Egyptian Heroes

#9U9JC92Q

49 685

46 / 50

Welcome .. Be Active .. Donate .. If you Participate in Clan War ; You must be do final battle .. must donate to stay in ❤️❤️

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 49 685
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader SUPERKNIGHT
Phạm vi chiến tích 1 377 – 5 681
Thông tin hội
Vị trí Ai cập
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 026
Elder 9
Co-leaders 27
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
SUPERKNIGHT
#8VP2U9Y0V
13 5 681
2019-10-22 08:10:30
242
136
2 Co-leader
booshy
#8YRP228JR
11 5 365
2019-10-21 23:35:39
10
0
3 Co-leader
EsOoOo
#8YUUYQCU
13 5 328
2019-10-22 05:14:38
154
120
4 Co-leader
Shazly
#P2P0J28VP
11 5 237
2019-10-21 21:25:11
50
100
5 Co-leader
the smasher
#9JG2LU0PP
11 5 156
2019-10-22 07:02:10
38
0
6 Elder
Omar AL Shareef
#22GRJ20GR
12 5 139
2019-10-21 04:17:40
28
40
7 Co-leader
Raouf12
#9V92YUY82
11 5 112
2019-10-22 02:15:49
24
40
8
1
Co-leader
M.Aboulenein
#8YQQPQPQ0
11 5 090
2019-10-20 19:43:29
0
0
9
2
Co-leader
yousef
#2CVGRRU9R
12 5 090
2019-10-22 01:45:56
102
80
10
16
Elder
556677
#992YVG2VC
10 5 090
2019-10-22 06:20:07
30
40
11
1
A. Hamdy
#JP2URJYR
12 5 071
2019-10-19 00:27:18
0
0
12
4
Co-leader
Mo salah
#9VGJUYPLG
12 5 054
2019-10-22 04:55:32
60
120
13
4
Co-leader
huss
#9UCUPPQG9
11 5 054
2019-10-22 00:50:38
52
80
14
1
Co-leader
swasy
#292V2U2J0
12 5 021
2019-10-21 08:49:47
28
40
15 Co-leader
Mido
#8PL82JJ20
11 5 004
2019-10-21 20:17:38
50
50
16 Co-leader
El-Alfy
#8UJ9Q8YY8
12 5 000
2019-10-22 07:10:59
182
80
17
3
Co-leader
Mo7sN
#88C8288GV
11 4 999
2019-10-21 22:33:35
170
120
18
6
Co-leader
Kareem
#JP0PP98
12 4 994
2019-10-22 06:16:39
110
110
19
5
Elder
SHALABY . kh77
#9C2JJUVLQ
10 4 987
2019-10-21 21:31:09
100
80
20
2
Co-leader
المدمر
#8GVLLV9UY
12 4 950
2019-10-20 01:34:02
0
0
21
2
Co-leader
blackice
#YUJCQ2LR
11 4 940
2019-10-22 06:01:48
60
0
22
1
Co-leader
twenty
#99PL8YVC
12 4 935
2019-10-21 15:41:57
30
40
23
1
Co-leader
mawy
#PQP80Y09P
10 4 927
2019-10-21 20:40:05
50
80
24
1
Co-leader
EL mosha3'eb
#PJ90GR998
10 4 926
2019-10-21 22:08:12
128
60
25
4
Co-leader
FRANCISCO
#2P0JRJUGC
12 4 910
2019-10-17 20:33:24
0
0
26
1
Co-leader
Aly
#PLY9YGRYY
10 4 868
2019-10-21 21:17:58
0
40
27
3
Elder
HAMZA
#88V0RUUR0
10 4 851
2019-10-22 05:27:46
134
120
28 Ramos
#2UURQ0UJV
10 4 827
2019-10-21 18:13:56
0
0
29 Elder
eslam
#22J8Y2PP8
11 4 822
2019-10-15 14:58:20
0
0
30
1
Co-leader
SADA
#R0ULYV82
11 4 801
2019-10-21 10:24:57
0
40
31
1
Co-leader
Mohsen
#8UP02PCCC
11 4 793
2019-10-22 08:10:22
0
0
32 Co-leader
junior
#8QGYC0YU9
12 4 785
2019-10-21 23:48:31
0
0
33
1
Co-leader
meto
#Y9GVP8RJ
10 4 745
2019-10-22 07:43:28
0
40
34
1
a. hares
#PURL2V0PU
9 4 729
2019-10-21 22:44:02
10
40
35
2
Co-leader
hussien
#99U9QU009
12 4 664
2019-10-21 09:35:30
8
0
36 Elder
hesham
#YY0C028VR
10 4 527
2019-10-22 01:10:17
104
110
37 الساحق
#8088Y2GCP
11 4 438
2019-10-18 15:59:58
0
0
38 Co-leader
merooo
#882JUUPJ
11 4 384
2019-10-08 08:54:14
0
0
39 khairy
#YC9LU0R0C
8 4 266
2019-10-21 23:01:15
0
80
40 aboel3la
#28L2R8CPV
11 4 253
2019-10-21 16:07:22
0
0
41 kapallo
#U2QL2UGL
11 4 023
2019-10-19 20:54:49
0
0
42 Elder
blackscorpion
#28RQCCQ0
11 4 001
2019-10-04 09:46:14
0
0
43 Elder
Hosni
#J20980P
12 4 001
2019-09-17 07:42:34
0
0
44 Đấu trường 12 Elder
The.Legend
#PRG9R2QQ0
9 3 723
2019-10-22 00:12:11
62
120
45 Đấu trường 10 mido adam
#PVQ2JVV0J
9 3 189
2019-10-19 16:32:38
0
0
46 Đấu trường 5 عفوا الصفحه
#YQQJRRV88
7 1 377
2019-10-21 20:21:04
10
20

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord