P.R En la casa

#9R82L02

51 799

50 / 50

Không có mô tả về hội

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 51 799
Chiến Tích Cần Có 3 000
Clan Leader Matatan
Phạm vi chiến tích 2 668 – 5 666
Thông tin hội
Vị trí Puerto Rico
Đóng Góp Mỗi Tuần 8 200
Elder 2
Co-leaders 23
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
N€ft¥
#2YR9RCRQ2
13 5 666
2020-02-28 00:44:57
318
280
2
1
Co-leader
nelly21
#8YC2L90LR
13 5 503
2020-02-28 04:23:55
268
240
3
2
Elder
Javi
#2CL8YJY
12 5 501
2020-02-27 22:28:19
182
250
4
3
Co-leader
NoloRock
#280990VYP
13 5 472
2020-02-27 22:13:36
294
80
5
1
Co-leader
Leon S Redfield
#C0QGJGCY
13 5 428
2020-02-27 23:58:45
289
280
6
4
Co-leader
thug life
#9Q89U2LR8
12 5 398
2020-02-28 01:32:27
691
400
7
1
Co-leader
L£R0¥
#2G0R9GGPC
12 5 346
2020-02-28 02:46:11
355
360
8 Co-leader
poposreturn
#2J8R2U2YL
13 5 343
2020-02-28 03:15:34
316
240
9
2
Co-leader
radiologo#1
#R29RGGP8
12 5 309
2020-02-27 22:09:23
150
240
10
1
Leader
Matatan
#PQUUG0YU
13 5 302
2020-02-28 04:46:42
289
320
11
1
Co-leader
Savagess69
#CLG0UUYU
12 5 274
2020-02-28 05:05:42
220
400
12
1
Co-leader
El titere
#GLRQYPJV
13 5 271
2020-02-28 04:48:36
270
320
13
3
Christian Pagan
#22Y8V9PR0
12 5 245
2020-02-27 21:00:57
226
440
14 Co-leader
sir Pedro
#Q0CVJLGV
12 5 197
2020-02-28 03:52:10
155
280
15 Co-leader
Coralis
#2VGU2QJR
12 5 151
2020-02-28 02:54:09
150
240
16
4
Co-leader
Edwito
#8CQP8VV0J
10 5 145
2020-02-28 00:27:19
46
80
17 Co-leader
dury
#9PG02U2JG
11 5 129
2020-02-27 14:10:55
160
280
18 Co-leader
Titere
#JQQPCQVG
13 5 127
2020-02-28 05:09:54
140
190
19
3
fran
#2GLPRCJ08
11 5 117
2020-02-28 04:13:08
452
320
20
1
SheR
#2J8VCQGGP
12 5 100
2020-02-21 10:41:37
0
0
21
2
Co-leader
octopus
#CVG8J298
13 5 086
2020-02-28 04:47:18
394
320
22
1
Co-leader
TITAN452
#992UCUV
12 5 075
2020-02-27 20:54:37
30
0
23
1
Co-leader
Yary
#2L9RP0YLP
12 5 052
2020-02-28 02:59:21
296
120
24
2
Elder
LoloxPRx
#RR8V9PJR
12 5 047
2020-02-27 21:30:18
60
40
25
1
antras
#V9R9G9V2
11 5 033
2020-02-27 16:43:48
28
40
26
1
Fabian Uchiha
#QYVV22U0
12 5 033
2020-02-27 19:46:18
134
240
27
1
Ivancito
#PG90220GU
10 4 945
2020-02-18 17:47:41
0
0
28
1
Lean
#2PQPJR9Y
11 4 929
2020-02-27 18:59:24
10
40
29 Co-leader
elmatador
#22Q00200V
11 4 900
2020-02-26 01:29:48
0
0
30 les
#PL09JL9PU
10 4 824
2020-02-28 04:10:05
381
400
31 jere_323
#R29JJPVV
10 4 822
2020-02-27 15:45:03
284
240
32 Co-leader
Goy
#2Y22ULPQ
13 4 816
2020-02-28 00:10:45
48
80
33
1
Edwin TP
#PYUPUUGJU
10 4 748
2020-02-27 18:03:23
106
160
34
1
puchito #1
#2R0Q9JLRY
10 4 723
2020-02-28 01:58:51
241
360
35 the derek
#2RULR0CLC
11 4 592
2020-02-27 15:50:17
87
0
36 F24_FREDDIE
#282U2YL8Q
11 4 560
2020-02-22 06:53:46
0
0
37 galante0022
#LCUQ9GUQG
8 4 523
2020-02-26 18:52:05
10
40
38 THE_PRO1234
#PGQQ9U9P
11 4 436
2020-02-27 15:33:45
222
160
39 Dahiana
#YVVLGJ2CU
9 4 414
2020-02-28 02:46:11
142
200
40 Co-leader
Tazmania_PR
#2V8QUV9CG
12 4 340
2020-02-11 02:37:09
0
0
41 Co-leader
Thais
#PLPQJC89
12 4 226
2020-02-28 00:46:36
96
120
42 Grasp
#9UY02V0GG
11 4 067
2020-02-28 04:02:29
249
40
43 kelvin123:)
#9U0GPV9Q
12 4 001
2020-01-04 19:22:14
0
0
44 TheLastKingPR
#PVYJYL9
11 4 001
2020-01-31 18:14:56
0
0
45 The_Pro
#Y9P8Q8Y
11 4 001
2020-01-07 18:08:27
0
0
46 iTryHardPR_
#8PY9RLQU
10 4 001
2020-01-22 01:34:52
0
0
47 Co-leader
xreverolx
#98Q8JVGJQ
11 4 001
2019-12-31 16:49:53
0
0
48 Đấu trường 12 Just Fana
#YGCGGYLCV
9 3 835
2020-02-28 02:44:38
411
360
49 Đấu trường 12 EJ
#LRVQRQPCC
7 3 654
2020-02-27 21:13:57
0
0
50 Đấu trường 9 sigloXXI
#9VC982RRL
9 2 668
2020-02-25 15:43:37
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord