Baby Royale

#9U908UYV

7 900

12 / 50

good clan join great clan join saucy clan join clappy clan join

Nhận Vào Hội
Thành viên 12 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 7 900
Chiến Tích Cần Có 200
Clan Leader jesse
Phạm vi chiến tích 684 – 2 286
Thông tin hội
Vị trí Đảo Man
Đóng Góp Mỗi Tuần 0
Elder 1
Co-leaders 2
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Đấu trường 7 DeadBabyBrigade
#200RP8UYJ
9 2 286
2019-07-26 16:49:28
0
0
2
1
Đấu trường 7 Co-leader
clash girl
#9VLLRQJRU
6 2 153
2019-10-10 21:44:51
0
0
3
1
Đấu trường 6 CheifGoblin
#G9J9VQUP
8 1 958
2019-06-30 18:26:57
0
0
4 Đấu trường 6 Kevbob 360
#8R2VUJ2YV
8 1 719
2018-10-12 15:37:01
0
0
5 Đấu trường 5 OwenDunn
#9VYGVQRJ8
7 1 391
2019-02-11 07:24:45
0
0
6 Đấu trường 4 Leader
jesse
#8YUJG0RGU
5 1 257
2018-11-03 03:57:15
0
0
7 Đấu trường 4 Co-leader
Mellamo Nacho
#2PYLVG8GQ
7 1 230
2018-10-10 16:33:46
0
0
8 Đấu trường 4 clash king
#LUUPCVQU
6 1 152
2018-10-17 13:44:44
0
0
9 Đấu trường 3 Elder
ricerd
#PG8JVQQUQ
6 1 035
2018-11-20 22:39:05
0
0
10 Đấu trường 3 JAHMEZ
#P2UJ0G029
6 903
2018-12-04 23:38:27
0
0
11 Đấu trường 2 The Wolf Smurf
#P8C0920RL
4 761
2018-11-21 17:40:29
0
0
12 Đấu trường 2 حميدو الصوقوطري
#9YCGRGC9Y
6 684
2018-11-25 16:55:28
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord