Ragnarök Pro

#9R2JUJU9

53 093

49 / 50

Ragnarök Pro 🔱Competitivo🌀Record = 5300+🏆 🕸Lendas Viram Fenix e Ressurge Das Cinzas🐦 R.49 Premiação em gift!🔥

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 53 093
Chiến Tích Cần Có 4 900
Clan Leader RGK l INDIO⚡️
Phạm vi chiến tích 4 735 – 5 948
Thông tin hội
Vị trí Brazil
Đóng Góp Mỗi Tuần 7 619
Co-leaders 11
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Lord JB
#VLVJ2VL
13 5 948
2019-04-24 03:21:21
38
200
2
1
Co-leader
ODS l Everthon™
#2QU9L9ULP
13 5 769
2019-04-24 03:39:46
290
240
3 Co-leader
RGK I CrazyLife
#82UCCPU9Y
12 5 621
2019-04-24 05:54:57
0
40
4
2
DGM-Marcus
#YJQ92YYL
13 5 575
2019-04-24 06:49:21
225
280
5
3
☠⚡Filipe⚡☠
#2LPGGVRYP
13 5 418
2019-04-24 00:57:17
190
160
6
4
Roberto
#9LURGYGU
13 5 362
2019-04-24 01:03:14
443
235
7
2
¥General_Moose¥
#PUJ9Y9
13 5 325
2019-04-23 22:27:08
49
40
8
14
ANNIHILATOR
#2CL9QPYR
12 5 323
2019-04-24 01:38:35
38
80
9 ⭐⭐Edu™⭐⭐
#C098RVLP
13 5 318
2019-04-24 03:56:00
38
40
10
7
Co-leader
rayanderson
#8Q9RV8VVU
13 5 310
2019-04-24 00:50:11
550
160
11
30
Mirooh
#2QG8YPUJQ
13 5 309
2019-04-24 00:21:16
146
160
12
6
Blindão
#V9GYY9C
12 5 302
2019-04-24 02:20:02
46
240
13
1
LORD
#2209GJLCJ
13 5 280
2019-04-23 22:25:28
68
80
14
1
Co-leader
ツzMâxîîmôûs™
#YV2JGQ
13 5 254
2019-04-24 03:05:43
0
0
15
4
Homer_ON
#CY9QG99J
12 5 249
2019-04-23 21:56:57
247
160
16
10
ikso
#UVVVQJ
11 5 239
2019-04-24 03:57:38
0
160
17
3
Pika Colega™
#VRVURPCV
13 5 220
2019-04-23 03:32:44
52
80
18
2
Co-leader
GuglielmoMR
#2P20QQ2CY
13 5 204
2019-04-23 15:07:05
120
0
19
5
RGK l ANDRÔMEDA
#8Q2GGLGGQ
13 5 200
2019-04-24 04:12:13
181
200
20
1
Clesio
#LYVPPYGU
13 5 194
2019-04-23 22:11:16
375
240
21
4
Co-leader
Felipe
#9YVURURG
13 5 162
2019-04-24 04:55:48
36
80
22 Rato borrachudo
#2Y9PGJQY8
12 5 139
2019-04-24 01:20:33
8
40
23
3
rauan
#209QQ0UJ0
12 5 124
2019-04-23 15:45:02
200
0
24
11
Abrahão
#880GGPJ80
12 5 122
2019-04-23 22:06:37
96
160
25
13
•RGK•Saiken™
#2RUYCR8G2
12 5 121
2019-04-24 00:50:41
120
120
26
2
Thiago
#8RGRPRRC
12 5 109
2019-04-24 00:17:56
10
80
27
4
Co-leader
MarioGugli MITO
#8GVJYQ8U
13 5 098
2019-04-23 19:39:32
56
240
28
1
BolsoniBr
#2QLCPRUJC
12 5 095
2019-04-24 07:16:01
397
270
29
4
Co-leader
MarioGugli REI
#2GLG9L0U
13 5 092
2019-04-23 17:54:51
91
160
30
1
Co-leader
MarioGugli GOD
#82CVQGP2
13 5 086
2019-04-23 15:20:13
72
80
31
9
Costela
#8RP8RQ2RC
12 5 076
2019-04-23 20:14:30
133
160
32
3
anjocaido66
#8Y8GJQYUV
12 5 061
2019-04-24 03:47:09
20
120
33
4
levvir
#22J9J90UC
12 5 054
2019-04-23 22:00:35
152
120
34 nando
#29RCU89YP
12 5 053
2019-04-23 23:50:29
264
160
35
5
Arcanjo
#2LCG8C0LL
13 5 051
2019-04-23 15:57:48
10
0
36
4
Gabrielgin
#LCPQ9YL0
13 5 048
2019-04-22 03:19:10
0
0
37
6
espigarda
#2LQVV8L0U
13 5 040
2019-04-24 08:01:50
182
240
38 konolop
#LRQJCVYQ
13 5 031
2019-04-24 05:42:41
18
32
39 biel
#2LJQ8822G
12 5 023
2019-04-24 05:25:29
0
0
40
8
◇■THALLYS■◇
#2VPGUPJP9
12 5 015
2019-04-23 22:14:19
200
200
41
2
Leader
RGK l INDIO⚡️
#JPU9VYYP
13 5 011
2019-04-24 01:49:27
328
240
42 Swedom
#2R8CPGPLV
12 5 001
2019-04-24 01:02:30
0
0
43
1
Co-leader
IZEQUIEL
#89P2RP90
12 4 979
2019-04-24 03:45:42
332
240
44 xtrullor
#RUGU0PVP
12 4 971
2019-04-24 07:50:22
28
20
45 ViniiiCR
#2YGY92LUU
12 4 949
2019-04-24 04:03:07
361
160
46
2
Co-leader
RGK I DIEGO ⚡
#UYCQU2GJ
12 4 943
2019-04-23 22:27:44
83
160
47
1
Esparciata
#80CQULV8J
12 4 893
2019-04-24 00:20:18
178
240
48
1
maelson
#8LQCYLYL8
12 4 806
2019-04-23 21:27:33
137
120
49 LordCarlos
#2QPLYYJ2
11 4 735
2019-04-24 08:15:46
370
160

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord