Royale Army

#9U2Q828R

47 155

48 / 50

Clan ladder y competitivo de Royale Army Entrada 4600 y 45 victorias en guerra! actividad y buen rollo!!

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 47 155
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader King Paimon
Phạm vi chiến tích 4 092 – 5 040
Thông tin hội
Vị trí Tây Ban Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 15 680
Elder 9
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1 Elder
KALE57
#2292RRPU
13 5 040
2 520
404
280
2 Supremolider
#8UCVVJU9
13 4 935
2 467
462
330
3 guijero
#RP0GL8PY
13 4 881
2 440
356
320
4
2
MoNtY58
#2YUPCUGCU
12 4 854
2 427
410
320
5
1
Albertico
#VULLVPC2
13 4 846
2 423
244
320
6
1
Co-leader
•∆NDRE∆•
#VJ88Q2GY
13 4 835
2 417
558
400
7
1
Elder
Boban
#82VQ2CP9U
13 4 834
2 417
260
440
8
2
Aj.Rivera
#2P2CQU2G0
12 4 831
2 415
228
320
9
7
mikel
#LLVUGQQG
13 4 813
2 406
308
400
10
5
Co-leader
Chigry
#LC9U0QRR
13 4 786
2 393
322
400
11
3
eRRe
#2JPRCRLG2
13 4 784
1 196
990
440
12 Elder
pablo
#JPP99JC2
13 4 761
1 190
130
160
13 Elder
Guerra
#L0RU92L
13 4 758
1 189
272
240
14
7
Luis
#8029UJG9Y
13 4 726
1 181
478
360
15
2
PITEU5
#PYCQLQP
13 4 713
1 178
98
80
16
2
checho
#8P2R0VUC
12 4 707
1 176
222
320
17
10
Co-leader
Ekzeleon
#YPGYU9P
12 4 690
1 172
482
440
18
1
CERNICALO
#2YLGGP890
13 4 669
1 167
184
360
19
1
zoco
#P0UQV9GL
12 4 664
1 166
174
160
20
1
mice
#PPUJ2RQ8
12 4 662
1 165
138
200
21
9
chotero
#U8CVCYQ9
12 4 642
557
296
360
22
13
Tony
#C89U08P8
12 4 640
556
50
320
23 javinhobuff
#GJQ0VJJ0
12 4 638
556
86
360
24 Leader
King Paimon
#2U2C20YPG
13 4 615
553
30
370
25
3
哥倫布部隊
#2UUVVUP8L
12 4 612
553
200
440
26 skorpio007
#CQ0CJ290
12 4 609
553
0
0
27
1
dabaus
#88UUV8YR9
13 4 602
552
704
440
28
7
Elder
Aliorm
#LRUUQ9
13 4 601
552
283
280
29
1
Maxi
#9L2V98LYL
12 4 596
551
414
480
30
1
•ĐĪEGØ•
#RL80CC0P
13 4 587
550
400
400
31
6
Carmelo
#2PYYJJ9PV
12 4 559
455
428
380
32
2
Elder
West
#8QCQL98
12 4 555
455
178
240
33
1
alva
#J0V9LG08
13 4 541
454
982
400
34
1
Parraga
#8GQV28PGU
12 4 502
450
796
480
35
4
Elder
Pid
#89UP8CCJ
13 4 498
449
120
320
36
4
danicarrasko
#LV820V0P
13 4 498
449
0
40
37
1
desruction7Ec
#VPCV0U0R
12 4 476
447
374
320
38
1
tallerito
#QJ89CLC8
13 4 475
447
616
280
39
3
Ragnar Lodbrok
#9GCLJC0CP
12 4 443
444
922
400
40
1
Mariuous6
#PL2R920
12 4 424
442
0
160
41
1
Alex Domínguez
#CL8C9PGQ
12 4 403
132
84
80
42
1
Faizo08TN
#9CC99JLY2
12 4 376
131
86
120
43
3
PapiVader
#8CPJ9UY8Y
12 4 357
130
254
480
44 Diego21
#2YU02LGY
12 4 348
130
246
280
45 Elder
adriaarenes
#GVLJ2G8V
12 4 307
129
30
200
46
1
Romero
#8PUU99LU
12 4 243
127
148
360
47
1
Co-leader
Rebo90
#82298CGRR
12 4 163
124
267
320
48
1
Elder
el bichito
#GL0PPRCY
12 4 092
122
214
280

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord