SlootyCucumber

#9V0VLP8L

16 581

8 / 50

Elder 200 donations unless you r stupid then we will leave u a member. Don't ask for CO. Always remember that Abe has no noodle.

Nhận Vào Hội
Thành viên 8 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 16 581
Chiến Tích Cần Có 1 000
Clan Leader The Ultimate
Phạm vi chiến tích 3 321 – 5 009
Thông tin hội
Vị trí Bắc Mỹ
Đóng Góp Mỗi Tuần 0
Elder 1
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 zultan
#R0LL8Q82
11 5 009
2019-10-23 11:38:54
0
0
2 冰封
#9L2GLRP0V
11 4 697
2019-10-23 14:59:59
0
0
3 مراد الروح
#YGRJCUG
11 4 510
2019-09-29 23:43:10
0
0
4 Elder
●GUARD●
#Y2LCRQJU
11 4 116
2019-10-23 07:00:07
0
0
5 alexis jr
#8YCRYLRQ
11 4 009
2019-06-06 06:07:18
0
0
6 Đấu trường 12 panda
#2982JGCG
10 3 960
2019-09-08 07:45:22
0
0
7 Đấu trường 11 Leader
The Ultimate
#JQQ2QV98
11 3 544
2019-09-19 17:39:19
0
0
8 Đấu trường 11 Garfield918
#PRCPYG2JY
10 3 321
2019-07-10 05:04:32
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord