great warriors2

#9PVG8P8Q

37 747

19 / 50

clan 100% tunisien

Nhận Vào Hội
Thành viên 19 / 50
Loại Đóng
Điểm của hội 37 747
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader #HÉRACLÈS_MSK#
Phạm vi chiến tích 4 181 – 5 717
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 481
Elder 4
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
malek
#2VVJYP0QP
13 5 717
2019-09-20 12:01:28
406
360
2 Co-leader
bouneb
#JP2RQ0CP
13 5 552
2019-09-19 15:11:12
154
240
3 Co-leader
khalil
#8CPGC8Q9V
11 5 374
2019-09-20 06:32:00
333
320
4 Elder
brahim
#88YCGJ0CL
12 5 354
2019-09-20 07:35:51
347
390
5
5
sunsilk
#9LQLYRP8U
11 5 336
2019-09-20 10:33:01
158
40
6
2
^Bean^
#2UL9U809
12 5 330
2019-09-20 06:17:48
270
440
7
2
Leader
#HÉRACLÈS_MSK#
#9PJP8VGG0
11 5 327
2019-09-18 20:31:33
50
120
8
2
Elder
mohamed
#2J99VC9CC
12 5 310
2019-09-19 13:23:44
126
0
9 Co-leader
houssemkh2
#2V99CJ2C8
12 5 257
2019-09-18 23:12:11
198
160
10
3
kazkouz87
#8PPVJUJVV
11 5 255
2019-09-20 07:19:22
66
40
11 Co-leader
killer
#92Y20099J
12 5 194
2019-09-19 21:16:48
68
161
12 si Fares
#2RJLLLRLR
12 5 171
2019-09-20 11:09:39
242
380
13 Co-leader
⚡⚡MAXIMUS⚡⚡
#P8CLQV0P2
10 4 940
2019-09-20 12:09:08
115
160
14 Elder
msakni
#P0VGR02QU
10 4 873
2019-09-19 14:30:43
8
40
15 Co-leader
Chaker
#RJL29RVY
12 4 869
2019-09-15 09:32:49
0
0
16 jamel
#9GL80L80L
11 4 848
2019-09-15 11:48:24
0
0
17 Elder
Berriri
#90GGG9Q9P
12 4 656
2019-09-20 09:40:39
500
350
18 mouhamed
#8YG8LGC9C
10 4 649
2019-09-19 10:37:53
31
0
19 oussama
#YC8QLQGRL
8 4 181
2019-09-19 23:59:46
138
280

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord