Osos Estelares

#9Q0CU8G

57 891

48 / 50

❄⚡SIEMPRE VIVOS🔥💨⛵@OsosEstelaresCR⭐100%ClanWar 📱discord: bit.ly/ososes 🚨 Regla 3•3•1

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 57 891
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader Luck510
Phạm vi chiến tích 5 201 – 6 076
Thông tin hội
Vị trí Tây Ban Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 17 730
Elder 17
Co-leaders 18
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Elder
Jesuus-_-97
#99J0V8J
13 6 076
2019-07-18 17:40:22
431
360
2
2
Elder
jesus
#8C0LV92RJ
13 6 061
2019-07-18 17:36:00
138
160
3
2
Elder
Juanca7
#CUQU8PY
13 6 056
2019-07-18 18:30:36
414
320
4
1
Co-leader
Reapper
#RGUJ0PQY
13 6 016
2019-07-18 16:29:57
408
400
5 canito99
#LQ9209Q2
13 6 009
2019-07-18 17:27:09
438
320
6
2
GastonMG
#88PLCR89J
13 6 008
2019-07-18 15:20:54
502
400
7 Elder
currolucky
#20CPJ8QR2
13 5 981
2019-07-18 18:15:38
210
400
8
2
Co-leader
PedroA
#8QP9YYPR
13 5 972
2019-07-18 17:12:06
332
360
9
13
Elder
Pareja79
#C8GCCV8
13 5 906
2019-07-18 18:34:07
508
320
10
1
Co-leader
eric8989
#29CUQCV8U
13 5 906
2019-07-18 12:48:27
586
440
11
1
⭐Juanan⭐
#PUQJUQY2
13 5 800
2019-07-18 18:34:14
313
330
12
3
Elder
hbran
#20JRVVC
13 5 779
2019-07-18 18:27:57
544
400
13 Elder
Paulo
#2UQ2PY800
13 5 774
2019-07-18 17:50:41
1376
480
14
4
❤Kvothe❤
#2GGGLV90V
13 5 749
2019-07-18 09:44:48
288
320
15
2
Co-leader
82_fr_68
#PGV99PQ9
13 5 739
2019-07-18 18:22:55
346
400
16
2
esepsp
#QR9CLL2V
13 5 732
2019-07-18 16:42:27
306
440
17
3
Leader
Luck510
#P2C0YC8V
13 5 703
2019-07-18 18:31:25
706
480
18
1
Elder
Calo
#QC9QC2R
13 5 700
2019-07-18 13:52:15
107
440
19
3
Co-leader
Sergio
#82VR9J29
13 5 695
2019-07-18 17:57:01
474
440
20
1
Co-leader
ct
#9LGVYUQL
13 5 686
2019-07-18 18:02:21
580
440
21
1
Co-leader
Difer
#2U0J9J2V
13 5 686
2019-07-18 17:36:13
18
160
22
2
Co-leader
∆Pego4
#8UQG02CQ
13 5 651
2019-07-18 12:28:42
28
160
23 Co-leader
BigMirs
#8809G8RC8
13 5 647
2019-07-18 18:05:03
420
480
24
1
Elder
tony1985
#8URVGUG9L
13 5 647
2019-07-18 17:35:08
157
440
25
2
sigi-F5
#8LRJG0YU
12 5 629
2019-07-18 08:59:42
0
0
26
2
ONE Casillas™
#2VCLP8JL0
13 5 627
2019-07-18 18:15:17
140
200
27
7
Co-leader
Jacks1203
#8QCQ98J2
13 5 617
2019-07-18 18:31:15
570
440
28
1
OE⭐Alonso
#L98P0RG0
12 5 611
2019-07-18 18:20:37
110
360
29
2
G.O.R.O
#YJ00RQPL
13 5 603
2019-07-18 06:59:56
10
40
30
5
Elder
Facilillo❗️
#VRQ88RV
13 5 600
2019-07-18 17:40:17
140
400
31
1
Vistor
#2QPLYLCPL
13 5 592
2019-07-18 15:43:40
296
440
32
5
petillas
#8U900090Y
12 5 573
2019-07-18 17:53:29
306
440
33 Co-leader
el chache
#2L8PUV9VC
13 5 561
2019-07-18 17:04:11
228
240
34
4
Elder
Diejor163
#2VLRCCUR2
13 5 554
2019-07-18 17:00:16
248
400
35
5
Elder
1977 Fullet
#GCV2RJVC
13 5 552
2019-07-18 17:30:29
550
400
36 Elder
Brii
#2YRU2PY88
13 5 541
2019-07-17 22:05:08
77
120
37
26
LoKo-SmauG
#CR2VLQ2
13 5 534
2019-07-18 18:03:31
586
360
38
12
Elder
jOcH
#VUJRYCY2
13 5 523
2019-07-18 18:34:42
515
400
39
3
Co-leader
Brutus
#9L9CJQ8C
13 5 456
2019-07-18 18:16:15
424
400
40
2
Co-leader
sr_mendoza18
#8QVQ09YY9
13 5 456
2019-07-18 18:01:02
538
400
41 Elder
Dbruno
#PG2YVC2U
13 5 408
2019-07-18 14:19:47
68
280
42
3
Co-leader
oscaaar
#P8QGLQP9
13 5 385
2019-07-18 16:56:23
80
280
43 Elder
Joey
#2G9JGVQG8
13 5 380
2019-07-18 12:59:52
170
360
44 Co-leader
Huev0n Estelar
#288JPJ2J
13 5 376
2019-07-18 18:31:24
874
360
45 Co-leader
9oscar6
#RGVP2LG
13 5 371
2019-07-18 14:08:36
86
280
46 Co-leader
Marrano Pantano
#2LY92URV9
13 5 264
2019-07-18 18:09:56
340
480
47
1
Co-leader
Volrath
#2VJRG28J2
13 5 245
2019-07-18 18:08:57
412
200
48
1
Elder
∇ICTΩR
#YPJ99P2
13 5 201
2019-07-18 00:08:21
50
120

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord