Soberanos BR

#9RYLJQ0P

46 782

47 / 50

Foco principal do clã! GUERRA. Se vc participou da coleta... Tem obrigação de jogar o dia de GUERRA. Doe 20 cartas por semana!

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 46 782
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader Kekkelvin
Phạm vi chiến tích 3 601 – 5 305
Thông tin hội
Vị trí Brazil
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 327
Elder 6
Co-leaders 8
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
Kekkelvin
#2GLVCV2RU
12 5 305
2019-08-21 00:00:28
320
160
2 Co-leader
Morass
#8RCJQG0
11 5 054
2019-08-19 17:04:25
118
80
3 Co-leader
jpdadda
#2QG9JYJJ
10 5 030
2019-08-21 03:15:43
45
80
4
2
Elder
mata-rino
#8R9QJRGGY
11 5 019
2019-08-21 02:09:57
18
80
5
1
Zé Piqueno
#QGJRUPUG
11 5 006
2019-08-20 23:29:18
78
40
6
1
Co-leader
Monstro/Mito
#8UV2VRVV2
10 4 952
2019-08-21 03:47:34
29
120
7 Sinistrotq2
#29QPYPLC0
10 4 889
2019-08-19 08:14:53
38
40
8 Co-leader
Guuh
#8RQP9YUYC
10 4 887
2019-08-20 23:26:28
16
0
9 Elder
PIG
#9L9Y2VRJR
10 4 867
2019-08-21 00:28:41
18
160
10 Co-leader
stress
#8VGJQCGGP
11 4 857
2019-08-20 15:05:26
28
80
11
1
matheuscmreis
#892QUV8RL
10 4 755
2019-08-18 18:24:30
0
0
12
1
Co-leader
BIEL_TV
#PPCQ2C2JJ
10 4 734
2019-08-21 03:10:56
0
190
13
2
Elder
xavier
#8JV09CL8L
11 4 711
2019-08-21 01:41:04
0
30
14
1
Co-leader
MISTER-PITOL
#LYLPY89
11 4 674
2019-08-21 00:12:30
0
0
15
1
Brasivan
#9CVGP8L89
11 4 669
2019-08-20 21:00:17
7
0
16
1
Elder
Lusgo
#P9RPQVP20
10 4 658
2019-08-19 06:10:00
20
40
17
1
Kaick Alves
#9LR0PLU
10 4 645
2019-08-21 02:43:36
419
240
18
5
Max-BR
#80UC9JP80
10 4 604
2019-08-20 21:44:07
82
40
19 Bertaziii
#P92GURRPV
11 4 589
2019-08-20 20:15:03
81
120
20 وحش العالم
#P0VY8QRG2
9 4 586
2019-08-18 17:23:10
0
0
21 J0ÃO RIBELATO
#PQ9G8ULRQ
10 4 575
2019-08-21 03:25:07
80
48
22 (+_+) NIGHTMARE
#QJQ9200U
12 4 573
2019-08-15 20:03:03
0
0
23
2
Felipe
#2GYGYJPPY
10 4 533
2019-08-18 12:17:17
0
0
24
2
Elder
thiagao
#P082VYRRY
10 4 488
2019-08-21 03:24:39
278
248
25
2
Elder
AnaClara
#VP0UCL2
10 4 485
2019-08-16 06:31:47
0
0
26
2
Alberto1425C
#P9J288GGL
9 4 477
2019-08-21 01:44:53
128
130
27
3
Vinicius
#8LGYPRG0
11 4 457
2019-08-21 00:39:37
81
80
28
1
[F.R]*
#2PY2YVRR
10 4 420
2019-08-21 00:54:20
165
120
29
2
phcs2003
#2LQR2PQ98
10 4 413
2019-08-21 00:45:05
0
0
30
2
Co-leader
Kekkel
#2RYVLRYYV
11 4 343
2019-08-20 19:52:37
28
80
31
2
Aninha♡☆
#2VG9G9RL2
10 4 239
2019-08-20 11:52:03
46
40
32
2
Nikita_Dragun
#2JQV80R0U
9 4 205
2019-08-20 22:29:56
18
40
33
2
MasterD__BR
#PQQR9JVC
11 4 173
2019-08-20 11:04:58
82
80
34
2
MC GUSTA PRÓ
#CPC8JQQP
10 4 156
2019-08-19 20:33:39
0
40
35
2
japa7
#Y00PV9VV9
9 4 062
2019-08-16 13:40:21
0
0
36
2
KingGorrion
#2UQJU0QGQ
10 4 033
2019-08-20 15:23:43
57
40
37
2
gigante
#P0Y9Q09G9
10 4 030
2019-08-21 02:07:43
95
120
38
2
Đấu trường 12 SSS
#8L0YCR802
10 3 947
2019-08-18 06:34:06
0
0
39
2
Đấu trường 12 Gandhi
#2C92RY9C9
9 3 896
2019-08-21 01:45:10
269
40
40
2
Đấu trường 12 BEATRIZ_MAIHA
#PUQ2G8RV0
9 3 871
2019-08-21 00:27:31
0
80
41
2
Đấu trường 12 ManoDoWn
#29LQV8UJQ
9 3 835
2019-08-20 15:54:10
63
111
42
2
Đấu trường 12 Assassino
#GG2C2QLJ
10 3 807
2019-08-21 03:37:20
151
120
43
3
Đấu trường 12 camilo
#P0YG88U2R
8 3 704
2019-08-21 01:16:27
235
240
44
1
Đấu trường 12 Jose Luis
#9LR9CU8GL
9 3 694
2019-08-20 23:11:40
13
40
45
2
Đấu trường 12 Lipistola
#PQY00RV0J
9 3 637
2019-08-19 21:44:26
116
0
46
2
Đấu trường 12 Luis Felipe
#8U2GQ2VUU
9 3 634
2019-08-18 12:24:07
0
0
47
2
Đấu trường 12 jhom43
#Y0RLGPU0V
8 3 601
2019-08-21 02:05:21
105
110

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord