Sem Guerra

#9UUQP08

55 791

45 / 50

GUERRA NÃO OBRIGATÓRIA! 🌪️ #SG 🔥 se participar, fazer as 3 da coleta e a Guerra!! 🔥 respeito e bom senso impera! 🔥 #01🔥

Nhận Vào Hội
Thành viên 45 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 55 791
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader 7even
Phạm vi chiến tích 4 449 – 6 241
Thông tin hội
Vị trí Brazil
Đóng Góp Mỗi Tuần 15 524
Elder 36
Co-leaders 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
Solobon
#20QGLGRPL
13 6 241
2019-08-24 02:18:17
812
560
2 BobBoladao
#9C0Y0PVG8
13 6 175
2019-08-24 01:10:52
14
0
3 Elder
FranklinB24
#8P2GGUY08
12 6 021
2019-08-23 19:18:58
366
40
4
3
Elder
tomba rei
#29GLQ0R0J
13 5 901
2019-08-24 01:01:25
336
400
5
1
Leader
7even
#C2G9V9R2
13 5 877
2019-08-24 04:11:30
681
480
6
1
Elder
MitOrides
#P2GUL89R
13 5 831
2019-08-24 02:46:19
387
560
7
1
Elder
alex
#20YR2CY2C
13 5 753
2019-08-24 03:45:10
1048
576
8
6
Elder
ansanches
#2Y2YQ2PU9
13 5 665
2019-08-24 04:35:42
748
640
9
6
Elder
Wags
#PJPLRU2Q
13 5 657
2019-08-23 19:28:06
260
400
10
21
Elder
Triplo x
#2JJ82R0L2
13 5 635
2019-08-23 21:51:47
344
360
11
1
Elder
Ragnar
#GQ8CJL88
13 5 631
2019-08-24 02:29:15
268
360
12
1
Elder
♣️♥️NICO♦️♠️
#8QYLLL92L
12 5 619
2019-08-24 00:13:39
557
440
13
7
Elder

#YCPGPJP8
13 5 612
2019-08-24 01:17:44
480
480
14
3
Elder
stark
#8GJQRLGLU
13 5 604
2019-08-24 00:50:19
648
600
15
7
Elder
Matheus_RP
#2CJVCV9YV
13 5 598
2019-08-23 16:03:18
304
240
16
7
Elder
Geraldo
#2LRUPGGYC
13 5 589
2019-08-24 02:46:33
426
260
17
4
Elder
pinkman
#282VLQYY2
12 5 585
2019-08-24 02:05:44
216
360
18 Elder
⚜PAVANELLO⚜
#98QG0YCR
12 5 578
2019-08-24 02:13:02
908
480
19
7
Elder
King Goblin
#Y8VVYVL0
13 5 565
2019-08-23 21:47:29
216
480
20
4
Elder
anderziito♣
#8JPU2CC80
12 5 547
2019-08-24 02:24:41
626
480
21
2
Co-leader
Rezinha
#2Y0V8JCR0
12 5 537
2019-08-24 02:20:43
144
240
22 Elder
kemar
#2VYPP8L2
12 5 524
2019-08-24 04:48:30
453
490
23 ☢邦❍$$☠ ™ ®
#290GVY8L
13 5 513
2019-08-23 23:37:05
356
360
24
3
Elder
gustlok
#8LGQY0Y
13 5 511
2019-08-24 01:16:13
38
280
25
1
Elder
peu
#8R08V2UJ
12 5 453
2019-08-23 16:10:55
353
320
26
2
Elder
LYM
#YR92CQYR
12 5 413
2019-08-23 23:46:39
137
120
27
2
Elder
LCarvs
#PV0Y29RP
13 5 399
2019-08-23 20:58:08
390
440
28
2
Elder
Franklin G
#9Y2PVLQLU
12 5 384
2019-08-24 00:55:55
149
360
29
2
felipoyy
#82R28C09
12 5 351
2019-08-23 20:09:28
164
240
30 Elder
cleber herrera
#VJ2CY8LQ
13 5 335
2019-08-23 23:03:18
327
440
31
1
Elder
imperatyvorv
#G08VRYYU
12 5 326
2019-08-24 05:08:40
106
200
32
3
Co-leader
DayZ
#82J0P2LU
13 5 317
2019-08-24 03:47:44
623
560
33 Elder
==MBR==
#9GQQGYQ9
13 5 274
2019-08-21 21:08:22
283
280
34 Elder
Kensei
#CC20Y2RJ
13 5 271
2019-08-24 03:34:32
680
560
35
1
Elder
DanFsA
#8RJ82LJR
12 5 230
2019-08-24 00:41:37
334
320
36
1
Elder
Pimenta
#RY8JLGCP
13 5 204
2019-08-23 23:14:07
418
478
37 EngineerKey13
#P2RJLPVGG
11 5 108
2019-08-23 23:20:57
49
120
38 Elder
Raahbetão
#2VRQ98RV9
12 5 104
2019-08-23 00:18:45
18
160
39 Co-leader
NoName
#8PR8URJC
12 5 064
2019-08-23 22:12:00
232
320
40
2
xX Mit0 Xx
#YJ2QPGVU
12 5 048
2019-08-24 00:17:02
103
80
41
1
Elder
Xmataix
#VUCV0J
12 5 016
2019-08-22 00:23:37
10
40
42
1
Elder
Carlos
#2VQJVJ9VP
12 5 006
2019-08-22 19:25:53
28
40
43 Elder
©HR1STHOFE®B18™
#802PPL8YJ
12 4 955
2019-08-23 22:15:29
266
360
44 Elder
♠♥JUNIOR ♣♦
#C80R0Q80
12 4 776
2019-08-23 18:42:06
192
320
45 Elder
Andre Wolfox
#80CRGU
12 4 449
2019-08-24 02:45:41
26
200

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord