TeamLiquid HE 2

#9VJQQP0J

45 604

48 / 50

Official Team Liquid Clan 🇬🇷● 4 Weekly Tours + Prizes ● DC: tl.gg/mobile & bit.ly/tlgreece ● PB 4.6 ● Family: HE, HE 3

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 45 604
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader TnS
Phạm vi chiến tích 4 318 – 4 902
Thông tin hội
Vị trí Hy Lạp
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 640
Elder 11
Co-leaders 9
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1 Elder
MrGeorge
#9VPQ0YRR
12 4 902
2 451
50
80
2 Co-leader
HaNniBaL
#282JCLY9R
12 4 740
2 370
98
200
3
1
Co-leader
Kaskarikas
#2VRGCQYVQ
13 4 690
2 345
322
200
4
5
assasino
#2Q20P9CC8
12 4 671
2 335
262
160
5
2
Elder
fallout
#28UYYR2PP
13 4 649
2 324
194
120
6 kimonasdr
#PJYQVPL8
12 4 644
2 322
261
120
7
5
Leader
TnS
#8GRVLLJP8
13 4 628
2 314
240
200
8
3
stepdad
#899RV8QYJ
12 4 627
2 313
50
120
9
2
immortal
#P289GRYU
12 4 619
2 309
40
80
10
2
Chrislio
#9980LJ8G
12 4 616
2 308
162
80
11
1
Elatar
#2PG2CUQY
13 4 606
1 151
108
200
12
1
Co-leader
Darius
#8PRYCYRQQ
12 4 604
1 151
286
200
13 vromiara
#P82GPPPR
12 4 590
1 147
118
200
14 NickTheMechanic
#8CJCQ002L
12 4 569
1 142
152
120
15 zuma
#2C9L229R9
12 4 559
1 139
38
160
16 Philipp
#VYPVGV
12 4 552
1 138
46
40
17
3
Co-leader
CREED☯
#8VRJ2CCP2
12 4 533
1 133
64
200
18
1
Elder
Didos
#P0YU98PC
12 4 526
1 131
216
80
19
2
Elder
Alex Savv
#298RCYCQC
12 4 516
1 129
38
80
20
2
Co-leader
Noe
#2VV982PVJ
12 4 514
1 128
96
160
21
3
Elder
Zachar1s
#8RLJ2PJUQ
13 4 513
541
324
160
22
2
Kokospeech
#UPVJPYGP
12 4 484
538
76
120
23 Elder
level
#JQYJ2L2L
11 4 481
537
0
0
24
1
Co-leader
~Theo~
#CC8VJRV
12 4 479
537
50
40
25
6
Elder
seniorX
#CJRJPGUR
13 4 477
537
353
200
26
16
deadcartoon
#8U9CULCQ
12 4 469
536
108
80
27
4
jB
#2JG02Q2YQ
12 4 468
536
60
160
28
1
U.N.C.L.E
#22CRYQQPU
12 4 466
535
0
40
29
1
Co-leader
EPIC LEGEND
#9PUL8RG8C
12 4 451
534
78
80
30
1
Co-leader
ItsMeAgain
#L89C90P2
12 4 449
533
146
120
31
1
SAMCRO
#2JLVRL0LG
12 4 444
444
76
80
32
6
Aggelos
#8J2802VG
13 4 438
443
80
160
33
1
eristikos
#CCGPV2RG
12 4 434
443
20
40
34
1
CrownUpMind
#9VYPCL9Y
13 4 432
443
8
40
35
1
LetMeAbi
#9LPJ2JG0Q
12 4 432
443
54
120
36 Hex
#9G9888JQ0
12 4 418
441
166
160
37
8
vsam
#22U0VJGJ2
12 4 414
441
102
160
38
1
Co-leader
stratos
#2YCV8VV8G
12 4 411
441
178
160
39
4
Tsampikos
#282V9CVU
13 4 404
440
206
120
40
5
kauliarhs
#8PVLJU98R
11 4 396
439
48
80
41
1
Elder
argy
#202200CL
12 4 389
131
10
40
42
1
Bill
#89VVPYQC
13 4 386
131
60
40
43
4
mpk21
#8V2R028P2
12 4 382
131
116
160
44
18
Elder
lino
#PYYV8JGU
12 4 371
131
168
120
45
1
mpampis12
#2V2PL2QLG
12 4 368
131
18
40
46 Elder
inZi
#8Y92CCPYL
12 4 329
129
60
120
47 Elder
ISAAKK
#8LV00LRV0
12 4 327
129
76
80
48 Jim
#992RRP9
12 4 318
129
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord