Polish Elite

#9UGU2V2V

49 814

38 / 50

Szukamy stałych i aktywnych Graczy❗Elder Top-3 w CW+200 don. Co-leader Zaufanie. Brak aktywności w ClanWar KICK🥊Min 50WDW ❗16+

Nhận Vào Hội
Thành viên 38 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 49 814
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader BossU_PL
Phạm vi chiến tích 4 329 – 5 784
Thông tin hội
Vị trí Ba Lan
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 880
Elder 9
Co-leaders 22
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
polskawersja
#2Q0QPJLG8
13 5 784
2019-07-16 15:28:14
120
160
2 Co-leader
naChwile_PL
#C9GJUPGP
13 5 713
2019-07-16 16:15:00
326
200
3 Co-leader
discodj
#GURYC8R0
13 5 534
2019-07-16 15:42:42
126
120
4 Co-leader
Leppper
#88C8LV228
13 5 491
2019-07-16 15:57:43
216
200
5 Co-leader
king
#8UCYULY2J
13 5 392
2019-07-16 15:44:16
268
200
6
1
Co-leader
boxu81 PL
#2JC2JYGPY
12 5 367
2019-07-16 14:56:31
64
120
7
1
Elder
Kubson
#JVL98JPC
12 5 316
2019-07-16 11:46:12
232
160
8
3
Leader
BossU_PL
#8RL2UJ8
13 5 301
2019-07-16 15:30:39
318
200
9
1
Co-leader
SkoczeK
#9R8020CCJ
11 5 291
2019-07-16 14:03:12
72
120
10 Co-leader
∆π | ~Y~
#RLUJRVC8
12 5 250
2019-07-16 15:04:32
86
120
11
2
Co-leader
Aguśka
#2UPCVVG9L
12 5 248
2019-07-16 15:57:40
150
120
12
1
Co-leader
Borgosz
#99RC8L9R
12 5 207
2019-07-16 14:09:17
126
120
13
2
Elder
Nikola
#9UQYCCGPG
10 5 195
2019-07-16 14:20:57
10
120
14 EMiL
#9G0U2082
12 5 165
2019-07-16 14:18:57
34
40
15
1
Co-leader
Guciolek123
#8J2GL29GC
11 5 157
2019-07-16 12:35:13
80
80
16
4
Co-leader
mlodyskoczek
#8GUGC9090
12 5 132
2019-07-16 11:53:14
120
160
17
1
Noname
#92V2G98L9
12 5 078
2019-07-16 15:50:26
226
160
18
1
Hacker Siera
#808UUC2UR
11 5 060
2019-07-16 10:32:23
63
80
19
1
Elder
MasterPiece
#992VRPGQG
11 5 048
2019-07-16 16:08:48
132
120
20
1
Co-leader
MikoWhyxD
#8P8C0RQ92
12 5 035
2019-07-16 16:10:01
60
120
21
1
Elder
Gedek
#2UPCVLRJ2
11 5 028
2019-07-16 15:55:21
230
160
22
1
Elder
Krzysiek
#98CYQQ2U2
12 5 027
2019-07-16 14:29:37
150
160
23
1
Co-leader
Pylek_17
#8QLVJRULY
11 5 019
2019-07-16 10:32:38
20
120
24
1
Co-leader
(Oliwkq)
#8UY0UCG00
11 5 006
2019-07-16 13:46:41
16
80
25
1
Co-leader
KasjaN
#28VVQV8PQ
12 5 001
2019-07-16 09:08:01
76
120
26
1
Co-leader
Glon
#U2VV8RG8
12 4 998
2019-07-16 13:08:59
150
160
27
1
Co-leader
bearwashear
#2VLVPQGQP
12 4 977
2019-07-16 16:01:41
75
70
28 Co-leader
UraBura
#2V9CL0L8V
13 4 953
2019-07-16 16:00:47
180
200
29
2
Qtaczi
#P2R09J8G9
10 4 944
2019-07-16 15:21:19
52
120
30
1
Elder
fortepian elo
#208YPYRG9
11 4 928
2019-07-16 14:54:27
152
80
31
1
Elder
Vynnis
#9JYRRJ0L
11 4 901
2019-07-16 14:44:30
218
160
32
1
Co-leader
HARDAS
#88VGQQGPR
13 4 898
2019-07-16 14:23:23
76
120
33
1
Elder
wituś
#90LLYY2C8
11 4 820
2019-07-16 14:23:47
118
90
34 Viteek
#8GU8V8G2P
12 4 816
2019-07-16 15:10:47
142
160
35
2
Co-leader
Gaca
#99RVGUY2V
11 4 801
2019-07-16 13:14:06
352
160
36
1
Elder
Plankton
#22YCP0LC
11 4 739
2019-07-16 07:41:06
0
0
37
1
GRZESIEK_PL
#8J9RUL0LR
11 4 600
2019-07-16 12:17:07
44
160
38
1
Co-leader
You
#929R02JUY
11 4 329
2019-07-15 19:29:07
0
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord