TeamLiquid HE 2

#9VJQQP0J

53 381

47 / 50

Official Team Liquid Clan 🇬🇷● 4 Weekly Tours + Prizes ● DC: tl.gg/mobile & bit.ly/tlgreece ● PB 4.6 ● Family: HE, HE 3

Collecting cards! Ends: 2019-06-19 02:23:12
Trận đấu 0 + 1
Participation 1 / 47
Người chơi Trận đấu Cards Collected
nikolaos 1 / 3 467

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord