Valhalla

#9R8YCRJ9

26 564

12 / 50

🍃Foco em War🍃XP11+🍃Todas Cartas 10/11+ p/ Guerra🍃Whats OBRIGATÓRIO, passar na CX de pedido⚠️Guerra Pausada no momento⚠️

Nhận Vào Hội
Thành viên 12 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 26 564
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader MoRcEgUiNhA
Phạm vi chiến tích 4 176 – 5 120
Thông tin hội
Vị trí Brazil
Đóng Góp Mỗi Tuần 644
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Poeta
#8Q8CR99QL
12 5 120
2019-12-09 21:39:21
118
100
2 Co-leader
larissa
#PV28RRGC
13 5 079
2019-12-09 23:03:31
58
104
3 FantasmadeOz
#PLRVG8J2
13 5 005
2019-12-09 16:47:54
76
0
4 Co-leader
NOVA I JEAN
#CJYP92Y
12 4 989
2019-12-09 22:41:17
68
80
5 Co-leader
xbox
#P9G020L0G
11 4 910
2019-12-09 22:20:19
42
40
6
2
Co-leader
Robmaster
#998CY02LL
13 4 773
2019-12-09 17:00:26
64
40
7
1
Leader
MoRcEgUiNhA
#CYUPJUPU
12 4 743
2019-12-09 13:43:38
16
80
8
1
Co-leader
CORE
#GPUVLRCY
12 4 740
2019-12-09 22:47:50
48
60
9
2
Co-leader
Carlante
#8CQJG0YUR
12 4 720
2019-12-09 09:55:17
36
40
10 Co-leader
Balder
#8RGR2C892
11 4 704
2019-12-09 11:06:35
74
40
11 Co-leader
Ragnar
#PCC8G9VQY
10 4 526
2019-12-09 23:05:53
44
60
12 Co-leader
Oruga
#8VGGJCCJV
12 4 176
2019-11-04 19:38:25
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord