les mercenaires

#9Q80J28U

50 252

47 / 50

be the change you want to see in the world. Clan actifs , guerre de clan + dons + chat ;)

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 50 252
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader nicky larson
Phạm vi chiến tích 1 325 – 5 541
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 124
Elder 13
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
prince yahya
#2C9G0CP8
13 5 541
2019-09-15 20:55:48
0
0
2 kiskes
#889J9UGVG
12 5 394
2019-09-16 04:14:36
0
0
3
1
Leader
nicky larson
#VYLG8G00
13 5 268
2019-09-15 19:33:01
0
0
4
4
Elder
l'pep Royale
#9Y9RUPVQL
12 5 258
2019-09-16 01:21:48
25
0
5
2
Elder
Zattara
#8GLV9UC9
13 5 253
2019-09-15 21:08:06
0
0
6
1
Elder
mahdi
#2C88JLGLR
12 5 249
2019-09-15 15:31:55
0
0
7
2
Elder
GANDALF
#9YL9QYC2G
11 5 241
2019-09-16 00:24:03
0
40
8
2
Co-leader
FIRAS
#929GRJ2G
13 5 229
2019-09-15 17:11:39
0
0
9 Elder
hamza
#2UYC9YPQ2
13 5 188
2019-09-11 11:44:49
0
0
10 Elder
safouen
#80GLP8JC9
12 5 079
2019-09-15 09:55:28
0
0
11 wael2
#PVUC2VGR2
10 5 074
2019-09-15 22:15:48
0
0
12
4
Elder
mek
#9V0J8PU
11 5 049
2019-09-16 00:31:48
0
0
13
1
Elder
wahch
#80UQVU0G0
12 5 045
2019-09-16 00:28:07
30
0
14 zeus
#8288G9L20
11 5 032
2019-09-15 08:36:36
0
0
15
2
azzouz
#9288JLG9J
12 5 031
2019-09-15 23:47:11
0
10
16
1
wael
#9CVC2200Y
10 5 028
2019-09-15 18:47:11
0
0
17
1
kim
#2CQU2VCGG
11 5 015
2019-09-15 09:26:43
0
0
18
3
aymen hd
#8L0PR0JQV
12 4 993
2019-09-15 11:26:56
0
0
19
1
RBG!!
#9LUC2C0CP
11 4 991
2019-09-15 21:25:27
0
0
20
2
Luftpumpe
#8PPQG0PGU
11 4 983
2019-09-15 21:31:08
0
0
21
2
bilel monster
#2CLJPGPY0
11 4 981
2019-09-15 09:49:40
0
0
22
1
Elder
king
#8C2GP02Y8
11 4 980
2019-09-15 23:24:12
0
10
23
6
fighter
#2V88VG2V
10 4 935
2019-09-15 18:21:18
0
0
24
7
hajji youssef
#8YCLQGYCV
11 4 930
2019-09-15 20:29:37
0
0
25
1
anouar85
#9Q8LRU0JY
10 4 921
2019-09-15 14:35:44
0
0
26
2
Aymen
#82VJRCYPP
11 4 920
2019-09-15 16:07:06
0
0
27
2
iHeb
#8U8Q8UGRP
11 4 883
2019-09-16 00:05:44
10
40
28
3
aich
#VJGYUJJ9
12 4 872
2019-09-15 14:16:02
0
0
29
3
Salah
#JGV8P88C
12 4 867
2019-09-11 12:14:20
0
0
30 Co-leader
MadLife
#90CY8U2J2
12 4 828
2019-09-14 23:16:05
0
0
31
4
●Plata O Plomo●
#PQVVPV0GQ
10 4 819
2019-09-15 23:30:40
0
0
32 ali bouchrika
#2G0UCJCYY
10 4 771
2019-09-11 16:53:41
0
0
33 yossef
#8G2J0VJ8P
11 4 767
2019-09-15 21:51:36
0
14
34 Co-leader
deab
#8PYYRCV8P
12 4 760
2019-09-16 00:49:51
28
10
35 No.NamE
#20QG00LUY
12 4 730
2019-09-14 04:31:41
0
0
36
3
الروتبي
#8QVGVJGY9
11 4 663
2019-09-15 20:51:35
0
0
37
1
Elder
maher
#JYYJLC98
12 4 652
2019-09-15 21:18:25
0
0
38
1
taha.d
#8JQVP8VLR
10 4 646
2019-09-15 18:07:22
0
0
39
1
Elder
firas
#CG2URC0Y
11 4 644
2019-09-14 06:01:20
0
0
40 Elder
sos82
#92YPRU80
10 4 504
2019-09-14 19:02:26
0
0
41 Elder
Grim
#2RLVQJYLY
10 4 301
2019-09-15 15:55:49
0
0
42 s.gardoni
#2UCCGQ92
12 4 280
2019-09-09 22:18:59
0
0
43 king-of-africa*
#2GU228898
12 4 071
2019-08-20 15:38:23
0
0
44 nicolas
#2VVJQYQ8L
12 4 043
2019-08-21 16:41:33
0
0
45 kakarot
#98GVLCRRG
10 4 042
2019-08-19 22:03:54
0
0
46 Đấu trường 12 dybala
#Y22CUUPQ0
9 3 606
2019-09-16 00:03:58
21
0
47 Đấu trường 5 Antoine gl
#YQ9J9VVV0
6 1 325
2019-09-16 00:23:46
10
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord