ITALIAN'S CLAN

#9UC9VVG9

41 273

37 / 50

Clan competitivo. Chi non è attivo viene declassato. Donate e giocate le guerre. No spam e comportamento adeguato. Buon Game!

Nhận Vào Hội
Thành viên 37 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 41 273
Chiến Tích Cần Có 3 300
Clan Leader _BlackDivision_
Phạm vi chiến tích 3 030 – 5 015
Thông tin hội
Vị trí Ý
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 550
Co-leaders 21
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
clarissadalila
#8PRVYP09V
12 5 015
2020-01-19 11:52:45
206
280
2 Rexen73
#2P8RJQ9V8
11 4 825
2020-01-17 23:18:27
184
240
3
7
《F&D€》
#LQPGRJ0
11 4 786
2020-01-19 12:05:06
96
150
4 elkun ®verified
#8ULVL0CQ
11 4 772
2020-01-19 10:36:08
44
0
5
1
Co-leader
SmashIt
#8C828R89
11 4 726
2020-01-19 12:18:42
154
208
6
3
Co-leader
ale
#YGJUC02U
11 4 723
2020-01-18 00:21:47
210
204
7 Alex
#2JV2Q8V
11 4 716
2020-01-19 12:04:08
176
140
8
3
Matteo
#8VQL0PVUR
9 4 702
2020-01-17 12:23:34
128
88
9
1
Co-leader
BIG JJ B-)
#9CC8VQYJ
10 4 609
2020-01-19 11:46:54
134
50
10
1
Co-leader
~COCAINA~
#82928GJQ
12 4 525
2020-01-17 08:51:10
66
110
11 Co-leader
ThekillerAnto
#2UJRP8JQG
10 4 340
2020-01-10 13:06:46
0
0
12 raffaele
#JGLLG209
10 4 225
2019-12-13 08:50:33
0
0
13 MASTRO
#9QGG2PJY
12 4 220
2020-01-16 18:20:41
44
40
14 Co-leader
adrean
#9PGVV0J9Q
10 4 178
2020-01-19 03:02:49
48
0
15 Co-leader
Marco
#2LRJCUR9
11 4 155
2019-12-20 14:38:43
0
0
16 Leader
_BlackDivision_
#R0CRLLQU
11 4 143
2020-01-14 19:54:49
0
0
17 lorimix
#2U8Y8P
12 4 113
2020-01-17 01:19:49
46
40
18 er cox01
#Y982PG8CL
8 4 105
2020-01-15 23:05:29
14
0
19 Co-leader
magicomichy
#2G2LJU920
12 4 087
2019-11-26 21:29:26
0
0
20 Stalli
#2CLQCVR2Q
10 4 068
2019-12-21 18:06:25
0
0
21 Co-leader
xXRudisuperXx
#2VVUJYV
11 4 044
2019-12-06 18:24:16
0
0
22 Co-leader
Daf510
#8J2QJ2YP
11 4 036
2019-10-09 08:56:07
0
0
23 Co-leader
The_BoSs_
#8CR8UJ9YV
10 4 020
2019-10-07 01:55:55
0
0
24 ⚡️FRANCESCO⚡️
#P92Y8UJ2
10 4 009
2019-08-09 02:03:04
0
0
25 Co-leader
Gibs_9
#2CVGCJPGC
12 4 007
2019-06-14 10:07:59
0
0
26 Co-leader
brave Heart
#2Y022UCJP
11 4 001
2019-02-16 07:57:30
0
0
27 Co-leader
Debonair Temp
#20JY2GU8
11 4 001
2019-08-16 00:13:36
0
0
28 Đấu trường 12 Co-leader
Lorenzo
#P8YLPL08Y
10 3 875
2019-05-05 00:33:35
0
0
29 Đấu trường 12 Toyota_Stupra
#2QGQV0VVU
10 3 818
2019-10-18 19:47:07
0
0
30 Đấu trường 12 Co-leader
Rico
#8RUQ0CQU
10 3 783
2019-07-03 01:42:36
0
0
31 Đấu trường 12 Co-leader
Ropro2.0
#2CPQUUP2Q
10 3 780
2019-04-16 07:58:30
0
0
32 Đấu trường 11 Co-leader
spartacus
#8Q8LQL020
10 3 608
2018-11-24 16:46:09
0
0
33 Đấu trường 12 LukeB
#GL2GYGQR
10 3 600
2020-01-16 19:23:18
0
0
34 Đấu trường 12 Co-leader
peppe10
#92R2YJCRG
10 3 592
2019-03-30 16:07:43
0
0
35 Đấu trường 11 Co-leader
Royal Army
#2LJP0JCG0
9 3 478
2018-11-14 17:51:53
0
0
36 Đấu trường 10 Josephpulce3
#2JJRR0P2
10 3 168
2019-06-25 17:19:25
0
0
37 Đấu trường 10 silvia
#2LJVYCY2V
9 3 030
2019-11-25 19:19:49
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord