AntiMontaCerdos

#9UQ088QL

41 253

29 / 50

Es imprescindible jugar la batalla final cuando se participe en una guerra. Somos un clan activo y donador.

At war! 3 / 11 battles remaining! Ends: 2019-10-19 18:58:01
Remaining Left Trận thắng Crowns
AntiMontaCerdos
#9UQ088QL
3 4
(7)
8
(11–17)
Los LeyCha
#P9CV2RYL
2 3
(5)
10
(12–16)
Legendarios GT
#GYL0RQR
2 3
(5)
3
(5–9)
Alpha Dragons
#2LGP2LR
7 2
(9)
2
(9–23)
Jedi women
#999QVC
3 1
(4)
7
(10–16)
Naughty Trận đấu Cards Collected
Gokufiesta 1 297 1/3
Yises 1 297 1/3
Remaining Trận đấu Cards Collected
gabri 0 1400
PapaNoel 0 1189
Atreides 0 840
Losers Trận đấu Cards Collected
jobits 1 + 1 1400
Juan Cuesta 1 1785
gaulone 1 1189
Yises 1 297 1/3
Winners Trận đấu Cards Collected
Thefarc 1 1400
palosanto 1 1120
Gokufiesta 1 297 1/3

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord