kataka warriors

#9R0Y22JV

50 674

50 / 50

✨ALWAYS BE ACTIVE ✨ALWAYS PLAY WAR ✨SHOULD DONATE WELL ✨MUST BE CLAN FRIENDLY ✨LOW DONOR AND NO WAR ACTIVE WILL BE KICKED🤺🎖🥇✨

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 674
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader Agusta Warrior
Phạm vi chiến tích 3 201 – 5 484
Thông tin hội
Vị trí Ấn Độ
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 970
Elder 5
Co-leaders 18
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Nightmare
#2UCYRYUCL
12 5 484
2019-07-16 16:40:20
258
0
2
1
Co-leader
rocks
#2JPV0JGQ2
12 5 378
2019-07-16 13:45:24
102
160
3
1
Co-leader
[email protected]
#8C2UP9JL
12 5 321
2019-07-16 21:04:15
117
200
4
2
Leader
Agusta Warrior
#8YVG2JYLR
13 5 269
2019-07-16 18:44:35
488
230
5 Co-leader
Rutvik
#8JJ9J2C82
11 5 232
2019-07-16 16:16:13
78
80
6
4
Co-leader
PHOENIX
#V2UVJQC0
11 5 225
2019-07-16 17:14:18
198
160
7
1
Co-leader
AB
#8QRGGYG9Q
11 5 163
2019-07-16 22:43:32
510
240
8
2
Co-leader
king cobra
#PJ9L0UR2
13 5 157
2019-07-16 18:03:34
282
160
9
2
omg
#8QR8GJJYV
12 5 152
2019-07-16 18:30:02
10
120
10
1
Co-leader
jeet
#89LUGQ8GJ
12 5 133
2019-07-16 14:54:53
100
120
11 Co-leader
kunal rocx
#VJ9YLU8
12 5 078
2019-07-16 16:32:38
96
80
12 Co-leader
奥多姆
#Y2JLJ2YQ
12 5 071
2019-07-16 14:33:14
126
200
13 Co-leader
savage11
#9PV9LYRYU
12 5 046
2019-07-16 13:19:30
48
160
14
3
Co-leader
hunter
#82YCQQP9V
12 5 036
2019-07-16 16:56:36
120
80
15
3
Ruaan
#2GLUJ0L2
12 5 032
2019-07-16 17:12:06
186
160
16 nadeem
#92PVP8C0U
12 5 031
2019-07-16 15:39:50
36
120
17
2
saha
#9L2LG8GRL
11 5 031
2019-07-16 16:32:50
15
80
18
4
RA KAAL
#9QRJ920UJ
11 5 018
2019-07-15 06:07:44
0
70
19
4
Микс
#888PPQGUU
11 5 018
2019-07-16 15:52:47
30
40
20
1
Biswarup
#9JRG2QUGU
11 5 003
2019-07-16 20:23:16
186
200
21 Phantom Black
#2LCCJ2YGQ
11 4 968
2019-07-16 17:50:32
0
0
22 Co-leader
shahbaz
#9C8R9G8UJ
11 4 960
2019-07-16 17:22:17
176
200
23
4
Co-leader
RonaldoCr7
#Q0RRRQ2
12 4 960
2019-07-16 17:55:12
152
160
24
4
Elder
Nobby
#2G8JRGJJ
13 4 948
2019-07-16 20:51:18
146
160
25
4
Elder
MaNgo..........
#PGCC8YCU8
10 4 931
2019-07-16 21:01:20
76
170
26
3
Co-leader
Chameli
#9GJP0UYUL
12 4 909
2019-07-16 19:55:17
156
160
27
3
yashar
#9VPPG9PGP
10 4 900
2019-07-14 08:39:15
0
0
28
2
Elder
KISHAN:THE BEST
#882Y8GVC0
11 4 877
2019-07-16 15:00:17
122
160
29
4
The Phoenix
#99J09GYQU
11 4 873
2019-07-16 17:45:20
74
200
30 Elder
beerus
#8LQLVYCPJ
10 4 857
2019-07-16 21:18:13
210
160
31
3
L5K
#2J0YPLV92
11 4 843
2019-07-10 18:03:00
0
0
32 Vansh
#LU8YVGUY
11 4 823
2019-07-16 17:10:26
0
40
33
1
Dhruv
#80Q8YVLYY
10 4 806
2019-07-16 15:59:08
58
80
34
3
DarkRebel
#PRYUYJQ0
12 4 791
2019-07-08 18:40:19
0
0
35
3
Co-leader
Joke'sOnYou
#92YLGVJCJ
12 4 745
2019-07-15 08:16:07
54
40
36
1
Co-leader
wasim
#9C2GGP8G2
11 4 670
2019-07-16 16:47:04
134
200
37 nidhish j
#8GCGYRULJ
11 4 660
2019-07-14 18:38:58
0
0
38
5
Prasun
#28Y09PRU
11 4 650
2019-07-16 13:34:12
168
120
39
1
raja
#802YQU2U2
11 4 617
2019-07-14 08:14:12
0
0
40
1
Co-leader
yo boy ([email protected]@N)
#9YJ2GGC2
11 4 586
2019-07-11 15:28:39
0
0
41
1
akka
#Y2PJJJQP
11 4 571
2019-07-16 17:00:38
8
40
42
1
sowsheel
#8R0L0QPPV
12 4 406
2019-07-13 16:32:04
0
0
43
1
hulk
#9JQC0GLQY
10 4 169
2019-07-14 05:41:54
0
0
44
1
shabbir
#80URU2UGR
11 4 165
2019-07-16 17:22:54
106
160
45
1
Elder
dk
#2YRC0V2UQ
12 4 133
2019-07-16 05:53:59
10
0
46
1
@[email protected]
#89GQC09C0
11 4 098
2019-07-15 12:48:21
18
40
47
1
king of the day
#88GQLY2Y0
10 4 059
2019-07-09 02:34:56
0
0
48
1
niccor
#9JQC0QUGC
10 4 001
2019-07-16 13:57:04
68
0
49
1
HEll DeViL
#Y988U0
11 4 001
2019-07-14 05:16:08
0
0
50
1
Đấu trường 10 Banana.....
#P98CRUU99
8 3 201
2019-07-16 13:42:57
136
60

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord