Vanguard™ Alpha

#9RQ2UPRG

55 456

48 / 50

🔹Official clan of Vanguard 🔹 Twitter: @VGTeamGG 🔹 🔹Discord.gg/VangurdGaming 🔹 #VGOP 🔹

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 55 456
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader ReaperRemix
Phạm vi chiến tích 4 001 – 6 327
Thông tin hội
Vị trí Bắc Mỹ
Đóng Góp Mỗi Tuần 10 500
Elder 11
Co-leaders 15
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Genesis™
#2QYLJ9LVY
13 6 327
2019-10-17 00:09:53
1028
330
2
4
missions
#9J8QLVU
13 6 033
2019-10-16 15:58:33
154
0
3
8
Co-leader
NephOP
#92RL2JUV
13 5 896
2019-10-16 23:19:49
279
80
4 Co-leader
Kyle Broflovski
#2VVGQURQU
13 5 799
2019-10-17 01:48:01
220
80
5
4
Elder
Burger™
#2GVU0288P
13 5 771
2019-10-17 02:29:19
196
280
6
3
Fran Alc.
#VLUG9UU
13 5 737
2019-10-16 21:06:13
238
240
7
7
Leader
ReaperRemix
#2LUL80V2
13 5 693
2019-10-17 02:36:38
912
350
8
3
Elder
Four
#22PRGRJ9
13 5 689
2019-10-17 01:37:42
404
280
9 Co-leader
Murph™
#PYUYLUG
13 5 672
2019-10-17 02:45:56
0
0
10
3
WIFIXSmasherYTB
#C99G0UR
13 5 652
2019-10-17 00:14:46
150
160
11
5
Elder
Andy
#8QJQYYP80
13 5 652
2019-10-17 01:51:05
726
400
12 joe
#QVQ0YCU
13 5 651
2019-10-16 22:49:34
0
0
13 Co-leader
VG Ny
#9P2CYGY9
13 5 643
2019-10-17 02:43:15
0
10
14
4
Elder
Luck
#YCPYPV9R
13 5 614
2019-10-16 18:46:51
316
320
15 Elder
KİNG☆CAESAR™
#2Q9CQYCQ
13 5 612
2019-10-16 22:04:13
298
280
16
4
Elder
Oblivion
#8RCC2J9V8
13 5 572
2019-10-16 23:47:55
204
210
17 Elder
Connor
#2Q0C8UYQC
12 5 468
2019-10-17 01:49:43
176
280
18
1
Sardonic
#208UCLLRJ
13 5 459
2019-10-16 22:09:56
312
270
19
1
Co-leader
Ghost
#YUVPPJU
13 5 457
2019-10-16 18:09:27
90
200
20
2
Co-leader
ADY
#2YVYYPL99
13 5 356
2019-10-16 16:45:50
136
230
21
1
Unknown
#QPVUYJ9Q
13 5 350
2019-10-17 01:52:07
528
360
22
2
angelnugget
#2882QP8C
13 5 348
2019-10-16 14:55:21
128
160
23 FreeSamples
#L02QVC0J
13 5 307
2019-10-17 01:30:32
534
320
24
1
leke
#G9LJGQQR
12 5 298
2019-10-16 17:35:28
0
0
25
5
금요일에만나요
#YQQCURJ9
13 5 274
2019-10-17 02:46:13
254
360
26
5
THEwinnerDRAGON
#G908PJC9
13 5 231
2019-10-17 00:06:49
138
320
27
1
Elder
Wasim
#PRP9JCGY
13 5 228
2019-10-16 23:48:41
160
320
28
1
con808
#9CU288YU
13 5 216
2019-10-16 17:41:49
74
160
29
1
Elder
hesam.rex
#9Y2CCPP0J
13 5 199
2019-10-16 17:46:15
282
200
30
1
Nick the Quick
#CCUYY2VU
13 5 171
2019-10-17 01:16:00
114
240
31
1
Mr.X
#2JPV280PQ
13 5 149
2019-10-17 01:18:35
148
360
32
1
⚡ Alin⚡
#89J2JJYRU
12 5 096
2019-10-16 18:19:15
0
40
33
1
Co-leader
MLR-Titan
#2U0G2YGU
13 5 045
2019-10-17 02:28:24
20
230
34
1
Co-leader
Knee Grow
#8VG9RRP0
13 5 038
2019-10-17 00:18:25
64
240
35
1
ChinaChong
#YYVQVJGV
12 5 018
2019-10-15 03:46:21
0
80
36
1
Co-leader
VG Reaper
#2UUQ82V9G
13 5 012
2019-10-16 05:53:44
38
80
37
1
Elder
Ra$koL™
#2Y2CJPCV9
13 5 010
2019-10-16 03:00:49
98
160
38
1
Elder
VG Sinister✨
#2PCPL0QU
13 5 005
2019-10-17 01:08:40
40
160
39
1
VG Missions
#JCGPC2R
13 5 003
2019-10-16 20:47:51
248
280
40
1
Co-leader
VG ReaperRemix
#9VCR0VUQG
11 4 944
2019-10-17 02:39:09
302
360
41
2
Shisui Uchiha
#GURUQVRQ
13 4 921
2019-10-17 02:36:13
386
280
42 Co-leader
Galiath
#L8G09UYG
13 4 895
2019-10-16 23:26:13
20
0
43
1
Co-leader
BeLLz17
#92VLRQJ
13 4 866
2019-10-14 17:11:59
0
40
44
1
✌️YouTube_Alpha
#2U8YYG8UC
12 4 814
2019-10-16 11:25:22
82
200
45
1
KLK
#GYJL8G2G
13 4 723
2019-10-16 14:30:00
10
320
46
1
Trainer Ali
#2PGYRQJRC
11 4 683
2019-10-14 16:18:01
20
40
47
1
Co-leader
cdiaz
#9CYC8YRY
13 4 648
2019-10-16 19:18:19
20
160
48
1
Co-leader
Faust
#9JUJLQPL
13 4 001
2019-10-03 09:43:07
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord