Jurubebas

#9VJR8YVU

20 843

27 / 50

Không có mô tả về hội

Nhận Vào Hội
Thành viên 27 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 20 843
Chiến Tích Cần Có 0
Clan Leader santos1
Phạm vi chiến tích 117 – 3 724
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Đấu trường 12 Allan
#V089U08R
10 3 724
2019-06-28 19:41:01
0
0
2 Đấu trường 10 Supper_Assasino
#P0P28VPUL
8 3 118
2019-02-26 23:53:07
0
0
3 Đấu trường 10 henrico
#J0L2CGUV
9 3 068
2019-07-08 23:11:09
0
0
4 Đấu trường 10 Liis
#9YGPUVLGC
9 3 027
2019-03-29 13:35:32
0
0
5 Đấu trường 10 "mutante2"
#2QVCRRQL8
9 3 023
2019-01-08 23:52:44
0
0
6 Đấu trường 9 picuru
#9PLL2C0R0
11 2 911
2019-08-19 23:26:09
0
0
7 Đấu trường 9 aysderlon
#8GQP2V2VV
9 2 907
2019-08-22 14:12:55
0
0
8
1
Đấu trường 9 OTTOobeso
#PLCQ2RVV9
7 2 880
2019-07-05 09:46:51
0
0
9
1
Đấu trường 8 DanielXd
#8QGJ0Q8PR
10 2 506
2018-11-07 01:08:46
0
0
10
1
Đấu trường 8 Henrique
#920G0U8G8
8 2 400
2018-10-22 08:53:36
0
0
11
1
Đấu trường 8 V_Lobo_5
#PPUV9PURY
9 2 360
2018-11-09 14:41:41
0
0
12
1
Đấu trường 8 Leader
santos1
#9YP2G2YUU
8 2 343
2018-10-25 09:53:31
0
0
13
1
Đấu trường 8 Wellington ^^
#RPUPQJ8Q
9 2 331
2018-10-31 14:45:36
0
0
14
1
Đấu trường 8 The Law
#208GGY800
8 2 328
2018-12-10 01:33:41
0
0
15
1
Đấu trường 8 ❤✌-!Aline!-✌❤
#2PP08UJU8
8 2 322
2019-03-11 09:39:48
0
0
16
1
Đấu trường 8 ALEX
#9QRY8LC8Q
9 2 319
2019-03-08 00:35:51
0
0
17
1
Đấu trường 7 Dias
#Q00CRCC
10 2 215
2019-08-22 09:30:15
10
0
18
1
Đấu trường 7 f4 dr
#8280G2QC9
9 2 208
2018-10-13 14:23:07
0
0
19
1
Đấu trường 7 Felipe 22
#9CL8L0R0J
8 2 065
2018-10-15 19:45:12
0
0
20
1
Đấu trường 6 wendson
#9RR0YCJGJ
7 1 932
2018-10-18 15:43:35
0
0
21
1
Đấu trường 6 mestre
#P0PLYRLRY
7 1 883
2018-10-24 12:36:09
0
0
22
1
Đấu trường 3 TUDO FRACO
#YGR2JQGP8
4 617
2019-08-12 05:14:57
0
10
23
1
Đấu trường 2 danillo
#PVCPVRJGQ
4 420
2019-07-05 23:25:06
0
0
24
1
Đấu trường 2 Stefany
#Y28PR0YPY
5 352
2019-05-24 00:45:11
0
0
25
1
Đấu trường 2 anthony
#PUYRLYJQC
3 300
2019-08-18 22:34:17
0
0
26
1
Đấu trường 1 victoricta
#PU9PVPRLP
3 168
2019-05-14 11:11:04
0
0
27
1
Đấu trường 1 EL•Monstro•>
#9C2RQJY2U
2 117
2019-05-05 20:10:27
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord