CR INDO AZ

#9VQRUY

46 807

50 / 50

welcome all clashers. rajin donate bila mau diisiin requestnya. bila full join cr indo az #1. indo az re**i sejak coc 🙊

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 46 807
Chiến Tích Cần Có 3 600
Clan Leader bjp ty
Phạm vi chiến tích 2 591 – 5 416
Thông tin hội
Vị trí Indonesia
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 733
Elder 7
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
bjp ty
#2PRUG08Y
13 5 416
2019-11-13 19:23:01
364
300
2 Elder
andri
#2RVRYVUCQ
13 5 305
2019-11-13 17:38:52
384
320
3 Elder
klewer
#90G9CY9
12 5 246
2019-11-13 21:13:19
262
260
4 Co-leader
alex
#29P90JJ22
13 5 064
2019-11-13 12:04:31
278
160
5 Co-leader
santoso
#PLRJ99VC
12 5 014
2019-11-13 13:12:35
479
240
6 Elder
sujadi
#82GRJRQYL
12 5 012
2019-11-13 13:48:44
83
120
7 Co-leader
Rahel
#GGCGUGV
13 4 987
2019-11-12 16:08:52
50
40
8 Co-leader
Jolin
#VVLRQGQ8
12 4 863
2019-11-13 13:20:52
165
260
9 Co-leader
budi
#8QQP9J9P
12 4 835
2019-11-13 01:01:40
110
170
10
1
vivek
#8J2VC9J0Y
10 4 799
2019-11-13 19:00:43
328
197
11
1
Elder
Luis
#8RGGUGYPP
12 4 779
2019-11-08 17:27:10
0
0
12 professor
#2LVCYQCQ2
10 4 665
2019-11-13 09:29:05
0
160
13
1
Elder
VINIX
#GC82Y9V8
12 4 630
2019-11-13 14:01:40
56
160
14
1
james
#PJYC9URQJ
10 4 611
2019-11-13 15:28:17
303
218
15 Oid
#JLJYP0Y
11 4 602
2019-11-13 23:11:45
126
200
16 Dannyoon
#2U9C908L
10 4 571
2019-11-13 05:37:58
86
80
17 Co-leader
phoenix
#9Y0LRPG2
13 4 544
2019-11-12 12:07:02
0
0
18 Zero
#J2VVPCL0
10 4 533
2019-11-13 02:20:23
10
40
19 MVM
#YJCV8Y90P
8 4 530
2019-11-13 12:00:52
18
150
20 Faisal
#Y2VQJJRR9
9 4 526
2019-11-13 16:09:25
2
70
21 alfatah
#2JC89VP8
12 4 485
2019-11-13 19:52:31
56
0
22 SAS & WNK
#R9QLVGC
11 4 453
2019-10-30 05:17:11
0
0
23 angga yoga
#LGPVY2QJ
10 4 304
2019-10-19 18:01:55
0
0
24 vortex1
#YJ02J0PJJ
9 4 230
2019-10-20 02:47:56
0
0
25 delox
#R2JV8GPV
11 4 223
2019-11-09 16:27:15
0
0
26 APT
#Y8VV2Q0LY
8 4 170
2019-11-13 23:02:21
175
168
27 KevinGaming
#9UVGVJCG8
10 4 158
2019-11-13 22:26:22
110
40
28 filipus
#8LG9YP0P8
11 4 122
2019-11-13 11:50:02
56
40
29 I Dont Know
#YQ80299CY
8 4 117
2019-11-10 14:06:15
0
0
30 Andirizal
#2RPU98R2
10 4 117
2019-11-08 08:25:57
0
0
31 Kingofsea
#2YCLRL222
9 4 006
2019-10-21 10:12:21
0
0
32 Elder
monyet liar
#88PUVGJY9
10 4 001
2019-07-14 20:39:56
0
0
33 Elder
Mass Roots™
#QV2VQ80U
12 4 001
2019-07-14 20:43:20
0
0
34 Co-leader
Taufan
#2JRJL0CLL
11 4 001
2019-09-20 14:31:16
0
0
35 Đấu trường 12 PARAHMEN
#9RY08GC09
9 3 995
2019-11-02 08:32:19
0
0
36 Đấu trường 12 "4bi_k3ren"
#QC89C2R
10 3 921
2019-10-15 12:43:00
0
0
37 Đấu trường 12 awrip
#8GGRVP0V
10 3 915
2019-10-12 11:44:43
0
0
38 Đấu trường 12 Ivonyx
#YU89CGPRL
9 3 899
2019-10-21 14:19:14
0
0
39 Đấu trường 12 David J
#YLVGRUUJP
9 3 873
2019-11-11 12:42:42
0
0
40
1
Đấu trường 12 Supercell
#2GLQYLCLJ
9 3 872
2019-11-13 12:40:04
214
200
41
1
Đấu trường 12 Co-leader
Seba CR INDO AZ
#JLV8LQC
10 3 852
2019-08-31 07:22:04
0
0
42 Đấu trường 12 محمد
#YRJRCVJJG
8 3 653
2019-11-10 08:01:04
0
0
43 Đấu trường 12 Zao
#2UULRP8P
10 3 613
2019-11-10 09:37:59
0
0
44 Đấu trường 11 Co-leader
S J P CR AZ
#JL8J9U9
10 3 570
2019-04-20 07:16:14
0
0
45 Đấu trường 11 Olivera•cube TV
#P8CQ2QRL2
8 3 420
2019-10-17 03:13:53
0
0
46 Đấu trường 11 mnfai
#VV2Y0V9
9 3 412
2019-11-13 22:28:52
0
140
47 Đấu trường 11 {EZ}Xaviera
#8VUJ2RRLL
9 3 392
2019-10-17 14:48:27
0
0
48 Đấu trường 11 RexOrange
#YLYQRJLQ9
7 3 365
2019-11-12 12:48:39
18
0
49 Đấu trường 11 Co-leader
Twenty Clan
#PU200U8V0
10 3 327
2019-10-16 12:25:20
0
0
50 Đấu trường 8 gamers
#CQY992LQ
10 2 591
2019-10-14 10:58:08
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord