CR INDO AZ

#9VQRUY

47 354

50 / 50

welcome all clashers. rajin donate bila mau diisiin requestnya. bila full join cr indo az #1. indo az re**i sejak coc 🙊

Collecting cards! Ends: 2019-09-20 14:42:30
Trận đấu 18 + 17
Participation 14 / 50
Người chơi Trận đấu Cards Collected
arfani 1 / 3 280
Rahel 1 / 3 595
phoenix 1 / 3 595
VIKING MAN 2 / 3 420
budi 1 + 2 / 3 1120
nymeria 1 + 2 / 3 1120
ARRA 1 + 2 / 3 1120
alex 1 + 2 / 3 1189
klewer 1 + 2 / 3 1189
PARAHMEN 2 + 1 / 3 1312
KevinGaming 2 + 1 / 3 1312
james 2 + 1 / 3 1400
alfatah 2 + 1 / 3 1400
bjp ty 3 / 3 1785

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord