Osos Estelares

#9Q0CU8G

56 923

49 / 50

❄⚡SIEMPRE VIVOS🔥💨⛵@OsosEstelaresCR⭐100%ClanWar 📱discord: bit.ly/ososes 🚨 Regla 3•3•1

Collecting cards! Ends: 2019-08-18 20:13:57
Trận đấu 31 + 35
Participation 24 / 49
Người chơi Trận đấu Cards Collected
LoKo-SmauG 1 / 3 467
82_fr_68 1 / 3 467
Pareja79 2 / 3 934
Vasko14 1 + 1 / 3 1402
liguilla 3 / 3 1401
Joey 3 / 3 1401
el chache 3 / 3 1401
1977 Fullet 1 + 2 / 3 1869
Volrath Estelar 1 + 2 / 3 1869
Luck510 1 + 2 / 3 1869
❤Kvothe❤ 1 + 2 / 3 1869
∆Pego4 1 + 2 / 3 1980
jOcH 2 + 1 / 3 2337
currolucky 2 + 1 / 3 2337
canito99 2 + 1 / 3 2337
ct 2 + 1 / 3 2337
Jesuus-_-97 2 + 1 / 3 2337
Reapper 2 + 1 / 3 2337
∇ICTΩR 2 + 1 / 3 2337
Vistor 2 + 1 / 3 2337
el oso Jesús 2 + 1 / 3 2337
Brutus 2 + 1 / 3 2337
Eric89 Estelar 2 + 1 / 3 2337
BigMirs Estelar 3 / 3 2805

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord