Aussie Mateship

#9Q9092LY

56 287

48 / 50

Welcome to Aussie Mateship 💣 WAR ORIENTATED CLAN 🔰 200+ donations per week♦️contribute to war🏹have fun🥇MIN 80 war day wins

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 56 287
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader elrond
Phạm vi chiến tích 4 833 – 5 935
Thông tin hội
Vị trí Úc
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 040
Elder 29
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
hatred
#990GY89R
13 5 935
2019-06-25 01:02:55
228
80
2 Co-leader
STAVRO
#2JY08LUR
13 5 917
2019-06-25 01:22:20
50
80
3
1
Co-leader
♣♦Max♦♣
#8UQ28LG
13 5 869
2019-06-24 15:34:13
48
80
4
1
Elder
deezy
#UL02V0PC
13 5 821
2019-06-25 00:11:49
66
80
5
5
Elder
Metatron
#CLPYP0YJ
13 5 775
2019-06-24 22:17:12
74
80
6
1
Elder
Brooksyy
#8YG9G98V0
13 5 763
2019-06-25 01:21:19
228
80
7
4
Co-leader
Clash da Zueira
#20JP0YVC0
13 5 751
2019-06-25 01:09:18
322
160
8 Elder
Weber
#28U280P
13 5 721
2019-06-24 22:15:50
76
80
9 baz
#GJ0QUYUL
12 5 714
2019-06-24 19:59:08
92
80
10
1
shana
#QLLQGQYY
12 5 682
2019-06-24 09:53:41
34
40
11
1
Co-leader
Skittz
#8JVJ20R
13 5 640
2019-06-24 23:05:45
83
80
12
4
Elder
T-Rex
#8CUJ9UP
13 5 637
2019-06-24 11:56:57
10
40
13
7
Co-leader
Cellular
#YJGP0CU
13 5 634
2019-06-24 23:01:22
130
80
14 Elder
immortal_king
#2GP92LJV
13 5 633
2019-06-25 00:29:00
124
120
15
2
Elder
Beren
#C9JJ9G8V
12 5 631
2019-06-24 22:48:57
113
120
16
3
RaNdY
#2YVP0L2L
13 5 624
2019-06-24 23:06:52
36
120
17
7
Elder
muk
#PQ2RQ8LG
12 5 621
2019-06-25 00:16:35
118
80
18
3
Elder
WonderBoy
#8VLJQV0V
12 5 620
2019-06-24 14:25:04
41
80
19
2
Elder
porridge
#20PVJYVRR
13 5 605
2019-06-25 00:29:20
144
120
20
2
Elder
madmax
#8J0989LCQ
12 5 586
2019-06-24 01:06:01
38
0
21
5
Elder
joe
#2VPJ0R988
12 5 585
2019-06-24 23:17:07
116
80
22 Elder
renee
#PUJJJ0U
13 5 569
2019-06-24 13:13:12
27
80
23
3
<(.dirty.)>
#Q8UGVVVC
13 5 554
2019-06-24 05:13:11
0
40
24
1
Elder
Fergo
#GRQGUVC
12 5 548
2019-06-24 23:05:15
54
80
25
8
Leader
elrond
#RGUULR9L
13 5 545
2019-06-25 01:38:18
232
120
26
3
Elder
Mute
#22QPCJL0
13 5 543
2019-06-25 01:16:58
150
120
27
8
Elder
pocketrocket
#C2YJQ2JC
12 5 526
2019-06-24 22:05:59
46
80
28
2
Co-leader
buzzmonkey
#Y9YVC28
13 5 500
2019-06-24 23:59:31
164
120
29
2
Elder
Luxy
#JJPPJCP9
13 5 476
2019-06-25 00:54:59
38
80
30
1
Elder
UNDERTAKER96
#29U9RQPQQ
13 5 476
2019-06-25 00:32:14
80
80
31
3
Elder
-Benny1324-
#V9CQJ0JR
12 5 449
2019-06-25 00:53:37
126
80
32
4
Co-leader
elite
#8CRYCUPCU
12 5 449
2019-06-24 22:33:16
20
40
33
2
Elder
kennylance
#8RP08CRUU
12 5 440
2019-06-24 23:13:26
94
120
34
1
Elder
Lionel Gabriel
#RJP0Q0R8
13 5 418
2019-06-24 19:27:18
70
80
35
3
Justin filo
#8J9JG2RJR
12 5 418
2019-06-25 00:52:05
18
80
36 SandroBARI
#9QP8QGQ9J
11 5 390
2019-06-24 19:13:16
0
80
37 Martin
#V8QVLUV
11 5 383
2019-06-25 01:07:13
10
80
38 Elder
john wick
#88QCP00LU
11 5 363
2019-06-24 21:41:36
20
80
39
2
Elder
clabiel
#GCYLRLJL
13 5 325
2019-06-24 17:08:28
38
80
40
2
Elder
Clash Metal
#28U99JCV8
13 5 316
2019-06-24 17:00:36
66
80
41
2
Co-leader
Jazmino Suprimo
#22RLGCPVL
13 5 308
2019-06-25 00:54:57
56
80
42
2
Elder
master
#8VQV2YUV0
12 5 304
2019-06-24 21:02:43
50
80
43 Qu1cK$c0pErZzz
#2YQLJQ9C
12 5 271
2019-06-25 00:31:31
36
120
44 Co-leader
tom
#29P9Q2UCC
13 5 210
2019-06-24 23:32:15
246
120
45 Elder
Wargel
#QPVCY9U
13 5 159
2019-06-24 22:16:27
82
120
46 Elder
Turbz
#CP0G
12 5 140
2019-06-25 01:10:47
118
80
47 Elder
ZestyMuppet
#LV8QJQ98
12 5 076
2019-06-25 00:38:06
28
80
48 Elder
Allan
#QY0CJYJL
12 4 833
2019-06-21 00:10:19
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord