SWEDEN ARMY 2

#9VGGUC

52 963

40 / 50

Endast svenska. Trades: mån/ons/lör. 0/4 eller 4/4 i CW och träning innan FB. 200don/v. Läs chatten och var aktiv. Ha kul 😁

Nhận Vào Hội
Thành viên 40 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 52 963
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader Mr X
Phạm vi chiến tích 4 461 – 5 750
Thông tin hội
Vị trí Thụy Điển
Đóng Góp Mỗi Tuần 20 510
Elder 10
Co-leaders 14
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Leader
Mr X
#PQRJ2V90
13 5 750
2019-08-24 19:38:12
602
560
2
1
Co-leader
Belos!
#R99U8V0L
13 5 744
2019-08-24 23:08:45
1092
640
3
1
Co-leader
Jorgan
#PCR90G9Y
13 5 740
2019-08-24 21:52:11
320
240
4
3
Elder
Ek27
#8CURL8LQ
13 5 694
2019-08-25 01:38:05
306
40
5 Co-leader
jonisco11
#PLL8CU8R
13 5 648
2019-08-24 09:18:56
395
480
6
3
AlMalm
#QGCJLQJJ
13 5 646
2019-08-25 06:05:32
142
680
7
5
Co-leader
Bokaj
#2JCGYPG28
13 5 631
2019-08-24 20:44:56
644
680
8
2
Elder
chiiiing123
#JVQ89Q9P
12 5 624
2019-08-24 21:05:35
691
680
9
1
Co-leader
PCCCCCC
#29GU8GJGG
13 5 618
2019-08-25 06:10:06
1259
740
10
1
Co-leader
blodyxe
#8QUJ8PU2
13 5 565
2019-08-25 06:18:32
882
530
11
1
Co-leader
fredde
#808L0JJQV
13 5 545
2019-08-25 06:06:49
666
680
12
1
Elder
periksson
#C9CUC9YY
12 5 516
2019-08-24 17:20:15
208
440
13 Elder
Hiljadoo
#2JQCQLR2G
12 5 473
2019-08-24 19:59:37
462
640
14 Co-leader
krishnii
#JCV2PYP
12 5 451
2019-08-25 00:03:02
1312
720
15
4
idamcg
#9Q880JLGJ
12 5 408
2019-08-24 23:52:32
259
640
16
1
Co-leader
the mysterious
#9GVQJVU
12 5 358
2019-08-25 06:13:17
584
560
17
1
Co-leader
Eazy
#80U8PPR
12 5 345
2019-08-24 18:20:32
118
360
18
2
Co-leader
Pelle BOSS
#JP0RUY20
13 5 332
2019-08-25 06:17:41
664
640
19
2
Elder
Tarzans Lianer
#9LY0J0YQU
12 5 323
2019-08-24 22:23:10
1708
720
20
3
Co-leader
Optimus Prime
#29YG8C28
13 5 322
2019-08-25 06:06:19
650
680
21
1
Co-leader
dirtylobster
#99LYRQLGR
13 5 287
2019-08-25 04:00:05
1064
760
22
2
candy pik
#290YG0UGY
11 5 252
2019-08-25 06:44:01
492
520
23 robbanpobban200
#808GY2L0C
12 5 227
2019-08-24 20:37:16
242
440
24
4
Elder
Trainer Cheddar
#UYQCU2C
11 5 223
2019-08-25 04:59:18
534
600
25
2
MR.PITTBULL
#G8Y0YP
12 5 220
2019-08-24 22:33:13
16
160
26
2
Co-leader
Ugglukk
#PL20P202
12 5 188
2019-08-24 20:07:00
290
480
27
1
Elder
hugin
#9CJP2P0JG
12 5 159
2019-08-24 23:10:38
644
600
28
1
Varmkorven76
#22UUUCVJQ
12 5 154
2019-08-24 21:01:57
292
360
29
1
wajny
#9RYJYJ02C
12 5 152
2019-08-25 06:17:03
272
580
30
5
em
#2QVRVL22
12 5 129
2019-08-24 19:28:04
186
240
31 Arsenal
#2LGCYQ8RQ
12 5 078
2019-08-24 21:20:24
194
360
32
4
-Elvira-
#JR8VR8QP
12 5 077
2019-08-24 21:32:00
172
360
33
1
Elder
Elliot003303
#99GV20Q
12 5 040
2019-08-23 20:44:03
118
360
34 Elder
JohnA07
#88RYQJR0V
11 5 024
2019-08-24 19:44:51
392
400
35 Elder
Theswedishcat
#CPYR8909
12 5 021
2019-08-25 06:44:32
1246
720
36
3
Bot
#9L0V9RPY
11 5 006
2019-08-24 20:30:58
194
400
37 warrekazza
#P2CL8GLP0
11 4 991
2019-08-24 21:56:54
306
560
38 Bezbo
#CJ8PUVJL
12 4 627
2019-08-24 20:30:33
88
280
39 xurique
#YVQQ9CJ
12 4 554
2019-08-24 16:27:06
20
0
40 cictor87
#VLPGUGQC
11 4 461
2019-08-23 17:26:33
0
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord