INDOMÁVEIS

#9U2R8PCY

48 350

47 / 50

🇵🇹 Doações obrigatórias 🏆 Obrigatória guerra caso se faça a colheita 🇵🇹 Será expulso se falhar com estes requisitos 💣⚔️🥇

At war! 4 / 18 battles remaining! Ends: 2019-08-20 21:50:25
Remaining Left Trận thắng Crowns
TeamHermandad™
#8JGY9LCY
6 8
(14)
17
(23–35)
Karumendhra
#9QYCV8Y
8 6
(14)
13
(21–37)
Indonesia
#C9VUVPR
5 5
(10)
11
(16–26)
INDOMÁVEIS
#9U2R8PCY
4 5
(9)
11
(15–23)
we've got herbz
#CLV8C
6 3
(9)
7
(13–25)
Naughty Trận đấu Cards Collected
Piùs 0 840 2/3
Remaining Trận đấu Cards Collected
RaveON 0 1487
✌AKIRO'✌ 0 1400
Chocau 0 1120
kEnsEi 0 1120
TiagoExtream_PT 0 1120
Piùs 0 840 2/3
Losers Trận đấu Cards Collected
davizinho 1 1680
fire boow 1 1680
César 1 1487
Hector 1 1400
kakunvek 1 1400
Zana 1 1120
¥Dragon Force ¥ 1 891
kowalski R 1 840
Winners Trận đấu Cards Collected
Henrique.TWD 1 1680
PT_BangBang 1 1400
TNF 1 1400
Tiago 1 1189

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord