Best.friends

#9QRQQGYV

53 777

45 / 50

Welcome to 🏆💓Best.friends💓🏆 1_bamaram🤠. 2_Ww +80💪.3_rafto amad⛔. 4_join cup 5600+ 🏆. khosh omadi rafigh😎

Nhận Vào Hội
Thành viên 45 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 53 777
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader [email protected]@S
Phạm vi chiến tích 4 841 – 5 722
Thông tin hội
Vị trí Iran
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 980
Elder 8
Co-leaders 22
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
ho3eiiiiin
#QRLQUR
13 5 722
2019-10-22 21:56:52
202
240
2
1
Co-leader
[email protected]!d
#29LQY09LP
13 5 679
2019-10-22 19:21:05
324
240
3 Elder
don amin
#989PGUCQP
12 5 651
2019-10-23 00:44:26
180
230
4 hakem khorshid
#YJ2QV02
13 5 636
2019-10-22 20:19:30
300
160
5
2
Shayea
#9PUV0VQY
13 5 619
2019-10-22 18:24:57
100
200
6
5
Co-leader
AAA
#8LUQ0GVL0
13 5 607
2019-10-23 02:50:26
424
250
7
2
Co-leader
*hadi*
#CP00QQR
13 5 590
2019-10-23 00:30:42
276
180
8
5
Co-leader
Ashkan
#802GCQ8UR
13 5 574
2019-10-22 21:14:06
78
80
9
3
Co-leader
mori0098
#L90QR922
13 5 546
2019-10-22 14:58:16
84
120
10
2
Co-leader
Kingof_black11
#PG8L99RQ
13 5 543
2019-10-22 21:38:16
252
240
11
13
Elder
hadi
#2LG2CQ2CV
12 5 540
2019-10-23 00:32:57
124
200
12
2
Co-leader
HO3EiN 021
#9YG8LJ8V
13 5 535
2019-10-22 22:25:01
268
200
13
4
★HamidReza★
#29R09PUL
12 5 503
2019-10-20 20:54:42
0
0
14
4
Co-leader
fast and forius
#RUPQJLG
12 5 493
2019-10-19 08:46:42
0
0
15
3
Co-leader
*MO0O0O0O0JII*
#Y0J2LGL8
13 5 484
2019-10-23 02:16:58
452
240
16
3
shahin
#VYU9YCU8
12 5 412
2019-10-22 21:58:57
20
80
17
4
abar clash
#2VC8LY8C8
13 5 404
2019-10-22 09:28:00
30
0
18
5
Elder
SLeePY
#GVQ0VLVR
13 5 387
2019-10-22 22:35:47
142
200
19
4
Co-leader
Shayan96
#2RLVV8U9C
12 5 354
2019-10-23 02:15:38
106
140
20
4
Elder
the insider
#PLYLGJLC
12 5 347
2019-10-22 21:14:38
524
200
21
1
Elder
sabam
#PYV8L00G
12 5 344
2019-10-22 19:19:12
78
200
22
4
Elder
nani
#8CG9JQG80
13 5 326
2019-10-22 21:26:23
240
200
23
6
Co-leader
Hellraven
#LRYJUJCQ
12 5 322
2019-10-22 23:44:42
162
200
24
2
Co-leader
terminator
#C9C980CY
11 5 283
2019-10-22 12:09:12
19
40
25
3
Co-leader
MOHAMMAD
#2LPGU9P28
12 5 274
2019-10-23 02:50:25
0
20
26
1
Elder
Javad
#2VLJPQ2QL
12 5 262
2019-10-22 21:54:41
230
200
27
1
Co-leader
SinA
#20LQG9UJG
13 5 260
2019-10-22 14:40:01
40
80
28
1
Co-leader
sina
#VY0VUY0U
11 5 250
2019-10-21 17:13:08
70
80
29 Co-leader
Ehsan
#98YU20Q0R
12 5 173
2019-10-22 19:38:04
118
160
30 bigbin007
#LGQUCPPC
12 5 159
2019-10-22 18:14:49
40
80
31 S.ALI.HM
#8Y8RQLQ9Q
12 5 142
2019-10-22 20:09:43
40
80
32 arsalan
#2Y8YUYPYG
12 5 103
2019-10-22 03:29:34
108
120
33 Co-leader
azad
#9Q8RRLG9
13 5 094
2019-10-21 15:11:56
18
80
34
7
Co-leader
s!ckm!nd
#2UUUCGR
12 5 076
2019-10-22 08:16:01
86
80
35
1
30na
#20CVVCP8P
12 5 049
2019-10-22 18:38:39
0
80
36
1
King's Of Tourk
#UCUV2U89
13 5 038
2019-10-22 19:44:47
40
80
37
1
Leader
[email protected]@S
#L282R9
13 5 011
2019-10-22 20:08:51
142
240
38
1
Co-leader
AREZU
#LJJ8YV92
12 5 007
2019-10-22 20:09:30
117
240
39
1
Elder
S A E E D
#2YPV9GRQL
12 4 970
2019-10-23 02:54:05
168
80
40
1
Co-leader
merlin
#CJ0CQVRY
12 4 960
2019-10-22 19:07:58
50
80
41
1
HUNTER
#2829QP9RL
12 4 929
2019-10-22 15:40:27
60
120
42 mohammad reza
#L0V8RQY
13 4 906
2019-10-22 20:37:18
168
120
43 Dash hasan
#PJ0Q0P2Y
12 4 881
2019-10-22 17:09:20
40
80
44 Hossein
#PLU0G90U
12 4 863
2019-10-13 05:54:06
0
0
45 Co-leader
king ashkan
#YRLGUCPQG
9 4 841
2019-10-19 16:34:41
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord