OutRage

#9U98G2R

44 052

50 / 50

Friendly clan. Donations and participation drive success! let all have fun taking towers while doing it ; )

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 44 052
Chiến Tích Cần Có 2 600
Clan Leader meteor
Phạm vi chiến tích 2 191 – 5 161
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 516
Elder 11
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
DaBeej
#2PPG0CRLQ
12 5 161
2019-10-19 05:11:32
367
200
2 Co-leader
Aaron Genius
#UVCLGJG
12 5 031
2019-10-19 04:40:29
372
240
3 Co-leader
Khul Drogo
#J8YJU9C8
12 5 028
2019-10-19 01:46:44
249
430
4 Leader
meteor
#29UYC8YPJ
12 5 000
2019-10-19 06:09:37
455
360
5
1
Elder
BeastMode2.0
#PCP2QC0LV
10 4 876
2019-10-18 01:22:34
144
160
6
1
Elder
EDELMAN
#2UJLUUY2V
12 4 873
2019-10-18 23:30:53
116
160
7
1
Co-leader
THOR
#PUQ2J9QQ
12 4 761
2019-10-19 05:10:34
415
376
8
3
Muddypaws
#8LRL0U2P
12 4 727
2019-10-18 23:28:14
314
200
9 Katcarcat
#999GGLQL
12 4 679
2019-10-17 02:04:47
34
80
10 Jeremiah gaming
#22CURYCVV
11 4 671
2019-10-16 10:31:58
74
80
11 夕幻tgp
#Y8VUGVQP8
10 4 541
2019-10-13 09:25:12
0
0
12 bludyB
#9CGL0VJY9
10 4 514
2019-10-19 00:27:10
18
80
13 Elder
Mr.OceanMan
#8PGQLRVP8
10 4 513
2019-10-16 11:41:05
44
160
14 Elder
solorzano
#9C89LQ8RV
10 4 340
2019-10-17 20:59:44
189
240
15 Elder
flock of dogen
#PC8CGG2QG
10 4 310
2019-10-17 15:53:43
415
210
16 Elder
elijah
#PJYYGP8U0
10 4 281
2019-10-18 21:29:32
188
280
17 Elder
isaac
#9UPPPV9UL
10 4 090
2019-10-10 19:13:34
0
0
18 Co-leader
wulfiebard
#2QYYGLRPL
10 4 075
2019-10-12 20:27:29
0
0
19 Young Feller
#J9JPQ2RP
10 4 058
2019-10-07 00:53:14
0
0
20 Supercell
#8Q9LJLL
10 4 031
2019-10-17 18:58:18
46
40
21 超人
#9Y8RJLYRL
9 4 026
2019-09-27 22:28:56
0
0
22 BobbythePug
#PPYJ9YU8L
10 4 021
2019-09-27 20:20:49
0
0
23 Trevor
#RPQQLPCY
12 4 007
2019-10-01 09:03:33
0
0
24 Elder
Cloud3214
#U8LPQJG8
12 4 001
2019-08-22 17:25:56
0
0
25 cloudy
#P8VJJY2P8
9 4 000
2019-10-19 03:18:36
0
40
26
2
Đấu trường 12 lil pump
#YRG9URPV8
9 3 999
2019-10-19 02:34:58
217
360
27
2
Đấu trường 12 Nemesis
#YCG0CUQ00
9 3 955
2019-10-19 00:52:59
494
420
28
2
Đấu trường 12 MikeDiaz
#PJVGR8CV
10 3 952
2019-10-18 02:59:31
26
80
29
2
Đấu trường 12 #Germán
#PC00CJ0VG
10 3 924
2019-09-29 22:42:47
0
0
30 Đấu trường 12 Blazeghost12
#88JCQGQR0
10 3 863
2019-10-11 19:40:38
0
0
31 Đấu trường 12 Elder
Frumbly
#PUVPPYQ8U
10 3 831
2019-08-10 19:44:20
0
0
32 Đấu trường 12 KingNicholas
#9CRQPJ0G
10 3 811
2019-10-15 11:52:03
0
0
33 Đấu trường 12 Bot69
#92VJ0V8U0
10 3 616
2019-10-19 00:40:02
83
120
34 Đấu trường 11 APureBeast
#2UR8VRLG
10 3 543
2019-10-13 16:59:39
0
0
35 Đấu trường 11 riley
#P9PC2CP0U
9 3 447
2019-10-18 23:30:12
38
0
36 Đấu trường 11 supercell
#U922VCC0
9 3 440
2019-10-18 23:55:09
42
0
37 Đấu trường 11 Ultra
#LG88L8LL
9 3 333
2019-09-29 17:43:36
0
0
38 Đấu trường 10 ttvyourtrashkid
#L00QV2800
8 3 190
2019-10-16 22:06:55
30
80
39 Đấu trường 10 chingaling
#8VRQ8LGJU
10 3 119
2019-09-18 23:19:17
0
0
40 Đấu trường 9 RICK SILVA
#JPQ9R2JC
10 2 913
2019-10-04 14:24:01
0
0
41
1
Đấu trường 9 MUERTE
#P8YV9LCL
10 2 800
2019-10-19 04:54:27
0
30
42
1
Đấu trường 9 goblin king
#9RLVG0V9V
9 2 754
2019-10-16 22:25:02
10
0
43 Đấu trường 9 joseph
#P2QG2R0YL
8 2 706
2019-09-29 23:30:46
0
0
44 Đấu trường 9 Elder
CTroan
#PPGVQU88U
10 2 681
2019-01-29 17:29:39
0
0
45 Đấu trường 9 JKL4
#YRLVCJV2
8 2 661
2019-10-14 22:53:33
38
0
46 Đấu trường 9 MexicanBulldog
#P8GC202UR
8 2 660
2019-09-29 01:01:31
0
0
47 Đấu trường 9 King Coco
#8JUUPV2YJ
8 2 628
2019-10-16 17:46:38
0
30
48 Đấu trường 9 Elder
G4L4T1C 1C€Z 62
#P22Q82G9G
10 2 600
2019-09-14 19:35:17
0
0
49 Đấu trường 8 XGHOST Goku
#29J0PURQL
9 2 539
2019-10-19 03:08:45
92
30
50 Đấu trường 7 noah gaming21
#YLVGLVG88
9 2 191
2019-10-16 20:01:59
6
30

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord