU0CC
11 5 009
2019-09-17 13:20:05
109
120
8
7
Elder
cello
#9LV0LYCGC
10 4 960
2019-09-17 13:33:27
20
10
9
6
Elder
sfali1990
#PLCCG89JY
11 4 956
2019-09-17 07:48:02
66
0
10
1
imagine dragon
#8Q8PUQPU2
11 4 937
2019-09-17 12:43:14
0
0
11
3
nanous
#88R8G88V0
11 4 930
2019-09-17 09:52:05
0
40
12
2
Elder
Midou
#8JV2YUG0P
11 4 887
2019-09-17 11:53:08
183
110
13
3
Elder
gatt
#P2C9CU9RL
11 4 878
2019-09-17 14:37:28
166
120
14
1
hedi1
#P2R089LGJ
9 4 873
2019-09-15 21:32:02
0
0
15
3
Co-leader
ارتوڨول
#Y9V2RY0LR
10 4 858
2019-09-17 07:37:18
38
120
16
1
Hamden
#PLRGQGVVL
10 4 856
2019-09-16 21:21:35
0
30
17
5
Elder
anis
#PP0PP98C9
10 4 847
2019-09-17 12:50:44
190
120
18
4
firas
#9V9892G0L
10 4 844
2019-09-17 14:41:08
0
0
19
3
momo
#P8VY889UY
10 4 842
2019-09-17 01:26:55
57
40
20
1
touha
#P8LYVYCG0
10 4 818
2019-09-15 18:01:46
0
0
21 zizo
#2Y82YCR0V
10 4 796
2019-09-17 10:39:43
34
40
22
2
lucifer€1
#22C89PQJV
10 4 770
2019-09-17 11:29:00
39
40
23
6
Elder
مكرم
#PYCLVU8JC
10 4 770
2019-09-17 13:14:23
77
40
24
1
Co-leader
mani
#P9GV2PVQG
12 4 755
2019-09-17 13:30:21
83
90
25
1
Elder
KING OF DARK
#CR0G9C9P
13 4 725
2019-09-13 06:48:26
0
0
26
1
msarba3
#9P2P20U0C
10 4 718
2019-09-15 17:26:15
0
0
27
3
hell boy
#89J08GJGJ
10 4 715
2019-09-17 13:10:39
50
90
28 Elder
monta
#2CPJUGJC8
10 4 714
2019-09-12 20:00:25
0
0
29
4
€صدام €
#YY9V20UPU
9 4 697
2019-09-17 13:49:27
48
140
30 Elder
brechya
#PY8P8P9LV
10 4 689
2019-09-17 12:46:23
136
80
31
1
SlayerMC14
#PYUVLVLQ
10 4 664
2019-09-16 09:44:52
38
40
32
3
lordofdead
#PQL29292P
9 4 643
2019-09-17 10:29:57
0
80
33
2
farfout
#P9U98VGQ2
10 4 614
2019-09-17 13:35:02
0
40
34 Elder
salim
#P802UQGPC
10 4 606
2019-09-17 07:37:34
0
0
35
1
Elder
issam
#PQP999PJ
11 4 605
2019-09-15 08:14:12
0
0
36
3
turbo sa
#8V9CGUV99
10 4 591
2019-09-17 13:37:50
26
120
37
4
Sabri
#9YRURV8RL
10 4 556
2019-09-17 08:50:29
8
110
38
1
Elder
afouen
#PL0PLYVVC
9 4 550
2019-09-17 11:14:13
0
0
39
1
chab
#YQGULP28C
9 4 545
2019-09-17 11:28:35
65
80
40 Ahmed
#9LGYCYRCL
10 4 536
2019-09-17 07:13:27
58
120
41
1
Co-leader
MOMO
#PR9V2G9GP
11 4 515
2019-09-17 14:31:08
202
128
42
3
dali G
#P2RUCRL2G
10 4 513
2019-09-17 14:31:52
0
0
43 شوالیه سیاه
#PGR9YYG89
9 4 365
2019-09-17 12:14:14
78
110
44 coucou
#8YL2PPCC9
10 4 330
2019-09-16 19:43:25
48
0
45 ayoub mzid
#PC9PGJ0CJ
9 4 199
2019-09-17 11:32:22
20
70
46 Leader
Bacèm
#L0CUVVR9
11 4 006
2019-09-16 18:47:07
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord