SrBiJa

#9QVCPJ

40 954

30 / 50

Dobro Dosli war se vise neigra zbog neaktivnosti ko pita za war I vredja kik🇷🇸🇷🇸🇷🇸🇷🇸🇷🇸🇷🇸

Nhận Vào Hội
Thành viên 30 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 40 954
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader GAJO LOZNICA
Phạm vi chiến tích 4 000 – 5 518
Thông tin hội
Vị trí Serbia
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 580
Elder 2
Co-leaders 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Bojke
#P0GRRR2L
13 5 518
2019-10-18 20:12:18
726
580
2 Leader
GAJO LOZNICA
#880J0JR
13 5 326
2019-10-18 21:01:15
344
310
3 Co-leader
Maksim
#LPPQUQ9Y
13 5 192
2019-10-18 18:03:05
164
0
4 Elder
moa
#JP8CLPP9
12 5 067
2019-10-18 18:28:02
293
360
5 Felipeisd777
#PGRC9U2C9
10 4 924
2019-10-17 14:04:10
54
80
6 wiliams chucah
#89JQY809C
11 4 844
2019-10-18 00:42:37
143
280
7 FoodyCrafterYT
#292YV0G08
11 4 693
2019-10-14 06:53:06
10
40
8 $coro
#P22VVPJCP
10 4 682
2019-10-18 11:38:51
76
0
9 DOKOLENKO
#2LU00PPPY
11 4 680
2019-10-17 13:13:20
258
80
10 Morsko Prase
#8VYVLGQRV
9 4 669
2019-10-16 09:03:20
338
240
11 чеченец95
#9VL8UC828
10 4 635
2019-10-16 04:30:21
0
80
12
1
lou
#8GQ8G8PU0
9 4 555
2019-10-18 06:44:56
176
280
13
1
yyunuseemre1907
#2R0UQCUGG
10 4 542
2019-10-18 17:58:49
63
0
14 legy ratnik
#88999P80G
12 4 525
2019-10-18 13:36:41
124
160
15 NicoTubeYT
#28VY2UCL8
10 4 507
2019-10-18 13:36:42
258
240
16 Nemanja lider
#2QLRL0LL0
10 4 485
2019-10-18 19:33:14
66
144
17
2
I'm Smile032
#2GUJUG8P2
11 4 435
2019-10-18 19:54:41
247
0
18
1
Co-leader
Nemanja
#PJVYY9JYY
8 4 421
2019-10-17 15:22:59
58
120
19
1
☣ZAK☣
#PCPJ2RU0U
10 4 407
2019-10-16 21:35:34
24
0
20 Vihari
#Y0QLYRYGQ
9 4 337
2019-10-18 15:04:30
304
400
21
2
KILLER
#2VYLVUL0V
11 4 328
2019-10-18 14:26:25
72
80
22
1
Destroyer
#29PQCQ22U
10 4 322
2019-10-18 20:44:17
258
432
23
1
Hididsent
#28QJVYG02
11 4 313
2019-10-18 15:04:51
54
80
24
1
muerte
#2PPVPRQVU
9 4 160
2019-10-18 19:58:29
126
192
25
1
Luka
#QYCLY29
11 4 138
2019-10-17 08:47:38
46
80
26 surikat228
#YCC2YRG80
8 4 020
2019-10-18 13:18:00
48
40
27 Elder
Nemanja
#2UVLCVR
10 4 006
2019-09-14 07:45:59
0
0
28 Flame
#2PR8CJVY9
11 4 004
2019-10-14 19:52:01
20
0
29 Inde clahs
#22C9R2UUC
10 4 000
2019-10-17 06:50:21
119
0
30 raul
#PUG0RLVLG
9 4 000
2019-10-16 10:57:23
58
120

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord