Lafayete.tn

#9Q2LLYGR

46 018

48 / 50

clan tunisien awled bled pur dont et participer aux préparation du guerre et jour de guerre obligatoire si nn bye

Collecting cards! Ends: 2019-10-19 07:41:56
Trận đấu 5 + 14
Participation 8 / 48
Người chơi Trận đấu Cards Collected
OUSSEMA 1 / 3 160
aymen 1 / 3 160
Med conqueror 1 + 1 / 3 480
#### 3 / 3 480
achraf 3 / 3 480
bibo 3 / 3 480
kulub 2 + 1 / 3 800
med belami 2 + 1 / 3 850

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord