God'sGift

#9VCCQ8G0

54 379

46 / 50

☥Welcome to God'sGift☥ Top 200 U.S. ⚔ "Appear weak when you are strong, and strong when you are weak." Est.10-27-18 No Alliances

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 54 379
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader GG I Teddy
Phạm vi chiến tích 3 300 – 6 609
Thông tin hội
Vị trí Bắc Mỹ
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 827
Elder 25
Co-leaders 12
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
GG I Teddy
#22V8U9J08
13 6 609
2019-08-20 10:20:36
306
160
2 Co-leader
Rœbesota-Sama
#2JGJY9C0
13 5 911
2019-08-20 08:45:48
56
40
3 Co-leader
GG I RYNO
#J92C0GVY
13 5 697
2019-08-20 13:13:14
90
120
4 Elder
omes
#2VPU8LQQP
12 5 689
2019-08-19 07:07:52
20
0
5
6
Co-leader
john
#2PPJ9YPRY
13 5 651
2019-08-20 12:44:30
152
120
6
1
Elder
KILEMALL
#2UUV2YLG0
13 5 606
2019-08-20 05:58:44
224
120
7 king of war
#222GPCYYJ
12 5 588
2019-08-20 13:55:52
10
40
8 Elder
ronnajum
#L2J89PVP
12 5 555
2019-08-20 00:04:22
0
0
9
1
Elder
jesus
#290UGG9L
13 5 542
2019-08-20 13:51:51
108
160
10
1
Elder
ClayCheney
#8VJ9RQ2Y
13 5 537
2019-08-20 01:42:14
116
120
11 Co-leader
Emojisus
#82VQJUCCG
13 5 515
2019-08-20 06:17:01
0
0
12
6
Elder
chapa
#2PPJ2Y89L
11 5 500
2019-08-20 14:11:44
114
110
13
8
Elder
stinkyblumpknnn
#CUP222R
13 5 471
2019-08-20 12:53:37
106
120
14
1
Elder
★☆SamZilla☆★
#8LUGPPJY
12 5 460
2019-08-20 13:34:28
178
160
15 bstone
#PYUJUJLR
13 5 450
2019-08-20 05:55:31
10
120
16
4
Elder
GG I Big Bill
#980J9VYJ
13 5 423
2019-08-20 01:42:36
88
80
17
5
Elder
Supermonke
#2YJ9LVJ0J
13 5 402
2019-08-20 14:55:59
68
87
18
2
Elder
DaNanja
#9LPPL8R0
12 5 375
2019-08-20 00:27:19
10
40
19
4
Co-leader
GG I RYAN
#29YLV00Y9
12 5 355
2019-08-20 10:10:01
0
0
20
1
Elder
tito y osvaldo
#PPYPQ2C2
13 5 338
2019-08-20 14:57:13
217
120
21 Fat It Gammer
#28VP9J9CQ
12 5 306
2019-08-20 12:00:29
128
80
22
4
Elder
TRUMPer
#8VUUR8RP
13 5 289
2019-08-20 14:36:40
144
130
23
1
UGotNoBandz
#8RQJGL8V9
12 5 263
2019-08-20 12:21:16
30
40
24
13
Co-leader
Šavage
#8JC9YRCG2
12 5 217
2019-08-20 13:47:31
108
160
25
1
Co-leader
GG I Felo
#2G20J0J2
12 5 209
2019-08-20 14:35:01
28
0
26 Chett Manley
#2VCQU0U0
13 5 207
2019-08-20 10:57:26
220
160
27 Elder
lidor107
#2YV0JCQR
12 5 175
2019-08-20 05:39:14
30
80
28 tobaflow
#8UUGJC9PL
11 5 173
2019-08-19 18:41:57
8
0
29
1
Elder
Vespem
#8L8080YJ
12 5 165
2019-08-20 05:47:24
40
120
30
1
Elder
KING RAIN
#22U880Y2
12 5 144
2019-08-20 01:44:45
0
0
31 Co-leader
snacks
#8C8UL0G8
13 5 100
2019-08-20 11:41:04
144
120
32
7
Co-leader
stranded
#PYPV99JYG
11 5 098
2019-08-20 14:18:11
132
160
33
1
Elder
BigNig
#LC8GUVGQ
11 5 084
2019-08-20 04:31:37
26
40
34
1
Co-leader
GG I Pepeishon
#Y8QC2RCP
12 5 075
2019-08-19 22:14:45
0
40
35
2
Co-leader
GG I Damiano
#JQ998C0
12 5 073
2019-08-20 05:40:22
10
80
36 Elder
fishyfish
#299RUU9PC
12 5 072
2019-08-20 09:38:36
36
160
37
5
Elder
⚾️Nolan Ryan⚾️
#229QYUGJ
12 5 070
2019-08-19 17:41:10
30
0
38 Elder
Juan V
#Y8LJL22V
11 5 031
2019-08-20 12:58:10
10
0
39 Elder
⚡️Niro⚡️
#2G088JLJ
13 4 965
2019-08-19 13:36:25
20
40
40 ViperStrike629
#22L9C9UY
12 4 963
2019-08-19 22:13:30
0
0
41 Co-leader
GG I DOONY
#2G8GGUGPV
10 4 957
2019-08-20 10:15:20
46
80
42
3
Elder
Eazy E
#8PG2GG2V
10 4 806
2019-08-20 13:41:55
30
120
43
1
Elder
jack
#PPGJ2UVU2
10 4 795
2019-08-20 08:29:35
38
80
44
2
Elder
BLACK.WEED
#29V0L090
12 4 790
2019-08-19 03:11:12
0
0
45
2
TimeToWin19
#8VU8V9QJV
12 4 784
2019-08-20 09:31:00
38
0
46 Đấu trường 11 Elder
Keetchwa Tembo
#8P2QC0V9G
8 3 300
2019-08-20 08:48:26
218
200

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord