FVESL KIX

#9QRU8Y09

50 539

36 / 50

Official CRL Asia - KIX YT-KIXTeam Twitter @KIX_Team @LegendCr266 @Maluntin_CR @KIXOnion PB6.8/20wins @iAmJPey

Nhận Vào Hội
Thành viên 36 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 50 539
Chiến Tích Cần Có 6 300
Clan Leader KIX™browno
Phạm vi chiến tích 4 001 – 6 290
Thông tin hội
Vị trí Châu Á
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 230
Elder 2
Co-leaders 2
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
NARUTO
#2PG00ULV
13 6 290
2019-10-14 05:40:15
60
40
2 冰唱
#29L8RYRYR
13 6 072
2019-10-14 07:55:41
20
40
3
1
winner
#92V9QVV2
13 5 942
2019-10-14 12:44:01
40
80
4
1
hiro
#202GC0RLY
13 5 895
2019-10-14 08:45:51
20
20
5 ProudWolf♠️
#2ULQRQCGJ
13 5 722
2019-10-14 10:49:30
28
60
6
1
Elder
loot.fvesl.com
#PCQPL9YV
13 5 691
2019-10-14 04:39:27
10
40
7
1
Master primo™
#L2892JGY
13 5 677
2019-10-14 12:02:38
10
40
8
1
༺MACAU༒Stanley༻
#8RU90YPU
13 5 606
2019-10-14 13:04:29
70
40
9 shamgod
#22CG0PCJR
13 5 566
2019-10-14 12:43:28
20
40
10
1
Co-leader
Rene
#PQGJU02P
13 5 529
2019-10-14 13:22:12
58
80
11
1
Taoki
#PQYYLU2G
13 5 455
2019-10-14 10:22:44
90
70
12 Sosa
#P2Q2QGGV
13 5 410
2019-10-14 10:29:14
40
50
13
2
ironman
#J9RRR2JJ
13 5 381
2019-10-13 19:26:05
0
0
14
6
隨便玩玩
#2URV90JJV
13 5 367
2019-10-14 13:16:42
50
80
15
2
KIX™️Onion
#98QYL2CG
13 5 316
2019-10-14 11:01:49
0
0
16
2
Dust
#CVUG9RPJ
13 5 304
2019-10-14 01:59:45
50
40
17
2
和林
#2PCGP2YJ9
13 5 274
2019-10-14 12:15:56
78
40
18
2
Nova I H RO
#P2VR898V
13 5 270
2019-10-14 01:02:03
0
40
19
2
靜默無聲
#YUV08L9R
13 5 243
2019-10-14 13:37:45
30
40
20
2
Paul
#8RQLG20GG
13 5 075
2019-10-14 13:30:00
98
80
21
2
weu
#UCRG2RQG
13 5 042
2019-10-14 11:15:31
108
0
22
2
【Rain】
#QCC9YVRC
13 4 927
2019-10-14 03:28:57
20
40
23
2
Leon Ryou
#9JLGY8UCV
12 4 897
2019-10-14 13:23:40
0
70
24
2
Leader
KIX™browno
#2CPYRRU08
13 4 895
2019-10-14 07:43:28
20
0
25
2
ThoMasChunG
#2YYRRR0RQ
13 4 864
2019-10-14 11:30:26
0
0
26
2
♠️OFF-WHITE™️♠️
#UQ90VQ2V
13 4 828
2019-10-13 18:56:39
0
0
27
2
proudwolf
#89VCVCY9C
12 4 726
2019-10-14 13:03:40
80
40
28
2
PlsDontBan
#2RPVC2PU
13 4 711
2019-10-11 18:47:19
0
0
29 Heartless♦️
#VJG8VL2V
13 4 610
2019-10-14 13:41:06
80
80
30
3
方糖兒OuO
#G2YUVQ2L
10 4 521
2019-10-14 09:52:07
90
40
31
2
pinion
#Y00VJU989
9 4 443
2019-10-14 04:40:01
60
40
32
4
GhostASA
#Y00GGYR0L
9 4 423
2019-10-13 01:35:09
0
0
33
3
董哥
#2CGU22CY
13 4 322
2019-10-13 15:19:07
0
0
34
3
SASUKE
#2YLQYGCQU
13 4 001
2019-10-06 12:04:15
0
0
35
3
Co-leader
Cleaner KIX™
#RPYJQPGV
13 4 001
2019-09-26 00:15:37
0
0
36
3
楓糖ü
#2CLY0GV0C
13 4 001
2019-10-03 04:44:21
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord