INDOMÁVEIS

#9U2R8PCY

43 421

37 / 50

🇵🇹 Doações obrigatórias 🏆 Obrigatória guerra caso se faça a colheita 🇵🇹 Será expulso se falhar com estes requisitos 💣⚔️

Nhận Vào Hội
Thành viên 37 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 43 421
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader kEnsEi
Phạm vi chiến tích 3 631 – 5 168
Thông tin hội
Vị trí Bồ Đào Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 415
Elder 17
Co-leaders 8
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Elder
BossPT
#YQY9PQ0V
12 5 168
2019-06-18 17:36:21
55
40
2
1
Co-leader
¥Dragon Force ¥
#U89P0J8C
12 5 164
2019-06-19 20:49:43
148
0
3 Elder
Bia
#29PR929J2
12 5 066
2019-06-19 22:36:07
282
270
4
1
Elder
rafael2
#2RUVJJRG9
10 5 051
2019-06-19 18:11:15
209
80
5
1
Elder
PT_BangBang
#P0YUYYRY
11 5 045
2019-06-19 21:04:03
16
40
6 Co-leader
César
#9PRYYRL08
12 5 030
2019-06-19 20:14:16
29
200
7 Elder
fentisu
#8PV8U0UPR
11 5 011
2019-06-19 20:23:30
66
94
8 Co-leader
Hector
#9GURL9VUU
11 4 950
2019-06-19 21:30:35
166
250
9 Leader
kEnsEi
#2VQ02Q89G
12 4 799
2019-06-19 22:04:20
144
240
10 the king gamer
#VG8VGRLG
11 4 670
2019-06-19 19:35:41
92
0
11
3
Elder
Sr Eduardo pt
#98VYQPLGC
10 4 624
2019-06-19 19:26:15
0
0
12 Elder
teask
#PQP92QR9
10 4 598
2019-06-19 22:52:08
274
275
13
2
Co-leader
✌AKIRO'✌
#8GRJGLY9
11 4 590
2019-06-16 00:53:10
0
0
14
1
Elder
austin p
#9L2QJYUC
11 4 531
2019-06-19 20:43:15
82
40
15 Jasmim
#88GL8V2RQ
10 4 379
2019-06-15 05:20:14
0
0
16
5
Elder
odiduf
#JQGUU2Y8
11 4 345
2019-06-19 22:32:48
246
200
17
1
Elder
Diogo BOSS
#J0VYLRY2
11 4 288
2019-06-10 16:06:23
0
0
18
1
Diogo_7502
#2YC920G0U
11 4 275
2019-06-19 07:34:31
50
120
19
1
Co-leader
Jonymaia
#28VPJV90G
11 4 148
2019-05-30 12:13:26
0
0
20
1
Elder
LUCKY
#9UPQQY9VJ
9 4 148
2019-06-19 23:03:46
210
176
21
1
Elder
leonardo royale
#2Q82VR8G2
11 4 078
2019-06-19 10:53:01
0
0
22 Diogo Sousa
#2YUV9QQU9
10 4 004
2019-06-13 15:36:47
0
0
23 Elder
Ric
#YGV8RL8G
11 4 004
2019-06-19 07:13:11
154
120
24 Elder
Filipe Alves
#29YRV8G9G
11 4 002
2019-04-19 13:21:23
0
0
25 Co-leader
RaveON
#99929C9R0
12 4 001
2019-03-29 08:18:37
0
0
26 Olhaxupamos
#22Y2YGRG9
12 4 001
2019-06-19 16:58:13
66
270
27 Terlanon
#QP8CYL0P
11 4 001
2019-03-28 10:56:47
0
0
28 Elder
ELIDA TE AMO
#2RLG8RC0V
10 4 000
2019-06-19 22:39:56
126
0
29 Đấu trường 12 AlexandreXBU
#CCPQGPR
10 3 935
2019-01-18 23:54:22
0
0
30 Đấu trường 12 Iuri
#2QYQ8GG8R
11 3 934
2019-04-21 14:33:55
0
0
31 Đấu trường 12 joaobborgess
#G90VG9JC
10 3 925
2019-06-14 21:25:40
0
0
32 Đấu trường 12 ®©Magico®©
#22VQ920YJ
11 3 912
2019-05-08 16:42:38
0
0
33 Đấu trường 12 Elder
JUNIOR BENNETT
#289G2J8J2
10 3 885
2019-05-09 01:37:10
0
0
34 Đấu trường 12 Co-leader
Sasha
#9VYC9Y9CV
10 3 817
2019-02-01 00:53:59
0
0
35 Đấu trường 12 IceStorm
#90JVGPLYY
11 3 816
2019-05-22 09:13:50
0
0
36 Đấu trường 12 Elder
<c2joaodreze</c
#CPJ2VJ9
11 3 792
2019-06-14 22:02:32
0
0
37 Đấu trường 11 Co-leader
YukioSeijuroPT
#9P9QL0QGJ
11 3 631
2019-01-28 08:47:16
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord