VzlaNova

#9RUL2UCU

50 933

43 / 50

.::BIENVENIDO A VzlaNova::.🇻🇪🔥Fundado 21/02/18. GRUPO DE WHATSAPP📲 BUSCAMOS CALIDAD NO CANTIDAD🔥Top Wars 🏆G👽ng Sh🌳t 🍁

Nhận Vào Hội
Thành viên 43 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 933
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader peter_npi
Phạm vi chiến tích 4 242 – 5 605
Thông tin hội
Vị trí Venezuela
Đóng Góp Mỗi Tuần 75
Elder 16
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 SALAZAR
#8YJCUC0VV
12 5 605
2019-07-21 23:43:23
0
0
2 Elder
cascius
#L9Y0GRG
12 5 596
2019-07-21 20:58:55
0
0
3
2
Co-leader
Dark Lord
#GQVU9YPG
12 5 458
2019-07-21 22:12:28
0
0
4
1
Elder
sebasman
#989URP8G
12 5 439
2019-07-20 19:49:08
0
0
5 Elder
andres emilio
#2Y2Q2LCV
12 5 404
2019-07-21 18:43:42
0
0
6
2
Co-leader
Marco Pomares
#U09L9L8
12 5 381
2019-07-21 23:00:29
0
15
7 Leader
peter_npi
#28CG9UPQ9
12 5 363
2019-07-21 23:29:07
0
10
8
2
Iriemonger
#2RR0CYCV
12 5 349
2019-07-18 22:04:43
0
0
9 Elder
Jorge
#8GGUR288
12 5 301
2019-07-21 22:34:53
0
0
10 Elder
Rhaegar
#PJ0VQCC
12 5 296
2019-07-21 21:20:01
0
0
11
3
Elder
piero el kr
#VPR0QQJ
12 5 274
2019-07-21 20:31:10
0
0
12
4
Elder
Tauren
#8RJPYUJ0P
12 5 190
2019-07-21 22:09:52
0
0
13
2
Elder
xXBrayVenegasXx
#2QPCR08U
12 5 186
2019-07-20 01:13:47
0
0
14
1
Elder
ale79
#JRGLYLYG
12 5 162
2019-07-19 18:23:18
0
0
15
1
JIMMIS
#YY2CRVGR
12 5 147
2019-07-20 14:59:34
0
0
16
4
juanfran305
#20JGYUQYY
11 5 144
2019-07-22 00:21:06
26
0
17
2
Elder
Christian31
#9Y2VQ8G0J
12 5 136
2019-07-22 00:47:48
0
26
18
1
Elder
VenomMemories
#JURVLV8Q
12 5 129
2019-07-21 16:59:19
0
0
19
1
itsJuanda
#GR9G2QVY
12 5 094
2019-07-21 14:19:34
0
0
20
5
Co-leader
ernestojose
#8JJ9LPGJ8
11 5 093
2019-07-21 23:31:07
0
20
21
1
Oliver
#90J8CCU20
10 5 048
2019-07-22 00:57:47
4
0
22
1
Elder
willy94inh
#2Q0JPUQJJ
11 5 039
2019-07-21 20:29:54
0
0
23
1
Elder
Anuar
#82LVGYPJ8
12 5 037
2019-07-22 00:03:23
12
0
24
1
Elder
BBTAXS
#98PCU2V29
11 5 005
2019-07-20 18:22:48
0
0
25
1
Co-leader
toseina
#P0QQGL92Q
10 5 002
2019-07-22 00:58:44
18
0
26
1
Gannicus
#RGQQ20YJ
13 4 920
2019-07-05 14:52:57
0
0
27
1
WillyLange 2
#9Q9UVLJJ8
11 4 914
2019-07-21 18:25:30
0
0
28
1
Sack
#8GVL2J2RV
10 4 906
2019-07-19 10:04:17
0
0
29
1
Annays♡
#90GYJP0Y8
11 4 864
2019-07-21 15:23:22
0
0
30 Pichurro ASH
#922JGRCYC
11 4 837
2019-07-13 02:52:43
0
0
31
2
EL BROSS
#P9UVCY8QJ
10 4 800
2019-07-22 00:43:04
15
4
32
1
Elder
xXthornXx
#PRP8JR9R
12 4 790
2019-07-20 19:55:40
0
0
33
1
fernanflo
#20R9GG9VJ
11 4 665
2019-07-21 19:38:32
0
0
34
1
carlosnix
#9ULGG2L8
12 4 656
2019-07-03 22:47:45
0
0
35
1
Elder
Víctor fnmyr
#C280Y29Q
12 4 653
2019-07-17 01:53:40
0
0
36
1
UnTalGabito
#2RPL89UR
11 4 626
2019-07-05 14:12:29
0
0
37
1
Polinho
#80UVJPRY
11 4 540
2019-07-21 19:23:08
0
0
38
1
wolffam
#88URJ8G0J
11 4 534
2019-07-18 04:00:21
0
0
39
1
Tony
#9U0RJQG2
11 4 505
2019-07-20 15:49:11
0
0
40
1
Felix
#P92UVCV90
10 4 475
2019-07-21 19:43:41
0
0
41
1
(AngelHD)
#9GCVYULLG
10 4 424
2019-07-08 00:26:08
0
0
42
1
andriu
#L8CPRQ8
12 4 407
2019-07-18 03:52:23
0
0
43
1
Daniel XD
#9JRJ2CV8J
8 4 242
2019-07-21 23:35:31
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord